Strona główna / Na czasie / Pozyskaj fundusze UE
piątek 05 wrzesień 2008 | Grzegorz Brzechalski
Pozyskaj fundusze UE
Firma IBM Polska uruchomiła w ramach działu General Business jednostkę organizacyjną zajmującą się doradztwem unijnym. Krok ten pokrywa się w czasie z uruchomieniem przez poszczególne województwa programów wsparcia dla funkcjonujących na ich terytorium podmiotów.
Tagi: ue, firma,

Firma IBM Polska uruchomiła w ramach działu General Business jednostkę organizacyjną zajmującą się doradztwem unijnym. Krok ten pokrywa się w czasie z uruchomieniem przez poszczególne województwa programów wsparcia dla funkcjonujących na ich terytorium podmiotów.

Zakres wsparcia IBM obejmuje przeprowadzenie bezpłatnej wstępnej kwalifikacji wniosku oraz doradztwo w zakresie konstruowania i zarządzania projektem w sposób zwiększający prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnej decyzji o jego dofinansowaniu. W części dotyczącej przygotowania wniosku wraz z załącznikami, IBM Polska umożliwia klientom skorzystanie z usług swoich firm partnerskich, specjalizujących się w pozyskiwaniu funduszy.

W ramach regionalnych programów operacyjnych znaczna pula pieniędzy została przeznaczona na realizację strategii lizbońskiej. W znacznej mierze przekłada się to na finansowe wsparcie dla wdrażania projektów wykorzystujących nowoczesne technologie. Zarówno mikro, mali i średni przedsiębiorcy, jak również jednostki samorządu terytorialnego, służby realizujące usługi publiczne,
w tym placówki zdrowia, uczelnie oraz biblioteki i archiwa, mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

„Kluczową kwestią przy przygotowaniu wniosku o grant unijny jest jego spójność i logika. Cele projektu powinny wynikać i zarazem realizować cele strategiczne, jakie wyznaczył sobie dany podmiot. Natomiast spójność projektu powinna wyrażać się w adekwatności podejmowanych działań w stosunku do potrzeb i celów, jakie dana jednostka zamierza osiągnąć. Z drugiej strony należy pamiętać o tym, by wybrane rozwiązanie gwarantowało nam realizację określonych we wniosku założeń” – mówi Grzegorz Jezierski, Konsultant ds. Funduszy Europejskich, IBM Polska.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej