Strona główna / Na czasie / Google.org walczy o lepszy świat
niedziela 20 styczeń 2008 | Cezary Tchorek-Helm
Google.org walczy o lepszy świat
Organizacja Google.org - powołana dla poprawy warunków życia ludzi przy wykorzystaniu potęgi technologii i informacji, przedstawiła pięć inicjatyw, określających jej strategię działania na najbliższe lata. Google.org, filantropijna jednostka Google, zamierza podjąć współpracę z partnerami z wielu dziedzin wykorzystując zaawansowane zasoby, mocne strony pracowników oraz globalny zasięg działania firmy.
Tagi: google,

Wartość przedsięwzięć w postaci nowych grantów i inwestycji dla partnerów wyniesie ponad 25 mln dolarów. Źródłem finansowania jest zobowiązanie podjęte przez założycieli firmy – Google przeznacza na cele dobroczynne około 1 procent wartości firmy i 1 procent rocznych zysków, a także wkład w postaci czasu pracy Googlersów.

„W pierwszym »Liście założycieli« z 2004 r. Larry Page i Sergey Brin napisali, że chcieliby, aby »firma Google była instytucją, dzięki której świat stanie się lepszym miejscem«. Działalność Google.org pomoże nam osiągnąć ten cel dzięki wykorzystaniu mocnych stron Google w dziedzinie organizowania informacji i skalowania technologii do rozwiązywania złożonych problemów świata” – powiedziała Sheryl Sandberg, wiceprezes ds. sprzedaży online i działalności globalnej oraz członek zarządu Google.org.

Dr Larry Brilliant, dyrektor wykonawczy Google.org, dodał: „Inicjatywy, które zaprezentowaliśmy mają stanowić nasz wkład w rozwiązanie trudnych problemów, przed którymi stanie świat w najbliższym dziesięcioleciu. Uporanie się z tymi trudnościami, pomoże stworzyć lepszy, sprawiedliwszy i bezpieczniejszy świat dla naszych dzieci i wnuków.”


Przewidywanie i zapobieganie

Google.org wspiera wysiłki mające na celu umożliwienie społecznościom przewidywanie niepożądanych wydarzeń, a przede wszystkim zapobieganie
ich występowaniu. Poprzez identyfikację „ognisk zapalnych”, Google chce umożliwić szybkie reagowanie w sytuacjach pojawiających się ryzyk, zanim urosną one do rozmiarów kryzysu na skalę lokalną, regionalną lub globalną.  Zmiany ekologiczne i społeczne zwiększają poziom ryzyka związanego z nowymi zagrożeniami, od chorób zakaźnych do suszy i innych klęsk żywiołowych.

Google.org początkowo skoncentruje swoje działania na regionach Azji Południowo-Wschodniej
i Afryki. W Azji Południowo-Wschodniej, ognisku SARS i – potencjalnie – ptasiej grypy, Google.org zamierza współpracować z partnerami nad wzmocnieniem systemów wczesnego ostrzegania i zapobiegania wystąpieniu kolejnej pandemii.

Granty – InSTEDD, GHSI, Clarklabs

5 mln USD dla organizacji InSTEDD (Innovative Support to Emergencies, Diseases and Disasters) na rzecz poprawy zdolności wczesnego wykrywania, przygotowań i reakcji na globalne zagrożenia zdrowotne i kryzysy humanitarne. InSTEDD podejmie współpracę z organizacjami humanitarnymi, rządami, szkołami wyższymi i naukowcami z całego świata. Celem tej współpracy będzie likwidacja luk w przepływie informacji przy wykorzystaniu oprogramowania i innych narzędzi usług opartych na technologii. InSTEDD, pełniąc rolę laboratorium innowacji, chce udzielać wsparcia organizacjom humanitarnym w zakresie przygotowań i reagowania na nagłe przypadki zagrożenia zdrowia publicznego, pracując razem na rzecz bezpiecznego świata.

2,5 mln USD przyznano organizacji Global Health and Security Initiative (GHSI), utworzonej przez Nuclear Threat Initiative. Celem GHSI jest zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na zagrożenia o charakterze biologicznym. Wsparcie Google.org, umożliwi GHSI wzmocnienie krajowych i regionalnych systemów obserwacji, szkolenie pracowników i rozszerzenie zakresu badań laboratoryjnych w regionie dorzecza Mekongu (Tajlandia, Wietnam, Kambodża, Laos, Myanmar oraz prowincja Junnan w Chinach).

Ponad 600 tys. USD przyznano Clark University, przy współfinansowaniu ze strony Gordon and Betty Moore Foundation, na rzecz Clark Labs które ma opracować system służący poprawie monitoringu, analizy i przewidywania wpływu zmienności klimatu i jego zmian na ekosystemy, rolnictwo i zdrowie mieszkańców Afryki i regionu Amazonii. System ten to prototypowa platforma obejmująca narzędzia gromadzenia i analizy globalnych danych dotyczących środowiska, zdrowia i rozwoju, do której bezpłatny dostęp przez Internet mieliby ludzie z całego świata.

Lepszy dostęp do informacji na rzecz poprawy usług publicznych

Google.org we współpracy z partnerami zamierza usprawnić obieg istotnych informacji, umożliwiających poprawę podstawowych świadczeń dla ubogich mieszkańców Indii i Afryki Wschodniej. W wielu krajach rozwijających się najważniejsze usługi publiczne zawodzą szczególnie najuboższych. Google.org wspiera działania umożliwiające rozpowszechnianie informacji służących społecznościom, usługodawcom oraz decydentom, które mają poprawić poziom podstawowych instrumentów publicznych, takich jak edukacja, opieka zdrowotna, dostęp do wody pitnej
i kanalizacja.

Granty dla Indii

2 mln USD dla Pratham (organizacji pozarządowej z Indii) na utworzenie niezależnego instytutu, który przeprowadzi badania w ramach Krajowego Rocznego Raportu na temat Statusu Edukacji (Nationwide Annual Status of Education Report, ASER) oraz szeroko zakrojoną ocenę systemu oświaty. Celem organizacji jest rozszerzenie tego rodzaju ocen na pozostałe sektory.

765 tys. USD na rzecz Centrum Badań Budżetowych i Politycznych (Center for Budget and Policy Studies), grupy analitycznej z siedzibą w Bangalurze, na utworzenie Budżetowej Służby Informacyjnej dla administracji lokalnej, mającej ułatwić procesy planowania w Indiach na poziomie dystryktów i gmin.

660 tys. USD dla Centrum Badań Politycznych (Center for Policy Research), zorientowanego na działania specjalnej grupy roboczej, think tanku z siedzibą w Indiach, pracującego na rzecz rozwoju debaty poświęconej kwestiom lokalnej administracji oraz świadczenia usług w miastach.  W obliczu szybkiego rozwoju miast (aglomeracji) w Indiach, celem organizacji jest udzielenie decydentom wszelkich niezbędnych informacji pozwalających podejmować lepsze decyzje.

Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Google.org wspiera działania na rzecz zredukowania kosztów inwestycji w małe
i średnie przedsiębiorstwa (MSP), zwiększenia dostępu do dużych rynków finansowych i inwestowania w tym sektorze. Małe i średnie firmy odgrywają podstawową rolę w rozwoju gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy w krajach rozwijających się, często jednak cierpią na niedostatek kapitału i narzędzi, które pozwoliłyby im odnieść sukces.

Wiele mikroprzedsiębiorstw oraz większość dużych firm posiada dostęp do kapitału za pośrednictwem instytucji mikrofinansowych, banków i rynków kapitałowych, jednak MSP wciąż są obsługiwane na zbyt niskim poziomie.Google.org zamierza przyczynić się do poprawy przepływu pieniędzy do małych i średnich przedsiębiorstw usuwając wszelkie przeszkody, uniemożliwiające
im rozwinięcie zyskownej działalności.  Grant w wysokości 4,7 mln USD dla TechnoServe jako ogólne wsparcie dążeń TechnoServe do udzielania pomocy przedsiębiorstwom, sprzyjania tworzeniu miejsc pracy i wzmocnienia programów walki z ubóstwem w Afryce, oraz na rzecz rozwoju i wdrożenia konkursu planów biznesowych dla przedsiębiorców z Ghany i Tanzanii.

Rozwój tańszych od węgla źródeł energii odnawialnej (RE

Celem tych działań jest uzyskanie ze źródeł odnawialnych energii o mocy 1 GW, która byłaby tańsza niż energia z węgla. Inicjatywa, znana pod nazwą REeSolar  ma ogromny potencjał produkcji energii tańszej niż ta otrzymywana ze spalania węgla.

Wprowadzenie do powszechnego użytku samochodów elektrycznych (RechargeIT)

RechargeIT to inicjatywa Google.org, której celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla, ograniczenie zużycia ropy i stabilizacja sieci przesyłu energii elektrycznej dzięki przyspieszeniu wprowadzenia elektrycznych samochodów hybrydowych oraz technologii „vehicle-to-grid” (pozwalającej oddawać energię z samochodów do sieci elektrycznej).

Jesienią, Google.org rozpoczęło zbieranie propozycji inwestycji (o wartości 10 mln USD). Firma zainwestuje kwoty w wysokości od 500 tys. USD  do 1 mln USD w wybrane firmy komercyjne, których innowacyjne podejście, zespół i technologie umożliwią szeroką komercjalizację elektrycznych samochodów hybrydowych, samochodów elektrycznych i/lub rozwiązań „vehicle-to-grid”.

Pozostałe programy Google

Poza grantami i inwestycjami w ramach podstawowych inicjatyw Google.org, Google proponuje organizacjom non-profit wykorzystanie swoich produktów: program Google GrantsTM, polega na przekazywaniu organizacjom darmowej przestrzeni reklamowej, Google AppsTM proponuje im darmowe usługi sieciowe Google EarthTM oferuje swoje mapy na potrzeby monitoringu ważnych wydarzeń.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej