sobota 12 czerwiec 2010 | Cezary Tchorek-Helm

Dotacja dla firmy do 8 milionów PLN   

Wreszcie! Po wielu miesiącach poślizgu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła w końcu datę rozpoczęcia naboru na Fundusz 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Konkurs rozpocznie się 30 czerwca i będzie miał formułę zamkniętą (zostanie podana data zakończenia naboru). Będzie to prawdopodobnie ostatni konkurs na dotacje inwestycyjne przedsiębiorstw w tej Perspektywie Finansowej (do końca 2013 roku).

Działanie to przeznaczone jest dla firm realizujących projekty o wartości powyżej 40 tys. PLN obejmujących:

  • realizację nowych inwestycji: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istnie! jącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów na rynek bądź zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
  • usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu lub usługi, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń;
  • unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (np. zakup maszyn, urządzeń).

Dotacje stanowią odpowiednio:

  • dla miasta st. Warszawy - 40% wartości kosztów kwalifikowanych dla mik ro, małych firm (do 50 pracowników), 30% wartości kosztów kwalifikowanych dla średnich firm (50-249 pracowników);
  • dla pozostałych miejscowości Mazowsza - 50% dla mikro i małych firm oraz 40% dla średnich firm.

Warto wykorzystać szansę i złożyć dokumentację o dofinansowanie. Więcej informacji pod nr tel. 692470246 lub 722395272. Maksymalna wartość projektu wynosi 8 mln zł.

Skorzystaj z funduszy na rozwój IT