Strona główna / Na czasie / Nauka i biznes: związek idealny?
środa 11 lipiec 2012 | Agnieszka Rzemińska
Nauka i biznes: związek idealny?
Współpraca nauki i biznesu staje się koniecznością. W komercjalizacji badań naukowych upatruje się szansy na unowocześnienie i rozwój polskiej gospodarki. Jak jednak zachęcić i przekonać środowiska naukowe i biznes do wspólnego działania? Dobrym rozwiązaniem są parki technologiczne.
Tagi: firma, biznes, edukacja,

Wyniki badania przeprowadzonego w ubiegłym roku przez Ośrodek Przetwarzania Informacji na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doskonale pokazują, że realizowane prace badawcze bardzo często prowadzone są wyłącznie dla samej idei i celów poznawczych. Bezcelowość takich działań, brak możliwości realnego wdrożenia i zastosowania wyników, to główna przyczyna, zniechęcająca środowiska biznesowe do podejmowania współpracy z ośrodkami badawczymi czy akademickimi. Sytuacja zaczyna się jednak zmieniać i coraz częściej podejmowane są inicjatywy, mające na celu połączenie tych obszarów. Wiedza i innowacje – to właśnie te dwa słowa są najczęściej przytaczane w dyskusjach na temat przyszłości europejskiej gospodarki. Są one ważnym elementem strategii Europa 2020.

W czym tkwi problem?

Środowiska naukowe słabo radzą sobie z komercjalizacją swoich badań. Przedsiębiorcy podkreślają, że ich potrzeby zdecydowanie odbiegają od tego, co oferują badacze. Polska nauka i  polski biznes to wciąż dwa zupełnie różne światy. Naukowcy nie potrafią myśleć strategicznie i biznesowo o swoich projektach, są oderwani od rzeczywistości gospodarczej i ekonomicznej, jak również posługują się hermetycznym językiem. Nie pomaga również fakt, że zaledwie kilka procent polskich firm traktuje działalność badawczo-rozwojową, jako skuteczny sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej. Większość postrzega współpracę z jednostkami naukowymi, jako nieopłacalną. Każda ze stron ma swoje obawy.

  • Istniejące problemy i bariery można jednak rozwiązać. Innowacyjna gospodarka stanowi priorytet dla wielu województw. Dlatego wychodzą one z inicjatywami, mającymi na celu stymulację środowisk biznesowych i naukowych do rozpoczęcia współpracy. Województwa przygotowują Regionalne Strategie Innowacji, wskazujące konkretne działania, mające przyczynić się do podniesienia konkurencyjności danego obszaru. 
  • Niektóre efekty tych działań można już obserwować. Jednostki takie jak parki technologiczne czy centra innowacji i transferu technologii, funkcjonujące przy uczelniach wyższych, to ośrodki, do których należy realne wsparcie i tworzenie przestrzeni umożliwiającej współpracę jednostek naukowych z przemysłem. Parki technologiczne stawiają sobie za cel: komercjalizację wyników badań, wymianę dobrych praktyk, doświadczeń czy szkolenie pracowników. To oczywiście tylko niektóre z możliwości, jakie oferuje Krakowski Park Technologiczny – deklaruje prezes KPT, Wiesława Kornaś-Kita. Umożliwienie dialogu między dwoma środowiskami oraz zaoferowanie przestrzeni do pracy, to kolejne korzyści.

Jak podkreśla Wiesława Kornaś–Kita: Warto wykorzystać zdolności młodych ludzi, inwestować i wspierać naukowców, którzy mają świadomość innowacji i rozwoju oraz potrzeb szybko zmieniającego się otoczenia. Ośrodki naukowe z wysokiej klasy specjalistami, którzy podchodzą do nauki w coraz bardziej praktyczny sposób, otwierają przed biznesem wiele nowych możliwości. Ich kontakt i współpraca będzie bardzo mocno procentowała. Wydaje się więc, że biznes i nauka mają szanse na stworzenie związku idealnego, który przyczyni się do inteligentnego rozwiązywania konkretnych problemów naszego życia codziennego.

Nie ulega wątpliwości, że przed nami jeszcze daleka droga do rozwiązań, które z powodzeniem funkcjonują już w innych krajach. Współdziałanie nauki i biznesu w Polsce znajduje się dopiero w fazie początkowej. Cieszy jednak fakt, że stopniowo pojawia się coraz więcej możliwości, pozwalających wejść na tę drogę rozwoju i podążać nią przy szerokim wsparciu instytucji, takich jak parki technologiczne. Druga dobra wiadomość to fakt, że sami zainteresowani, czyli przedsiębiorcy oraz naukowcy, zaczynają się przełamywać i dostrzegać realne korzyści wspólnego działania.

 

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej