piątek 12 wrzesień 2008 | Redakcja KwF

XIV Forum Teleinformatyki

Pod hasłem „Usługi, procedury i dokumenty elektroniczne – dobre praktyki” w dniach 18-19 września 2008 roku w podwarszawskim Legionowie rusza 14. Forum Teleinformatyki.

Obrady Forum podzielone są na trzy sesje oraz kocioł dyskusyjny poświęcony wykorzystaniu funduszy UE na projekty informatyczne w administracji i nowej wersji Strategii Społeczeństwa Informacyjnego opracowanej w lipcu br.

Na Forum odbędzie się pierwsza prezentacja, przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ekspertyzy Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji nt. realizacji przez administrację publiczną  projektów informatycznych finansowanych z funduszy unijnych.

Ekspertyza zawiera m.in.   katalog dobrych praktyk – zaleceń usprawniających realizację projektów finansowanych do roku 2013. Forum Teleinformatyki otworzy Witold Drożdż - Podsekretarz Stanu w MSWiA.

Program forum

I sesja metodologiczna: Witold Drożdż, podsekretarz stanu w MSWiA;  prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. kierownik Katedry Technologii Informacyjnych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; dr inż. Wacław Iszkowski, Prezes PIIT.

II i III sesja: „Prawo i bezpieczeństwo usług i dokumentów elektronicznych - bariery, zagrożenia, dobre praktyki” oraz „Technologia dla usług i dokumentów elektronicznych - architektura, narzędzia i doświadczenia”.

Kocioł dyskusyjny

I sesja "Czy i jak można lepiej wykorzystać środki na projekty IT - studium przypadków" - wprowadzeniem do dyskusji premierowa prezentacja ekspertyzy przygotowanej na zlecenie MRR przez ekspertów PTI i PIIT, która analizuje i ocenia realizację projektów informatycznych przez administrację publiczną na podstawie doświadczeń wynikających z wdrażania działania 1.5 SPO WKP współfinansowanego z funduszy unijnych.

II sesja "Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego - wymiana poglądów" - inspiracją do dyskusji wystąpienie Włodzimierza Marcińskiego, Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA, podsumowujące główne wątki wcześniejszych dyskusji środowiskowych oraz stawiające pytania uczestnikom Forum.

Honorowi Patroni: Grzegorz Schetyna, Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Bank Polski.

Nagroda im. Marka Cara. Podczas Forum wręczona zostanie Nagroda im. Marka Cara - wyróżnienie dokonań w zakresie wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagrodzonej osoby.

Organizatorem jest firma BizTech Konsulting.