Strona główna / Na czasie / Internet - szerokie pasmo od 2013
poniedziałek 09 lipiec 2007 | APP
Internet - szerokie pasmo od 2013
50 proc. korzystających z szerokopasmowego Internetu? To nie sen wizjonera-optymisty, ale jedno z założeń przyjętego przez rząd planu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Pod koniec czerwca Rada Ministrów zaakceptowała przedłożony przez ministra transportu Plan działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013.

Plan zakłada, że w ciągu trzech lat liczba linii szerokopasmowych przypadających na 100 mieszkańców wzrośnie z 6 do 15 proc. W ciągu kolejnych trzech lat łącza szerokopasmowe mają stanowić co najmniej 50 proc. sieci. Oznacza to, że prawie każda osoba mieszkająca w Polsce uzyska możliwość dostępu do sieci. Jednocześnie zniwelowane zostaną różnice w dostępie do Internetu na wsi i w miastach. Dodatkowo obniżeniu ulegną ceny połączeń internetowych.

W jaki sposób rząd zamierza osiągnąć spodziewany rezultat? W planach są m.in.: likwidacja barier prawnych utrudniających rozwój inwestycji telekomunikacyjnych, pomoc państwa w finansowaniu budowy nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz promowanie najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie transmisji danych.

Przyjęcie strategii rozwoju infrastruktury informacyjnej dobrze wróży na przyszłość. Jednocześnie plan działań został przyjęty właściwie w ostatniej możliwej chwili. Mimo że w okresie od lipca 2005 r. do lipca 2006 r. w Polsce przybyło prawie 800 tysięcy nowych łączy internetowych, w tym ponad 550 tys. szerokopasmowych, nasz kraj znajduje się na przedostatnim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej pod względem rozpowszechnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dzięki bardziej elastycznemu podejściu ze strony regulatora, jest szansa na zmianę tej sytuacji.

.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej