Strona główna / Bezpieczeństwo / Czy bezpieczeństwo jest priorytetem dla polskich firm?
sobota 27 sierpień 2016 | Robert Kamiński
Czy bezpieczeństwo jest priorytetem dla polskich firm?
Badania pokazują, żę bezpieczeństwo i ochrona zasobów firmy jest bez wątpienia jednym z najistotniejszych tematów dla każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego rozmiar i charakter działalności. A jak to wygląda w praktyce?

Pracownicy reprezentujący firmy z polskiego sektora MŚP w zdecydowanej większości (83 proc. respondentów) wskazują, że bezpieczeństwo danych stanowi najwyższy priorytet dla ich strategii informatycznej. Inwestycje w obszar bezpieczeństwa deklaruje aż 73 proc. przedstawicieli rodzimych spółek MŚP, co przewyższa średnią europejską aż o 30 proc.

Bezpieczeństwo to podstawa

Z bezpieczeństwem jest jak z ubezpieczeniem – czasami chcemy zaoszczędzić niewielkie koszty i dopiero jak doświadczymy z tego tytułu olbrzymich strat doceniamy jego wagę. Przedstawiciele polskich firm MŚP na szczęście coraz lepiej rozumieją możliwości, jakie oferują nowoczesne technologie, także te związane z bezpieczeństwem. 77 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu[1] przyznaje, że dla poprawy produktywności biznesu bardzo ważne jest, by dane klientów i firmy były skutecznie chronione w dowolnym miejscu wykonywania obowiązków. Ma to szczególny wpływ na pracę w coraz popularniejszym środowisku mobilnym. Wynik ten przekracza średnią europejską aż o 14 proc. Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej temat bezpieczeństwa w pracy zdalnej jest bardzo ważny dla 61 proc. respondentów, a Europy Centralnej i Wschodniej, aż 70 proc. Wyniki te jasno pokazują, że kraje, które są dopiero na drodze do cyfrowej rewolucji zwracają większą uwagę na wyzwania dotyczące bezpieczeństwa ich zasobów, również w kontekście cyberzagrożeń. Pokazuje to, że MŚP z krajów zachodnich nie tyle nie dostrzegają wagi takich inwestycji, co już poczyniły te inwestycje w przeszłości.

Czy informacje w polskich firmach są bezpieczne? Mikrobiznes na końcu peletonu

Elastyczna praca z dowolnego miejsca nie tylko zwiększa produktywność, ale i znacząco podnosi wymagania dotyczące skutecznej ochrony danych. Co ciekawe, prawie 70 proc. pracowników przyznaje, że ich dane są bezpieczne wszędzie tam, gdzie mają do nich dostęp. Jedynie 9 proc. nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Odpowiedzi odzwierciedlają ogólnoeuropejską tendencję. Praktycznie siedmiu na dziesięciu respondentów ma poczucie, że ich informacje są chronione.

Im większa firma, tym większe zaufanie do prowadzonej przez nią polityki bezpieczeństwa. Pracownicy średnich (72 proc.) i małych (71 proc.) firm częściej podzielają tę opinię, niż osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach (60 proc.). Tym bardziej budujący jest fakt, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w firmie potwierdzają opinie pracowników. Aż 83 proc. zarządzających przyznaje, że jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo danych, do których mają dostęp ich pracownicy. Jedynie co dziesiąta osoba nie zgadza się z tym twierdzeniem. W przypadku decydentów z innych krajów europejskich średni wynik kształtuje się na poziomie 75%.

Chmura to inwestycja w bezpieczeństwo

Niemal 3/4 właścicieli firm przyznaje, że zamierza zainwestować w technologie zapewniające bezpieczeństwo Zaś czterech na pięciu menedżerów zgadza się z twierdzeniem, że jest to priorytet w ich strategii IT. Oczywiście inwestycje we własną infrastrukturę są bardzo kosztowne. Duża część firm z segmentu MŚP nie ma wystarczających środków, aby własnym sumptem stworzyć bezpieczną infrastrukturę IT, która nadąża za wyzwaniami cyfrowego bezpieczeństwa albo wręcz świadomie nie decyduje się na takie inwestycje, wybierając rozwiązania chmurowe. Usługi i infrastruktura w chmurze obliczeniowej gwarantują wysoki poziom zabezpieczeń, często niemożliwy do zapewnienia we własnym zakresie. Zapewniają one również dostęp do zawsze najbardziej aktualnych wersji aplikacji, przy jednoczesnej elastyczności finansowej.

„Współczesne zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni oznaczają, że małe i średnie firmy, które na własną rękę chcą rozwijać systemy bezpieczeństwa informatycznego, muszą liczyć się ze sporymi wydatkami. Dotyczy to zapewnienia ochrony fizycznej, odpowiedniego oprogramowania i pomocy specjalistów. W tym przypadku świetną alternatywą okazuje się chmura obliczeniowa, która najczęściej oferuje dużo wyższy poziom ochrony danych, w porównaniu do systemów bezpieczeństwa wprowadzanych samodzielnie. Decydując się na zaufanego dostawcę chmury przedsiębiorca ma pewność, że to na dostawcy spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w kluczowych dla działalności firmy usługach takich jak Office 365, Azure czy Dynamics CRM. Klient, który korzysta z tychże usług ponosi jedynie niewielki koszt miesięcznej subskrypcji, a bezpieczeństwo otrzymuje w pakiecie: – mówi Tomasz Dorf z polskiego oddziału Microsoft, odpowiedzialny za segment MŚP.

Bezpieczeństwo informacji to bezpieczeństwo biznesu

Każda firma, która zatrudnia choć jednego pracownika i posiada dane klientów, musi zapewnić skuteczną ochronę informacji, zgodną m.in. z wytycznymi ustawy o ochronie danych osobowych, która reguluje zasady ich przetwarzania. FIT Specialist Recruitment to firma rekrutacyjna, dla której zapewnienie pełnej ochrony danych jest szczególnie ważne. Spółka, jako właściciel danych, musi mieć pewność, że technologie chmurowe są w pełni bezpieczne i dają odpowiednią ochronę oraz właściwy poziom zgodności z regulacjami. „Dane osobowe są szalenie ważne. Przetwarzamy dane sensytywne, informacje o motywacjach, wrażliwe i poufne dane o zarobkach. Musimy mieć prawnie zabezpieczone procesy” – mówi Małgorzata Tylec-Gusakov, prezes zarządu FIT Specialist Recruitment.

Jak podkreślają pracownicy firmy FIT, kluczowe jest by technologie chmurowe spełniały wszelkie normy ochrony danych osobowych oraz zachowania prywatności. Z jednej strony technologia musi zapewniać szybkość i precyzję w odnajdywaniu danych zgromadzonych w zaawansowanych bazach złożonych z wielu rekordów, z drugiej musi zapewniać najwyższy poziom bezpieczeństwa. W tym biznesie to podstawa. „Technologie chmurowe, które wprowadziliśmy, w tym Office 365, dają gwarancję, że nasze dane są chronione na wyższym poziomie. Co więcej, bardzo często dostajemy od klientów narzędzia weryfikacji kandydatów, testy umiejętności, czy analizy, które są wymagane w ich organizacji. Dzięki technologii rozwiązania te współpracują ze sobą. Działamy wówczas bliżej klientów i w zgodzie z ich wytycznymi” – dodaje Małgorzata Tylec-Gusakov.

[1] Badanie „Nowoczesne IT w MŚP 2016” przeprowadzone przez Ipsos MORI na zlecenie Microsoft objęło 6200 pracowników MŚP (w tym 500 pracowników w Polsce) w następujących krajach: Francja, Niemcy, Dania, Wielka Brytania, Włochy, Grecja, Węgry, Rumunia, Polska, Czechy, Ukraina, Hiszpania, Holandia, Belgia, Szwecja, Portugalia, Szwajcaria, Norwegia, Słowenia, Finlandia. Firmy biorące udział w badaniu zatrudniają do 250 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2016 r.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej