Strona główna / Na czasie / Lady Robot Banku Pocztowego
środa 15 lipiec 2020 | Robert Kamiński
Lady Robot Banku Pocztowego
Optymalizacja procesów i rozwój kompetencji cyfrowych – to cele realizowanego w Banku Pocztowym projektu Lady Robot, czyli automatyzacji procesów z wykorzystaniem technologii RPA (robotic process automation).

 Jednym z kryteriów wyboru procesów do robotyzacji jest dalsza poprawa jakości obsługi klienta. Efektem realizowanego projektu jest m.in. robot opracowany w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, który na bieżąco aktualizuje informacje o adresach i godzinach otwarcia placówek Banku oraz Poczty Polskiej. Lady Robot odpowiada w Banku także za prezentowanie Klientom wiadomości 

w bankowości internetowej, wyliczanie prowizji do pobrania z rachunku Klienta, a także aktualizację online danych na stronie internetowej Banku dotyczących wyceny funduszy.

Zarząd Banku Pocztowego podkreśla, że cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych, zwłaszcza w czasach stanu epidemii, to ważny kierunek rozwoju bankowości pocztowej. Z kolei zdaniem eksperta PwC, firmy wspierającej Bank w zakresie wprowadzania robotów, projekty realizowane w ramach Lady Robot sprawiają, że Bank Pocztowy można zaliczyć do instytucji, które dalekowzrocznie patrzą na optymalizację i digitalizację procesów. Obecnie Bank uruchamia kolejny etap przedsięwzięcia, w wyniku którego opracowanych zostanie kolejnych 5 robotów.

Program Lady Robot w Banku Pocztowym został powołany w celu automatyzacji prostych, niekiedy monotonnych procesów biznesowych, jak np. proces analizy kredytowej czy obsługa aktualizacji różnego rodzaju danych. Wszystko po to, aby odciążyć pracowników Banku, a także zaoferować Klientom większy komfort korzystania z usług Banku. Jednym z ostatnio zrealizowanych w ramach Lady Robot zadań jest robot na bieżąco aktualizujący na stronach internetowych Banku informacje
o godzinach otwarcia placówek Banku Pocztowego i Poczty Polskiej.

Firma PwC, która wspierała Bank Pocztowy w uruchomieniu projektu i zbudowaniu pierwszych robotów, od początku wskazywała na znaczące korzyści zarówno finansowe, jak i organizacyjne wynikające z wykorzystania automatyzacji procesów w Banku.

Zespół Banku Pocztowego opracowujący projekty w ramach Lady Robot składa się ze specjalistów z różnych obszarów biznesowych takich jak Ryzyko, Windykacja czy Produkty, co pozwala na tworzenie robotów dopasowanych do specyfiki konkretnego procesu. Prace są nadzorowane przez specjalistów IT – osoby związane z architekturą systemów informatycznych, znające przekrojowo specyfikę oraz skalę procesów przetwarzanych w Banku – którzy nie tylko wspierają merytorycznie proces ich powstawania, lecz także dbają o proceduralne wymogi ich wdrożenia na środowisko produkcyjne Banku z zachowaniem standardów i procedur testowych.

Pierwsze roboty powstały w Banku w 2018 roku, a projekt Lady Robot jest realizowany od 2019 r. W wyniku zmian w otoczeniu biznesowym w związku z COVID-19, Bank dokonał m.in. gruntownego przeglądu portfela projektów. Program robotyzacji pozostaje jednym z istotnych projektów zmierzających do dalszego rozwoju bankowości pocztowej. Obecnie Bank uruchamia kolejny etap przedsięwzięcia, w wyniku którego opracowanych zostanie kolejnych 5 robotów.

RPA (ang. Robotic Process Automation) to jeden z rodzajów automatyzacji procesów biznesowych. Jest ona realizowana za pomocą dedykowanego programu komputerowego, który wykonuje określone działania składające się na proces biznesowy. Program taki naśladuje pracę człowieka (zwykle działa on na warstwie interfejsu użytkownika), automatyzując działania wykonywane przez operatora za pomocą myszki i klawiatury, zazwyczaj w kilku systemach.*

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej