Strona główna / Na czasie / Wielkie pieniądze z Unii przeciwko e-wykluczeniu
poniedziałek 19 styczeń 2009 | Agnieszka Gierzyńska-Zalewska
Wielkie pieniądze z Unii przeciwko e-wykluczeniu
Dostęp do Internetu w małym mieście czy na wsi może zupełnie zmienić życie mieszkańców. Prawie 1,5 miliarda euro czeka na wnioski o dofinansowanie dostarczenia Internetu i komputerów do rodzin wiejskich oraz rozwój małych firm informatycznych. Niestety, zainteresowanie na razie jest mizerne.
Tagi: ue, firma, internet,

Konkurs projektów w ramach działania 8.3. i 8.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ruszył w połowie czerwca 2008, a do połowy stycznia wpłynęło tylko 26 wniosków. To właściwie dobra wiadomość dla wszystkich, których zainteresował ten temat, ponieważ konkurencja nie jest liczna.

Granty dla zagrożonych e-wykluczeniem

Warunki ubiegania się o dotację nie są  łatwe gdyż grupami docelowymi są osoby dotknięte ubóstwem, niepełnosprawne lub w inny sposób zagrożone wykluczeniem cyfrowym. To bardzo trafne pojęcie pozwala wyobrazić sobie co oznacza długo utrzymujący się brak dostępu do sieci z powodów materialnych czy niepełnosprawności.

Wieś odstaje od reszty Polski

W naszym kraju już prawie połowa mieszkańców ma Internet i 88% z nich używa go codziennie, coraz częściej w domu niż tylko w biurze. Gwałtowny przyrost użytkowników, bo o prawie 20% miał miejsce w latach 2004-2006. Od tego czasu nowych użytkowników przybywa nieco wolniej, w tempie 2-5% rocznie.*

Badania ze stycznia tego roku mówią, że 47,1% Polaków korzysta z Internetu. Czy jest to już maksymalne nasycenie rynku? Na pewno nie, ale wiele zależy od rozwoju sieci na terenach wiejskich. W dużych i średnich miastach dostawcy usług sami szukają klientów, oferując im zróżnicowane pakiety, także dla osób mniej zamożnych. Mieszkańcy terenów wiejskich często nie są priorytetową grupą klientów dla tych firm.

Do 85% refundacji kosztów

Sami przedstawiciele samorządów przyznają, że rozwój społeczeństwa informacyjnego nie znajduje się na liście ich priorytetów. Niesłusznie, ponieważ dostarczenie komputera z Internetem dla ubogich rodzin obciąża budżet gminy tylko w 15%, pozostałe 85% refunduje Unia Europejska. Bardzo małe zainteresowanie konkursem ma zmienić częściowe złagodzenie przepisów, polegające między innymi na zaliczeniu kosztów ubezpieczenia sprzętu dostarczonego i kupionego za unijne pieniądze do wydatków refundowanych.
Gmino, podejmij wyzwanie

Po zrealizowaniu projektu, gmina może otrzymać zwrot do 85% kosztów dostępu do Internetu w okresie 3 lat, a ponadto zwrot kosztów dostarczenia, instalacji i serwisowania komputerów, zatrudnienia i przeszkolenia pracowników wdrażających projekt oraz promocji na terenie wdrażania projektu. Gmina też typuje gospodarstwa domowe, które otrzymają sprzęt i dostęp do sieci. Mogą to być osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej czy niepełnosprawności.

1.420.000.000 euro dla gmin lub małych firm

W latach 2007-13 Polska ma do dyspozycji na ten cel 1,42 mld euro. Wnioski na konkurs może złożyć gmina, porozumienie kilku gmin lub  gminy we współpracy z organizacją pozarządową a także małe i średnie firmy.

Natomiast z sąsiedniego działania 8.4. tego samego Programu Operacyjnego mogą skorzystać mikro, małe i średnie firmy które chcą dostarczać Internet do użytkowników indywidualnych tam, gdzie dostarczanie go na zasadach rynkowych byłoby nieopłacalne.

Zasada jest podobna: 15% trzeba wyłożyć samemu, a 85% kosztów kwalifikowanych zrefunduje UE. Konkurs rozpoczął się w czerwcu 20908 roiku, a wnioski można nadsyłać w trybie ciągłym, to znaczy od tego terminu aż do wyczerpania puli środków.

Haczyk? Nie, rozwój społeczeństwa informacyjnego

Dotacja pokryje koszt dostarczania Internetu przez trzy lata. Po zakończeniu programu, dostęp do sieci i korzystanie ze sprzętu gmina musi zapewnić odbiorcom jeszcze przez 5 lat. I to jest chyba najtrudniejszy do spełnienia warunek konkursu. Na pewno warto jednak podjąć to wyzwanie, dlatego że dzięki nowym możliwościom jakie daje Internet, życie mieszkańców małych miejscowości może się na trwałe zmienić.

Dostęp do wielu różnych źródeł informacji, możliwość podjęcia nauki na odległość czy dokształcania, wymiana informacji i praktycznie nieograniczone możliwości dotarcia z informacją do innych użytkowników, umożliwiają zaczerpnięcie pomysłów na osobisty rozwój, na biznes, naukę języków obcych, ułatwienie nauki dzieciom.

Strategia MSWiA do 2013

W dalszej perspektywie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce, także dzięki środkom z Unii, dofinansować rozwój cyfrowej łączności radiowej na wsi, z umyślą o poprawie bezpieczeństwa. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego  Polski do 2013 roku przewiduje też wprowadzenie całkowicie elektronicznego systemu zakładania działalności gospodarczej, składania wniosku o zaświadczenie i niezaleganiu ze składkami ZUS a także – do GUS wniosku RG1.

eVoting to będzie rewolucja

Najważniejszym przedsięwzięciem będzie jednak wprowadzenie eVoting – głosowania przez Internet. Głównie dla Polaków mieszkających w małych miastach i na wsi oraz dla osób niepełnosprawnych oznaczałoby to zwiększenie możliwości udziału w życiu publicznym. Badania wskazują, że gdyby można było głosować przez Internet, frekwencja wzrosłaby o blisko 8%.

Wszystkie te możliwości, a przede wszystkim – realną możliwość poprawy perspektyw osobistego rozwoju mieszkańców dzięki Internetowi - powinni wziąć pod uwagę włodarze gmin, kiedy układają listę przedsięwzięć priorytetowych.

Więcej informacji

Więcej informacji o konkursie w ramach działania 8.3. i 8.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka można uzyskać pod adresem www.wwpe.gov.pl a także na stronach MSWiA - www.mswia.gov.pl (prezentacja Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla mieszkańców Polski).

Pytania można przysyłać na adres poig@wwpe.gov.pl lub faksem pod numer (22) 461 93 42.  

 

*Różnice zależą od różnych metod stosowanych przez firmy badawcze

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej