piątek 08 kwiecień 2011 | Radosław Musiał

Prognoza rynku autoidentyfikacji

Wyniki ankiety BCS Polska wskazują, że kryzys dość łagodnie obszedł się z branżą wykorzystującą w swojej działalności rozwiązania Auto ID, a ewentualne straty finansowe spowodowane były mniejszymi zamówieniami klientów. Ankietowani zwrócili również uwagę na konieczność dokładniejszych analiz przyszłych wydatków, określając kryzys jako najlepszy moment do inwestowania.

Rozmowy przeprowadzono w okresie od 1 do 15 marca br. z przedstawicielami dwunastu firm – kluczowych klientów spółki BCS Polska z sektorów: handel i dystrybucja, spedycja, transport, logistyka i produkcja. Wśród ankietowanych znaleźli się m.in. szefowie firm, dyrektorzy handlowi oraz osoby bezpośrednio odpowiedzialne za funkcjonowanie rozwiązań Auto ID. W wywiadach pytano m.in. o spostrzeżenia i wnioski dotyczące kryzysu z perspektywy 2011 roku, a także o ewentualne działania prewencyjne na wypadek powtórzenia się ciężkiej sytuacji gospodarczej. W rozmowach poruszano również kwestię inwestycji w technologie Auto ID, a także temat najważniejszych czynników mających wpływ na rozwój firm w najbliższych latach.

Kryzys nie taki straszny

Rozmówcy wyrażali również potrzebę przeprowadzania dużo dokładniejszych analiz planów inwestycyjnych. Z drugiej strony ponad połowa ankietowanych nie widziała potrzeby inicjowania ponadstandardowych działań prewencyjnych na wypadek wystąpienia kolejnego spowolnienia gospodarczego. Zgodnym wnioskiem wśród niemal wszystkich ankietowanych firm jest silna potrzeba zacieśniania współpracy ze swoimi klientami i prowadzenia wspólnych działań mających na celu minimalizację strat w czasie kryzysu.

„Ku naszemu zaskoczeniu zdecydowana większość naszych rozmówców stwierdziła, że z dzisiejszej perspektywy kryzys nie okazał się być taki szkodliwy, jak pierwotnie przypuszczano. Jeśli odczuwano spadki przychodów, to były one związane z mniejszymi zamówieniami od klientów, których mocniej dotknęła trudna sytuacja gospodarcza. Ponadto powtarzały się opinie, że czas kryzysu jest najlepszym okresem na inwestycje, gdyż pozwala on na zdobycie przewagi wśród konkurencji po unormowaniu się sytuacji” – stwierdził Łukasz Iwanczewski, Wiceprezes BCS Polska.

Inwestycje w przyszłość

Ankietowane firmy planują dalsze rozszerzanie funkcjonalności systemów wykorzystujących rozwiązania Auto ID, do których zaliczają m.in. zaawansowane systemy wizyjne i głosowe, pozwalające na śledzenie przepływu towarów w magazynach. Ponadto przedstawiciele pytanych spółek wykazali potrzebę wprowadzenia odpowiednich narzędzi analitycznych w obszarze finansów, które umożliwiłyby precyzyjne planowanie kosztów. Wśród najważniejszych czynników rozwoju najczęściej pojawiały się: zwiększenie dostępności kredytów dla firm, uproszczenie procedur przetargowych, podnoszenie jakości obsługi klienta, zwiększanie automatyzacji procesów oraz wprowadzenie bardziej kompleksowej oferty.

Nowe rynki Auto ID

W wyniku przeprowadzonych ankiet oraz własnych obserwacji, eksperci BCS Polska określili nowe obszary rozwoju technologii Auto ID. Jednym z najistotniejszych rynków,  na którym znajdą zastosowanie systemy automatycznej identyfikacji, jest służba zdrowia.

„Technologie Auto ID są z powodzeniem stosowane w placówkach służby zdrowia w krajach Europy Zachodniej, zarówno w przychodniach jak i szpitalach, a także w ratownictwie medycznym. Przeszkodą w stosowaniu tego typu rozwiązań w Polsce jest jednak niewystarczający budżet naszych placówek zdrowotnych” – stwierdził Maciej Rafałowski, Dyrektor Sprzedaży w BCS Polska.

  • Rozwiązania tego typu znacznie uproszczają wszystkie czynności związane z obsługą medyczną pacjentów, przede wszystkim eliminując potencjalne pomyłki w leczeniu. Podstawą tego typu systemów jest znakowanie pacjentów (za pomocą opasek z kodem kreskowym), a także wszelkich próbek, leków i innych elementów procesu leczenia. Dane te wprowadzenie są do centralnego systemu w celu optymalnego zarządzania.