Strona główna / Na czasie / Jak polskie spółki giełdowe dbają o serwisy internetowe
piątek 18 maj 2012 | Robert Kamiński
Jak polskie spółki giełdowe dbają o serwisy internetowe
Firma Monit24.pl zbadała funkcjonowanie serwisów internetowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Wyniki trudno uznać za korzystne.
Tagi: internet, www, firma, serwis,

W badaniu trwającym przez 20 dni na przełomie stycznia i lutego 2012 r. zweryfikowano działanie stron WWW 423 spółek notowanych na GPW. Przeprowadzone analiza rysuje zróżnicowany obraz poprawności funkcjonowania witryn co może się przekładać na straty finansowe. Badania Creative Networks otwarcie wskazują, że problemy przestoju serwisów internetowych kosztują średniej wielkości firmę w Europie nawet 132 tys. euro rocznie (dane z 2008 r.).

Dostępność serwisów internetowych

Spółki notowane na GPW dbają o wysoki poziom dostępności własnych serwisów internetowych, którego średnia wyniosła 99,70%. Taka średnia to ponad 2 godz. niedostępności witryny w skali miesiąca. W przypadku najgorszego wyniku jeden z serwisów internetowych nie był dostępny prawie przez 10% analizowanego czasu. Pojawiające się na stronach spółek giełdowych awarie najczęściej (43,76%) trwały między 10, a 20 min. Prawie jedna trzecia awarii nie przekroczyła czasu 5 min. Z drugiej strony prawie 10% awarii przekroczyło czas 1 godz., co stanowi niemal dwukrotny wzrost w porównaniu do wyników adekwatnego badania z 2008 r. Z kolei ilość awarii nie przekraczających 5 min. zmalała o 5%.

Przyczyny awarii

Wśród błędów na stronach internetowych spółek notowanych na GPW najczęściej związane one były ze zbyt powolnym działaniem stron, które mogą powodować takie czynniki, jak obciążenie czy problemy z łączami. Tego typu błędy stanowiły aż 71,5% wszystkich odnotowanych negatywnych zdarzeń. Co dziesiąty błąd był spowodowany bezpośrednim działaniem aplikacji, na które wpływ mogła mieć również niedostępność serwera, a w przypadku kolejnych 2,2% błędów aplikacji błąd był związany z nieodpowiednią konfiguracją (najczęściej był to błąd ludzki). Przeszło 8,8% błędów wynikało z problemów DNS lub domeny internetowej.

Można zauważyć, że polskie spółki giełdowe rozwijają infrastrukturę i technologie związane z obecnością w internecie doceniając jej wizerunkową wagę. Niemniej jednak dynamiczny rozwój sieci, zróżnicowanie technologii i zmienny ruch na stronach WWW wciąż przysparza wielu kłopotów, z którymi firmy nie są w stanie sobie poradzić. Przeprowadzone przez nas badanie pokazuje, jak bardzo ważne dla prowadzenia strony WWW jest stałe monitorowanie jej funkcjonowania– komentuje Tomasz Kuźniar, Prezes Zarządu Monit24.pl

Łącznie w okresie badania system Monit24.pl wykrył 11 203 błędy, średnio 560 dziennie (dla 423 monitorowanych serwisów). Pod kątem pór dnia błędy rozłożyły się równomiernie. Połowa błędów miała miejsce w godzinach „szczytu”, między godz. 8 rano, a 20 wieczorem, a kolejna połowa w drugiej części doby.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej