Strona główna / Na czasie / Nowy PowerDesigner Sybase wchodzi na rynek
niedziela 05 październik 2008 | Grzegorz Brzechalski
Nowy PowerDesigner Sybase wchodzi na rynek
Sybase wprowadza na rynek kolejną, ulepszoną wersję PowerDesignera - narzędzia do modelowania i projektowania aplikacji. Powstał z myślą zarówno o  architektach i specjalistach IT, jak również analitykach biznesowych.

Zapewnia płynną i sprawną współpracę pomiędzy obszarem IT i biznesu, dzięki zastosowaniu technologii „Link & Synch” rozwijającej możliwości w obszarze modelowania architektury korporacyjnej.

 

Celem Modelowania Korporacyjnego jest pełna integracja biznesu i IT oraz możliwość dynamicznego reagowania na zmiany” – mówi Łukasz Krzyżanowski, Solution Consultant, Sybase Polska.

Równie istotnym celem Modelowania Korporacyjnego jest stworzenie systemu do dokumentowania i zarządzania Architekturą Korporacyjną (EA – Enterprise Architecture. Efektem jest osiągnięcie synergii w całej organizacji” – dodaje Krzyżanowski.

Kluczowe funkcje i korzyści PowerDesignera w wersji 15

- Technologia “Link & Synch” – PowerDesigner15 automatycznie i intuicyjnie zarządza zależnościami pomiędzy wszystkimi warstwami oraz perspektywami w przedsiębiorstwie, pozwalając użytkownikom obrazować, a także efektywnie wdrażać proponowane zmiany.

- Nowy Model Enterprise Architecture – umożliwiający modelowanie i analizę wszystkich tradycyjnych aspektów Architektury Korporacyjnej.

- Nowy Diagram Impact Analysis – pozwala wizualizować kaskadowe zależności wpływu zmian pomiędzy zależnymi elementami. Pozwala to na efektywne zarządzanie czasem i kosztem takiej zmiany.

- Edytor Enterprise Architecture – PowerDesigner 15 pozwala dostosować narzędzie do każdego standardu EA dostępnego na rynku.

- Dostęp do repozytorium poprzez sieć – biznes może teraz współdzielić meta-wiedzę na temat posiadanych zasobów ze wszystkimi zainteresowanymi stronami bez względu na ograniczenia technologiczne; zapewnia większą przejrzystość oraz lepszy wgląd w procesy organizacyjne użytkownikom nieposiadającym umiejętności technicznych.

- Import modeli z MS Visio – pozwala na importowanie modeli stworzonych w narzędziu Microsoft Visio do PowerDesigner.

„Stratedzy biznesowi, planiści oraz analitycy mogą osiągnąć konkretne korzyści dzięki zastosowaniu narzędzi do modelowania architektury korporacyjnej. Pozwalają one lepiej zrozumieć złożoność systemów IT oraz ich rolę w dostarczaniu określonych usług biznesowych” – twierdzi Greta James, Research Vice President w firmie analitycznej Gartner.

Przetwarzanie wiedzy i informacji kluczową funkcją

W związku z rosnącym poziomem złożoności systemów, firmy w coraz większym stopniu muszą dostosowywać ich elementy składowe (systemy, dane, aplikacje, sieci) do celów, wymagań i procesów biznesowych. Informacja oraz potencjalna wiedza zawarta w każdym z elementów jest niejasna, dopóki nie zostanie zestawiona z odpowiadającą jej częścią z innego obszaru.

PowerDesigner 15 umożliwia zintegrowanie pozornie niezależnych elementów w całość, co pozwoli efektywnie reagować na zachodzące zmiany.

Technologia „Link, & Synch”, pozwala organizacjom modelować projekt nowej architektury przedsiębiorstwa od początku do końca, łącząc w całość odrębne do tej pory światy meta danych. Docelowo użytkownicy uzyskują większą zgodność IT z celami biznesowymi, regulacjami prawnymi, a także możliwość migracji architektury do SOA (Service Oriented Architecture).

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej