Strona główna / Na czasie / Lenovo: Spadek czy tylko stagnacja?
poniedziałek 07 listopad 2016 | Robert Kamiński
Lenovo: Spadek czy tylko stagnacja?
Czy 12-procentowy wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku finansowego zrekompensuje 8-procentowy spadek w ujęciu rok do roku?

Sprzedaż zarówno komputerów PC, jak i tabletów spada, a popyt na smartfony i serwery rośnie bardzo umiarkowanie. To trudne warunki dla wszystkich producentów - w tym kontekście Lenovo wypada nieźle, choć nie imponuje.

Oczywiście w opinii przedstawicieli firmy jest dobrze:

„Warunki na rynku pozostają trudne, ale osiągnęliśmy solidne wyniki. Nasz dział PCSD (PCs & Smart Devices) pozostaje bardzo rentownym liderem, dział Mobile odnotował mocny wzrost obrotów i marż z kwartału na kwartał, a dział Data Center aktywnie mierzy się z wyzwaniami” — powiedział Yang Yuanquing, prezes i dyrektor naczelny Lenovo. „Zwiększyliśmy potencjał Lenovo, przyciągając kilkoro autorytetów branżowych i nadal umacniamy kadrę zarządzającą. Jesteśmy przekonani o słuszności swojej wizji i strategii oraz zdolności naszego zespołu do osiągania nowych poziomów”.

Ale....

Zysk brutto firmy za drugi kwartał roku finansowego wzrósł zaledwie o dwa procent w ujęciu rok do roku do poziomu 1,6 mld USD, a marża brutto wyniosła 14,3%. Zysk operacyjny za drugi kwartał wyniósł 215 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku firma odnotowała stratę w wysokości 784 mln USD. Podstawowy zysk na akcję w tym kwartale wyniósł 1,42 centa USA, czyli 11,01 centa hongkońskiego. Na 30 września 2016 r. zadłużenie firmy netto wyniosło 77 mln USD. Rada Dyrektorów Lenovo ustaliła zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 6 centów hongkońskich za akcję.

Spada sprzedaż PC i Smart devices

Sprzedaż działu PC and Smart Devices Business Group, który obejmuje segment komputerów PC i tabletów, wyniosła 7,8 mld USD, co stanowi spadek o 8% w ujęciu rok do roku. Dochód przed opodatkowaniem wyniósł 405 mln USD, co stanowi wzrost o 3% w ujęciu rok do roku. Marża zysku przed opodatkowaniem wzrosła o ponad pół punktu w ujęciu rok do roku — z 4,6% do 5,2%, na co wpłynęły wysokie marże w Chinach i Ameryce Północnej.

Firma Lenovo co prawda  utrzymała pierwsze miejsce pod względem udziału w rynku światowym już 14. kwartał z rzędu. Łączny udział wyniósł 21,5%, a wzrost odnotowano we wszystkich regionach oprócz Azji i Pacyfiku. W Ameryce Północnej, gdzie branża odnotowała ogólny spadek o 0,7%, firma Lenovo może się pochwalić wzrostem o 14,7%. Firma Lenovo sprzedała 14,5 mln komputerów PC w drugim kwartale roku finansowego, jednak stanowi spadek o 3,2% w ujęciu rok do roku, podczas gdy cały rynek odnotował spadek na poziomie 4,8%. Rynek tabletów odnotowuje spadek o 14,7% w ujęciu rok do roku, ale firmie Lenovo udało się uzyskać nieco lepsze wyniki, w tym aż 19-procentowy wzrost dostaw w Chinach.

W mobile nie jest lepiej...

Mobile Business Group (MBG), która dostarcza produkty marki Moto i telefony komórkowe marki Lenovo, odnotowała w drugim kwartale roku finansowego sprzedaż produktów Lenovo na poziomie 2 mld USD, co stanowi spadek o 12% w ujęciu rok do roku, ale też znaczny, 20-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dział MBG wykazał stratę przed opodatkowaniem w wysokości 156 mln USD oraz marżę zysku przed opodatkowaniem -7,7%, co stanowi wzrost o 4,4 punktu w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Dostawy produktów MBG w drugim kwartale wzrosły niemal o 25% w porównaniu z poprzednim kwartałem, do łącznie 14 mln. Firma Lenovo nieustannie zwiększa dostawy urządzeń mobilnych w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Indiach — w kraju tym dostawy wzrosły o 15% w ujęciu rok do roku. Dostawy produktów Moto wzrosły o niemal 40% w porównaniu z poprzednim kwartałem dzięki Moto G oraz udanej premierze nowej Moto Z i Moto Mods.

Serwery?

Dział Data Center Group (DCG), który oferuje serwery, pamięć masową, oprogramowanie oraz usługi, osiągnął w drugim kwartale roku finansowego sprzedaż na poziomie 1,1 mld USD, co stanowi ośmioprocentowy spadek w ujęciu rok do roku. Jednocześnie dział DCD odnotował też siedmioprocentowy wzrost obrotów w Chinach w ujęciu rok do roku oraz 12‑procentowy wzrost w Ameryce Łacińskiej. Był to też kolejny pomyślny kwartał pod względem rozwoju wśród globalnych klientów — wyniósł on 16%. Dział DCD odnotował stratę przed opodatkowaniem w wysokości 141 mln USD oraz marżę zysku przed opodatkowaniem na poziomie -13,1%.

Firma Lenovo opracowała konkretny plan dla tego działu: zwiększenie możliwości w terenie oraz zaangażowania wśród partnerów handlowych, inwestycje w szkolenia oraz przebudowa struktury sprzedaży w celu większej aktywizacji klientów. Firma nawiązuje też relacje z nowymi partnerami branżowymi i buduje sferę IT nowej generacji w celu zwiększenia konkurencyjności, co udało się w segmencie infrastruktury w hiperskali.

W sumie wygląda to tak: 

Sprzedaż skonsolidowana chińskiego oddziału firmy Lenovo w drugim kwartale roku finansowego spadła o cztery procent w ujęciu rok do roku do 3,2 mld USD, co stanowi 29% światowej sprzedaży firmy. Dochód przed opodatkowaniem wzrósł nieznacznie do 158 mln USD w ujęciu rok do roku, a marża zysku przed opodatkowaniem wzrosła o niemal pełny punkt, do 4,9%.

Sprzedaż Lenovo w regionie Azji i Pacyfiku w drugim kwartale roku finansowego przyniosła 1,9 mld USD, co stanowi 17% światowej sprzedaży firmy, i tym samym zmniejszyła się o cztery procent w ujęciu rok do roku. Dochód przed opodatkowaniem spadł do 2 mln USD, a marża zysku przed opodatkowaniem spadła o niemal pełny punkt, do 0,1%.

Sprzedaż skonsolidowana Lenovo w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w drugim kwartale roku finansowego wyniosła 2,7 mld USD, co stanowi 24% światowej sprzedaży firmy, i tym samym zmniejszyła się o 14% w ujęciu rok do roku. Straty przed opodatkowaniem w tym regionie wyniosły 65 mln USD, a marża strat przed opodatkowaniem wyniosła 2,4%.

Sprzedaż skonsolidowana Lenovo w Ameryce Północnej i Południowej w drugim kwartale roku finansowego spadła o siedem procent do 3,4 mld USD, co stanowi 30% światowej sprzedaży firmy. Dochód przed opodatkowaniem za ten kwartał wyniósł 20 mln USD, podczas gdy w zeszłym roku odnotowano stratę w wysokości 73 mln USD. Marża zysku przed opodatkowaniem wyniosła 0,6%.

Quo vadis? 

Lenovo to frima dobrze umocowana na rynku, jednak nie może oprzeć się rynkowym trendom. Tym bardziej, że lokalna (chińska) konkurencja w postaci Huawei czy Xiaomi nie odpuszcza konsekwetnie wprowadzając konkurencyjne produkty. A świat nie kończy się na Chinach...

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej