Strona główna / Na czasie / Telemedycyna to przyszłość ochrony zdrowia
niedziela 22 maj 2011 | Cezary Tchorek-Helm
Telemedycyna to przyszłość ochrony zdrowia
Co jest najważniejsze w systemie ochrony zdrowia? Najważniejsza jest informacja. Cisco zaprezentowało ankietę przeprowadzoną w sektorze zdrowia w różnych krajach. Badanie dotyczyło  innowacji w publicznej służbie zdrowia. Wyniki wskazują, że współpraca i współużytkowanie informacji pomiędzy specjalistami to kierunki o największym potencjale jeśli chodzi o wprowadzanie innowacji na dużą skalę w sektorze ochrony zdrowia w najbliższym czasie.


W ankiecie uczestniczyli przedstawiciele sektora ochrony zdrowia z 16 krajów na 6 kontynentach. Pytania dotyczyły problemów i potencjalnych możliwości w zakresie usług medycznych świadczonych dla ludności.

Respondenci wskazali, jako najważniejsze następujące problemy:

 • zapewnienie sprawiedliwego dostępu do usług medycznych
 • maksymalnie efektywne wykorzystanie zasobów w sektorze ochrony zdrowia
 • zapewnienie jednolicie wysokiej jakości opieki medycznej

Telemedycyna przyszłością

Pytani o możliwości, które pozwoliłyby na znaczącą transformację ochrony zdrowia w skali krajowej, respondenci wskazali na innowacje technologiczne oraz telemedycynę jako rozwiązania o potencjalnie przełomowym znaczeniu. Ankieta wskazała, że idea innowacji opartej na modelu telemedycyny ma mocne poparcie wśród ankietowanych przedstawicieli sektora ochrony zdrowia. „Telemedycyna” to szerokie pojęcie oznaczające nowe sposoby współpracy i współużytkowania informacji przez specjalistów z branży medycznej oraz wykonywania usług medycznych za pośrednictwem różnego rodzaju rozwiązań teleinformatycznych.

Współpraca pomiędzy specjalistami

Wyniki ankiety pokazują, że wiele technologii umożliwiających postęp istnieje już dzisiaj. Należy jednak położyć większy nacisk na zintegrowane rozwiązania, które umożliwią współpracę, zapewniając większą efektywność diagnostyki, leczenia i zarządzania opieką medyczną. Technologie, które zapewniają wymianę danych, a równocześnie wygodną interakcję między ludźmi, umożliwiają łatwiejsze i sprawniejsze wykonywanie czynności medycznych. W szczególności:

 • Współpraca w zakresie diagnostyki i leczenia oparta na rozwiązaniach teleinformatycznych została wskazana jako obszar o dużym potencjale przez 65% respondentów.
 • Elektroniczne współużytkowanie lub dostęp do obrazów (zdjęć) diagnostycznych, nagrań wideo i danych biometrycznych pacjentów zostało wskazane jako obszar o dużym potencjale również przez 65% respondentów.
 • Rozwiązania teleinformatyczne w zakresie szkoleń klinicznych i dostarczania informacji referencyjnych zostały wskazane jako obszar o dużym potencjale przez 64% respondentów.
 • Zdalny model opieki nad pacjentem został wskazany jako obszar o dużym potencjale przez 32% respondentów.

Główne problemy i wyzwania

 • Zdaniem 35% ankietowanych, najważniejszym problemem w świadczeniu usług medycznych jest niewłaściwe rozmieszczenie specjalistów medycznych.
 • Zdaniem 20% respondentów, najważniejszym problemem jest niedostateczna liczba specjalistów medycznych.
 • Respondenci przywiązują większy priorytet do kwestii dostępu, efektywności i jakości niż do kwestii „zapewnienia usług medycznych, na jakie stać jest nasze państwo”. Tylko 10% respondentów wskazało, że największym problemem jest przystępność cenowa.

Luka między możliwościami a praktyką

Respondenci mocno wspierają telemedycynę, ale zauważają znaczną lukę między możliwościami odbieranymi jako potencjalne a aktualną praktyką.

 • Tylko 4% respondentów stwierdziło, że „nie występuje istotna potrzeba stosowania telemedycyny”.
 • Tylko 9% respondentów stwierdziło, że elektroniczne współużytkowanie danych i obrazów jest obecnie „bardzo powszechne”, a tylko 4% stwierdziło, że współpraca specjalistów za pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych jest obecnie „bardzo powszechna”.

Obiecujące inicjatywy w skali krajowej

Ankieta dotyczyła również potencjału nowych programów mających na celu przezwyciężenie problemów w skali krajowej w oparciu o telemedycynę. Oto przykłady takich programów:

 • Krajowe centra doskonałości klinicznej. Centra takie udzielają konsultacji, organizują spotkania oraz udzielają wsparcia w dziedzinie zarządzania opieką medyczną w zakresie pacjentów szpitali, pacjentów przychodni, opieki środowiskowej i opieki domowej.
 • Telemedycyna jako wsparcie w sytuacji szczytu zapotrzebowania. Sytuacje, w których występuje nagły wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne, np. z powodu katastrof naturalnych czy epidemii, wskazują na konieczność działań planistycznych
  i przygotowawczych w skali globalnej.
 • Zdalne wparcie dla pracowników służby zdrowia sprawujących opiekę środowiskową. Dzięki uzupełnieniu ich wiedzy referencyjnymi informacjami klinicznymi dostępnymi online oraz w razie potrzeby zdalnymi konsultacjami specjalistów, możliwe jest zarówno leczenie prostszych przypadków, jak i udzielanie bardziej zaawansowanej pomocy.

Wezwanie do działania

Istotną rolę w świadczeniu usług medycznych odgrywają zarówno rządy, jak i specjaliści z branży medycznej oraz przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Zdaniem respondentów, główną rolą rządu jest zorganizowanie infrastruktury technologicznej niezbędnej do wprowadzenia innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej. Sektor prywatny odgrywa najważniejszą rolę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Specjaliści medyczni i ich stowarzyszenia mogą współpracować z rządami na rzecz przezwyciężenia barier we wprowadzaniu telemedycyny. Do barier tych zalicza się m.in. zasady wynagrodzeń oraz ograniczenia prawne, które utrudniają innowacje i transformację.

Podstawowe informacje nt. ankiety

Badanie zostało przeprowadzone przez Princeton Survey Research Associates International i miało postać ankiety online w pięciu językach, a także osobistych wywiadów z respondentami w następujących krajach: Australia, Brazylia, Kanada, Chile, Anglia, Francja, Niemcy, Indie, Jordania, Kenia, Meksyk, Nigeria, Arabia Saudyjska, Szkocja, RPA i USA. Respondentami byli wysocy rangą przedstawiciele państwowej służby zdrowia (zarówno z nadania politycznego, jak i ze służby cywilnej) o różnych zakresach obowiązków.

Cisco Internet Business Solutions Group

Cisco IBSG (Internet Business Solutions Group — Grupa ds. internetowych rozwiązań biznesowych) jest działem konsultingowym Cisco działającym w skali globalnej, którego zadaniem jest udzielanie kierownictwu największych przedsiębiorstw i instytucji (publicznych i prywatnych) pomocy przy rozwiązywaniu problemów biznesowych o znaczeniu krytycznym. Eksperci Cisco IBSG umożliwiają klientom przekształcenie nowatorskich idei w wartościowe rozwiązania w oparciu o właściwe strategie, procesy i technologie. Badanie zostało opracowane przez sekcję ochrony zdrowia oraz sekcję badawczo-ekonomiczną Cisco IBSG. Sekcja badawczo-ekonomiczna Cisco IBSG
w wyjątkowy sposób łączy prowadzenie oryginalnych badań z pogłębioną analizą finansową, w wyniku czego powstają opracowania wytyczające kierunki działania dla największych światowych przedsiębiorstw i instytucji w sektorze publicznym oraz prywatnym.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej