Strona główna / Na czasie / Wzrosty przy spadkach
piątek 19 sierpień 2016 | Robert Kamiński
Wzrosty przy spadkach
Lenovo podobnie jak cała branża odczuwa spadek popytu, jednak radzi sobie całkiem nieźle generując solidne zyski kwartalne.

 Grupa Lenovo ogłosiła wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego zakończony 30 czerwca 2016 r. Przychody kwartalne wyniosły 10,1 mld USD, co oznacza sześcioprocentowy spadek w ujęciu ro do roku (lub czteroprocentowy spadek w stałej walucie). W ujęciu kwartał do kwartału stanowi to wzrost o 10 procent. Zysk przed opodatkowaniem za pierwszy kwartał wzrósł o 297 procent rok do roku do kwoty 206 mln USD. Zysk netto wzrósł o 64 procent rok do roku do kwoty 173 mln USD.

Wyniki Lenovo za pierwszy kwartał został zrealizowane w okresie, kiedy główne rynki odnotowały niewielki wzrost albo spadki w branży w porównaniu do roku ubiegłego: w sprzedaży PC nastąpił 4,1 procentowy spadek, w dostawach tabletów spadek wyniósł 11,1 procent, natomiast dostawy serwerów otrzymały się zasadniczo na równym poziomie, podczas gdy na rynkach smartfonów nastąpił wzrost o 0,7 procent. Jednocześnie wartość RMB nadal spadała, ograniczając ogólny potencjał wzrostu w tym kwartale.

„Choć sytuacja makroekonomiczna i w branżach, w których prowadzimy działalność jest nadal trudna, powodując spadek naszych przychodów, uzyskaliśmy jednak znaczną poprawę zysku w ujęciu rok do roku dzięki innowacyjnym produktom i efektywnej realizacji. Nasz pion PC zrealizował wysokie zyski a pion smartfonów ustabilizował się w porównaniu do poprzedniego kwartału” – powiedział prezes Lenovo Yuanqing Yang. „W przyszłości w pionie PC będziemy koncentrować się na segmentach o wysokim poziomie wzrostu i wykorzystywać konsolidację branży do powrotu na ścieżkę wzrostu. W obszarze smartfonów będziemy wykorzystywać innowacyjne, zróżnicowane produkty i kontynuować przechodzenie do wyższych segmentów cenowych z myślą o pobudzeniu wzrostu i osiągnięciu poprawy w tym pionie. W centrach przetwarzania danych będziemy nadal rozwijać technologię infrastruktury hiperkonwergentnej i poprawiać rentowność w obszarze hiperskali.”

Zysk brutto za pierwszy kwartał roku obrotowego spadł o 7 procent w ujęciu rok do roku do poziomu 1,5 mld USD, przy marży brutto wynoszącej 15,3 procent. Zysk przed opodatkowaniem z działalności operacyjnej za kwartał wzrósł o 97 procent w ujęciu rok do roku do kwoty 281 mln USD. Bazowy zysk z akcji za pierwszy kwartał roku obrotowego wyniósł 1,57 centa USA, czyli 12,19 centa HK. Dług netto na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 1,2 mld USD.

W grupie branżowej PC i urządzeń inteligentnych (PCSD), do której zaliczają się komputery PC 

i tablety, sprzedaż kwartalna zrealizowana przez Lenovo wyniosła 7 mld USD, co stanowi spadek
o siedem procent w ujęciu rok do roku. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 370 mln USD, co stanowi wzrost rok do roku o 2,4 procent. Marża zysku przed opodatkowaniem osiągnęła solidny poziom 5,3 procent, czyli o 0,5 punktu lepszy niż przed rokiem, do czego przyczyniły się dobre marże w Chinach i poprawa rentowności w segmencie PC w Ameryce Łacińskiej, w tym w Brazylii.

Firma Lenovo utrzymała pierwszą pozycję na świecie w 13. kolejnym kwartale z udziałem w rynku wynoszącym 21,1 procent, osiągając wzrosty we wszystkich regionach poza EMEA. W ciągu kwartału zrealizował dostawy 13,2 mln szt. PC, co stanowił spadek o 4,1 procent. Segment tabletów był rentowny, osiągając dwucyfrową przewagę wzrostu w stosunku do rynku. Lenovo nadal osiąga stabilne postępy w realizacji celu osiągnięcia 30-procentowego udziału w światowym rynku PC.

W grupie branżowej urządzeń mobilnych (MBG), do której zaliczają się telefony komórkowe oferowana pod markami Motorola i Lenovo, kwartalna wartość sprzedaży zrealizowana przez Lenovo wyniosła 1,7 mld USD, co stanowi spadek o 6 procent rok do roku, lecz niemal niezmieniony poziom w stałej walucie. Łączna strata przed opodatkowaniem w pionie MBG wyniosła 206 mln USD, zaś marża zysku przed opodatkowaniem osiągnęła poziom minus 12.,1 procent. Przestawienie się na wyżej wycenione produkty pozwoliło zwiększyć marże zysku przed opodatkowaniem o 2,9 punktów w ujęciu rok do roku.

W podstawowych przedziałach cenowych MBG redukuje koszty i wydatki, natomiast w najwyższym segmencie koncentruje się na innowacjach. W sumie grupa wzmacnia spójność swoich działań
i buduje bardziej jednolitą kulturę swoich globalnych zasobów ludzkich. Dzięki wzbogaconemu portfelowi produktów, którym obejmuje Moto Z i Moto Mods, oraz kontynuując rozbudowę kanałów dystrybucji w Chinach, pion mobilny osiąga stopniowe postępy.

W grupie branżowej centrów danych (DCG), do której zaliczają się serwery, urządzenia pamięciowe, oprogramowanie i usługi sprzedawane pod markami Lenovo ThinkServer i System x, sprzedaż wyniosła 1,1 mld USD, co stanowi 1-procentowy wzrost. Wykazany przez DCG zysk przed opodatkowaniem – z uwzględnieniem bezgotówkowych obciążeń z tytułu fuzji i przejęć – osiągnął ujemny poziom 64 mln USD, zaś marża zysku wyniosłą minus 5,9 procent. DCG nadal boryka się
z dużymi trudnościami na dojrzałych rynkach, jednak wzmocniła swoją pozycję nr 1 w Chinach, osiągają wzrost przychodów o 14 procent rok do roku, do którego przyczynił się wzrost w segmencie hiperskali. Grupa klientów globalnych DCG, która obsługuje klientów z listy Fortune 500, odnotowała 45-procentowe zwiększenie przychodów w ujęciu rok do roku dzięki pozyskaniu wielki klientów, którzy wcześniej nie kupowali produktów Lenovo.

DCG będzie dokonywać strategicznych inwestycji w zwiększenie potencjału personelu handlowego, marketing, programy kanałów dystrybucji i partnerów portfelowych z myślą o zwiększaniu przyszłych możliwości osiągania wzrostu, przy jednoczesnej poprawie swojej sytuacji finansowej poprzez uzyskanie lepszej efektywności kosztowej i poprawę wskaźnika sprzedaży wiązanej produktów sieciowych, pamięciowych, usług i produktów opcjonalnych.

W Chinach skonsolidowany wynik sprzedaży uległ zmniejszeniu o 9,8 procent roku do roku do poziomu 2,9 mld USD, co stanowi 28,4 procent sprzedaży zrealizowane przez firmę na całym świecie. Marże zysku pozostały na niezmienionym poziomie 4,8 procent przy słabnącym popycie na PC. 

W segmencie mobilnym pomyślnie realizowana jest zmiana na rzecz wyższych przedziałów cenowych i poprawy doświadczenia użytkownika, przy czym udany debiut modelu ZUK Z2 spotkał się dobrymi pierwszymi reakcjami rynku. Przychody na rynku centrów przetwarzania danych w Chinach wzrosły
o 14 procent rok do roku – powyżej średniej rynkowej – za sprawą wzrostu w hiperskali i nowej formuły współpracy z partnerami.

W regionie Azji i Pacyfiku firma Lenovo osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,7 mld USD, co stanowi 16,7 procent światowej sprzedaży firmy, natomiast marże zysku przed opodatkowaniem spadły o 1,2 procent do 1 procenta, głównie wskutek skurczenia się japońskiego rynku PC i wpływu wahań walutowych. Na obszarze Azji i Pacyfiku odnotowano dalsze wzrosty udziału w rynku PC o 0,4 punktu do poziomu 16,4 procent. Segment mobilny osiągnął wyniki lepsze od rynku w kluczowych krajach,
w tym w Indiach i Indonezji, natomiast w segmencie centrów przetwarzania danych następuje stałą poprawa rentowności. Nowe kierownictwo i systemy zarządzania działalnością biznesową
w segmencie centrów przetwarzania danych przyniosły stabilne przychody.

W regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) firma Lenovo osiągnęła skonsolidowany wynik na sprzedaży w pierwszym kwartale w wysokości 2,5 mld USD, co stanowi spadek o 7,3 procent w ujęciu roku do roku, przypisywany splotowi problemów natury operacyjnej i makroekonomicznej. Wynik region EMEA stanowi 24,5 procent sprzedaży Lenovo na całym świecie. Marża zysku przed opodatkowaniem wyniosła minus 2 procent, co oznacza spadek o 3,5 procent rok do roku.
W segmencie PC firma podjęła działania mające na celu poprawienie stanu posiadanych kanałów dystrybucji, aby sprostać trudnym warunkom i powrócić w przyszłości na ścieżkę wzrostu.
W segmencie urządzeń mobilnych odnotowano poprawę w stosunku do poprzedniego kwartału dzięki wprowadzeniu na rynek nowych produktów. Segment centrów przetwarzania danych nadal przeżywał trudności, wykazując spadek przychodów i marży w ujęciu rok do roku.

W regionie Ameryk firma Lenovo odnotowała spadek skonsolidowanej sprzedaży o 6,6 procent
w ujęciu rok do roku do poziomu ok. 3 mld USD w pierwszym kwartale, co było efektem zmian produktów w segmencie mobilnym. Wynik ten stanowił 30,4 procent ogólnoświatowej sprzedaży Lenovo. Udział w rynku PC wzrósł o 1,4 procent w ujęciu rok do roku do poziomu 14,4 procent, co było efektem silnego wzrostu w Ameryce Północnej i poprawy w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza
w Brazylii. W dostawach urządzeń mobilnych odnotowano spadek w Ameryce Północnej wskutek zmiany produktów, lecz w Ameryce Łacińskiej ich poziom ustabilizował się. Segment centrów przetwarzania danych pracował nad stworzeniem prawidłowego modelu sprzedaży w obliczu presji
w postaci silnej konkurencji w tym segmencie.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej