Strona główna / Na czasie / Budowa społeczeństwa informacyjnego wyzwaniem dla Polski
czwartek 05 czerwiec 2008 | Jacek Bem
Budowa społeczeństwa informacyjnego wyzwaniem dla Polski
Microsoft i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przygotowali raport dotyczący dylematów rozwoju Polski w XXI wieku. Raport prezentuje rozważania na temat priorytetowych zadań zmierzających do budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i dobrobytu w Polsce.
Tagi: microsoft,

Tezy raportu zostały ogłoszone podczas konferencji organizowanej w Brukseli przez Microsoft i IBnGR. W spotkaniu wzięli udział polscy eurodeputowani, przedstawiciele instytucji unijnych, eksperci branży IT i sektora publicznego oraz przedstawiciele mediów.

Jakie drogi rozwoju

Celem konferencji pod tytułem „Polskie dylematy w XXI wieku – w kierunku gospodarki opartej na wiedzy czy imitacji modelu rozwoju?" jest zaprezentowanie obecnej pozycji Polski na drodze do budowania i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz rozważenie dylematów w zakresie określenia priorytetów rozwojowych naszego kraju. W raporcie zaprezentowano dwie drogi rozwoju –  pierwszą poprzez rozwój infrastruktury transportowej i drugą zakładającą priorytet inwestycji  w  infrastrukturę informatyczną. Raport zawiera również wnioski z badań wskazujące właściwą drogę do dynamicznego rozkwitu polskiej gospodarki. Autorzy raportu wskazali także czynniki hamujące budowanie w Polsce dobrobytu oraz potencjalne metody ich eliminowania.

„Obecność Polski w Unii Europejskiej zapewnia nam dostęp do środków, dzięki którym mamy możliwość wprowadzać w życie projekty zarówno dotyczące rozbudowy infrastruktury transportowej, jak i ideę informatyzacji. Głównym problemem, na który zwracają uwagę autorzy raportu jest jednak brak wizji, skutecznych procedur i efektywnych metod ich wdrażania. A tymczasem szybki rozwój społeczeństwa informacyjnego wymaga wkładu pracy w różnych dziedzinach, w tym w tworzenie infrastruktury informatycznej, a co za tym idzie dostęp do narzędzi informatycznych  oraz rozpowszechnianie umiejętności korzystania z nich, czyli edukację. Spotkania takie, jak dzisiejsza konferencja w Brukseli mają szansę przyczynić się do wprowadzenia pozytywnych zmian i zapewnić korzyści całemu polskiemu społeczeństwu” – powiedział Marek Roter, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft podczas otwarcia konferencji.

W ramach spotkania przeprowadzono panel dyskusyjny pt.: "Wyzwania rozwoju kraju z perspektywy Brukseli – ograniczenia, możliwości, procedury, fundusze", w którym wzięli udział Janusz Lewandowski, eurodeputowany, wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego; Piotr Serafin, Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej; Dominik Sobczak
z Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej, DG ds. Badań Naukowych oraz Jan Muehlfeit, Chairman Microsoft Europe.

W co inwestować

Podczas panelu dyskutowano o priorytetach inwestycyjnych naszego kraju – czy inwestować w infrastrukturę (drogi, lotniska, oczyszczalnie ścieków itp.) czy w innowacyjne projekty związane z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego. Poszukiwano właściwych proporcji pomiędzy wydawaniem publicznych pieniędzy na infrastrukturę i innowacje informatyczne w Polsce oraz optymalnego modelu dla projektów innowacyjnych. Dyskutowano także na temat metod, jakie stosują inne państwa członkowskie Unii Europejskiej radząc sobie z podobnymi dylematami rozwojowymi.

„[…] Po zbudowaniu podstawowych sieci transportowych staniemy przed wyborem: czy kolej wielkich prędkości czy nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna, czy wspierać wykorzystanie nowoczesnych technologii, czy dążyć przede wszystkim do zapewnienia spójności społecznej. Te dylematy nas dogonią. Jednak dzisiaj największym wyzwaniem jest usprawnianie instytucji publicznych, poprawa regulacji oraz działania administracji. Bez zmian w tym zakresie nie powiedzie się ani konieczny rozwój infrastruktury ani budowa fundamentów pod gospodarkę przyszłości” – napisał w podsumowaniu raportu jeden z jego autorów, Maciej Grabowski z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.  

Tegoroczne spotkanie to już druga edycja organizowanej przez Microsoft w Brukseli konferencji, poświęconej dyskutowaniu najlepszych dróg rozwoju polskiej gospodarki. Konferencja stanowi efektywną platformę dialogu pomiędzy światem polityki i biznesu i jest doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, prowadzącej do wprowadzania w życie nowych, skutecznych rozwiązań.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej