Strona główna / Na czasie / Ruch w Internecie wzrośnie 4 razy
czwartek 02 czerwiec 2011 | Cezary Tchorek-Helm/Cisco
Ruch w Internecie wzrośnie 4 razy
Wideo podmiotów prywatnych jest głównym czynnikiem zwiększającym ruch w Internecie Cisco prognozuje, że do 2015 r. liczba urządzeń podłączonych do sieci przekroczy 15 miliardów, czyli będzie dwukrotnie większa od liczby ludności na świecie. W swoim opublikowanym ostatnio piątym dorocznym raporcie Visual Networking Index (VNI) Forecast (2010–2015) firma Cisco stwierdziła również, że światowy ruch internetowy wzrośnie do roku 2015 czterokrotnie, osiągając poziom 966 eksabajtów rocznie.
Tagi: internet, cisco, raport,

 

Przewidywany wzrost między samym tylko rokiem 2014 a 2015 wyniesie 200 eksabajtów, czyli będzie większy niż łączny ruch IP wygenerowany na całym świecie w 2010 r. Wzrost ruchu internetowego, który w 2015 r. osiągnie próg niema1 zetabajta, czyli 1 sekstyliona bajtów lub 1 biliona gigabajtów, jest zdaniem firmy Ci sco efektem czterech głównych czynników. Te czynniki to:

 • Większa liczba urządzeń: taki wzrost ruchu sieciowego jest spowodowany upowszechnianiem się tabletów, telefonów komórkowych, urządzeń sieciowych oraz innych urządzeń inteligentnych. W 2015 r. liczba połączeń sieciowych za pośrednictwem urządzeń oraz połączeń maszyna-maszyna wyniesie niemal 15 miliardów. Na każdego mieszkańca ziemi będą przypadać dwa takie połączenia.
 • Większa liczba internautów: w 2015 r. liczba internautów osiągnie poziom niemal 3 miliardów ― czyli przekroczy 40% prognozowanej liczby ludności na świecie.
 • Większa przepustowość łączy szerokopasmowych: średnia przepustowość stałych łączy szerokopasmowych wzrośnie według prognoz czterokrotnie, z poziomu 7 Mb/s w 2010 r. do 28 Mb/s w 2015 r. W ubiegłym roku średnia przepustowość stałych łączy szerokopasmowych uległa już podwojeniu z 3,5 Mb/s do 7 Mb/s.
 • Większy ruch wideo: w 2015 r. w każdej sekundzie przez Internet będzie przepływać 1 mln minut ruchu wideo, czyli odpowiednik 674 dni.

Charakterystyka ilościowa całego ogólnoświatowego ruchu IP

 • Szacuje się, że ogólnoświatowy ruch IP wzrośnie z poziomu 20,2 eksabajtów miesięcznie w 2010 r. do poziomu 80,5 eksabajtów miesięcznie w 2015 r. 
 • Średni ogólnoświatowy ruch IP osiągnie w 2015 r. poziom 245 terabajtów na sekundę ― jest to odpowiednik ruchu generowanego przez 200 mln osób, które codziennie równocześnie oglądają strumieniowo film w rozdzielczości HD (z przepustowością 1,2 Mb/s).

Regionalne tendencje w ruchu IP

 • W 2015 r. najwięcej ruchu IP będzie generować Daleki Wschód (24,1 eksabajta miesięcznie), wyprzedzając ubiegłorocznego lidera, Amerykę Północną (22,3 eksabajta miesięcznie).
 • Regiony, w których w okresie objętym prognozą (2010–2015) ruch będzie rósł najszybciej to: Bliski Wschód i Afryka (roczna stopa wzrostu (CAGR) na poziomie 52%, 8-krotny wzrost), a następnie ubiegłoroczny lider ― Ameryka Łacińska (roczna stopa wzrostu na poziomie 48%, 7-krotny wzrost).

Tendencje w Europie Środkowo-Wschodniej

 • W Europie Środkowo-Wschodniej ruch IP wzrośnie w latach 2010–2015 pięciokrotnie, osiągając roczną stopę wzrostu na poziomie 39%. W 2015 r. w ciągu każdych 2 godzin przez sieci IP w tym regionie będzie przepływać liczba gigabajtów stanowiąca odpowiednik wszystkich wyprodukowanych kiedykolwiek filmów.
 • W Europie Środkowo-Wschodniej internetowy ruch wideo będzie stanowić 42% całego ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych w roku 2015 (wzrost z poziomu 25% w 2010 r.).
 • W regionie tym ruch danych w sieciach telefonii komórkowej wzrośnie w latach 2010–2015 42-krotnie, osiągając roczną stopę wzrostu na poziomie 111%. Ogólnie szacuje się, że w Europie Środkowo-Wschodniej ruch danych w sieciach telefonii komórkowej będzie w latach 2010–2015 rosnąć 3-krotnie szybciej niż ruch IP w sieciach stacjonarnych.
 • W Europie Środkowo-Wschodniej ruch IP związany wideokonferencjami biznesowymi wzrośnie w latach 2010–2015 dwukrotnie, osiągając roczną stopę wzrostu na poziomie 11%.

Główny czynnik powodujący wzrost ruchu IP: filmy wideo dla klientów indywidualnych

 • Liczba widzów oglądających filmy wideo online na całym świecie wzrośnie do 2015 r. o około 500 mln, z poziomu nieco ponad 1 mld użytkowników oglądających filmy przez Internet w 2010 r.

Wzrost liczby urządzeń na całym świecie

 • W 2010 r. komputery PC były źródłem 97% ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych. Wskaźnik ten spadnie w 2015 r. do poziomu 87%, dowodząc wpływu, jaki urządzenia typu tabletów, smartfonów i telewizorów sieciowych wywierają na sposób dostępu i korzystania z Internetu przez użytkowników.
 • Wskaźnik dostępu do Internetu z poziomu telewizorów z obsługą Internetu będzie rosnąć ― w 2015 r. 10% ogólnoświatowego ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych oraz 18% internetowego ruchu wideo będzie generowane z poziomu telewizorów.

Technologia 3DTV i HD (zaawansowane technologie wideo)

 • Według prognoz ogólnoświatowych zaawansowany ruch wideo, obejmujący telewizję trójwymiarową (3DTV) i wysokiej rozdzielczości (HDTV), wzrośnie w latach 2010–2015 14-krotnie.

Mobilne sieci szerokopasmowe

 • Ogólnoświatowy ruch internetowy związany z przesyłaniem danych w sieciach telefonii komórkowej wzrośnie w latach 2010–2015 26-krotnie, do poziomu 6,3 eksabajtów miesięcznie (czyli 75 eksabajtów rocznie).

Współużytkowanie plików na skalę ogólnoświatową

 • W 2015 r. ogólnoświatowy ruch P2P będzie stanowił 16% ogólnoświatowego ruchu internetowego generowanego przez użytkowników indywidualnych, co oznacza spadek w stosunku do 40% w 2010 r.

Ogólnoświatowy ruch IP generowany przez firmy

 • W okresie objętym prognozą ruch IP związany z wideokonferencjami biznesowymi wzrośnie sześciokrotnie. Ruch ten będzie rósł prawie dwukrotnie szybciej niż całkowity ruch IP generowany przez firmy ― jego roczna stopa wzrostu wyniesie w latach 2010–2015 41%.

 

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej