niedziela 26 lipiec 2009 | Jan Petersen

Adobe open source

Wydawcy, przedsiębiorcy multimedialni oraz programiści mają dostęp do nowego narzędzia. Open Source Media Framework (OSMF), wcześniej znane jako Strobe, umożliwia tworzenie funkcjonalnych odtwarzaczy multimedialnych zoptymalizowanych pod kątem platformy Adobe Flash.

Adobe Systems przedstawiła dwa nowe narzędzia platformy z otwartym dostępem do kodu źródłowego dla programistów, przedsiębiorstw multimedialnych i wydawców. Text Layout Framework (TLF) ułatwi natomiast programistom wprowadzanie zaawansowanych funkcji typograficznych w aplikacjach internetowych.


 

OSFM

Open Source Media Framework (OSMF) jest częścią projektu Strobe, którego celem jest ułatwienie tworzenia odtwarzaczy multimedialnych zoptymalizowanych pod kątem platformy Adobe Flash. Zarówno OSMF, jak i TLF są dostępne jako oprogramowanie z otwartym dostępem do kodu źródłowego. Ułatwiają one właścicielom treści multimedialnych publikowanie tych treści w Internecie oraz tworzenie nowych strategii monetyzacji, czyli stwarzają nowe, atrakcyjniejsze możliwości biznesowe.

Elastyczna architektura OSMF ułatwia programistom tworzenie wyjątkowych odtwarzaczy multimedialnych, w których oprócz standardowych funkcji, takich jak kontrola odtwarzania, nawigacja wideo, buforowanie i dynamiczna transmisja strumieniowa (Dynamic Streaming), można instalować wstawki reklamowe oraz narzędzia do raportowania pomiarów i dostarczania treści. OSMF umożliwia również instalowanie wstawek innych firm, co ułatwia dostawcom treści elastyczne dostosowywanie strategii monetyzacji do konkretnych treści oraz potrzeb odbiorców.

OSMF oferuje partnerom interfejs programowania, który pozwala im na tworzenie wstawek umożliwiających świadczenie usług generujących wartość dodaną. Ułatwia też wprowadzanie innowacji w zakresie publikowania treści multimedialnych w Internecie oraz eksperymentowanie z nowymi usługami dla dostawców treści z zakresu dostarczania, m.in. prezentacji.

 

  • Kod źródłowy OSMF i komponenty oprogramowania są dostępne w ramach publicznej licencji firmy Mozilla pod adresem http://www.OpenSourceMediaFramework.com/. 


Współpraca firm Adobe i Akamai w zakresie projektu Open Video Player

Firma Akamai nawiązała współpracę z Adobe, aby razem z nią opracować szeroko stosowany, spójny standard odtwarzaczy multimedialnych, który będzie obsługiwał technologie platformy Adobe Flash. Obie firmy wspólnie realizują zainicjowany przez Akamai projekt Open Video Player oraz technologie OSMF.

Celem tej współpracy jest zbudowanie spójnej platformy, która umożliwi programistom, wydawcom, właścicielom treści, korporacjom i innym podmiotom szybsze i łatwiejsze tworzenie odtwarzaczy wideo ułatwiających wykorzystanie nowych, rentownych modeli biznesowych. Dzięki połączeniu swoich sił Adobe i Akamai mają wszystkie komponenty potrzebne do tworzenia takich odtwarzaczy, co przyczynia się do popularyzacji otwartych standardów w swojej branży.


Narzędzie do definiowania tekstu w Internecie

TLF umożliwia nie tylko definiowanie układu tekstu przeznaczonego do publikacji w Internecie za pomocą technologii HTML i CSS. Oferuje również obsługę złożonych języków, tekstów dwukierunkowych i wielokolumnowych oraz wiele innych zaawansowanych funkcji typograficznych. TLF jest rozszerzalną biblioteką ActionScript wbudowaną w moduł tekstowy w oprogramowaniu Adobe Flash Player 10 i Adobe AIR 1.5. Kod źródłowy i biblioteka komponentów TLF są dostępne bezpłatnie w ramach publicznej licencji firmy Mozilla pod adresem http://opensource.adobe.com/wiki/display/tlf/.


Przykłady zastosowania narzędzia TLF

  • TimesReader 2.0 magazynu The New York Times i GlobeReader magazynu The Boston Globe — oba te narzędzia są oparte na oprogramowaniu Adobe AIR. Oferują one opcje reflow (dopasowywania układu tekstu do rozmiaru ekranu), obsługę tekstów wielokolumnowych oraz najnowocześniejsze funkcje typograficzne TLF.
  • Acrobat.com Presentations — nowa usługa Adobe, która ułatwia tworzenie, edycjęi współużytkowanie prezentacji w trybie online. Usługa ta jest wbudowana w platformę Adobe Flash. Wygląda i funkcjonuje jak aplikacja do tworzenia prezentacji w komputerach desktop, ale działa w przeglądarce internetowej. Narzędzie TLF z otwartym dostępem do kodu źródłowego jest używane dla wszystkich obiektów tekstowych na slajdach.
  • makebook wykorzystuje narzędzie TLF m.in. do definiowania układu tekstów wielokolumnowych oraz automatycznego zawijania tekstu wokół wstawionych ilustracji. Oferuje sieć tworzenia materiałów w trybie online, która umożliwia użytkownikom pisanie tekstów w celu udostępnienia ich rodzinie i znajomym oraz publikowania na całym świecie przez Internet.

Adobe dla programistów