wtorek 20 maj 2008 | Torsten Gustaffson
Lepszy WLAN
Firma Passus, dostawca produktów do monitorowania i analizy sieci, wprowadziła do oferty dwa nowe produkty AirMagnet umożliwiające bezproblemowe wdrażanie i zarządzanie sieciami w standardzie 802.11n, a także implementację standardu 802,11n w już istniejących sieciach.

Nowe produkty to AirMagnet Laptop Analyzer PRO 8.0 oraz AirMagnet Survey PRO 6.0. Jak wiadomo,  standard 802.11n powoduje znaczne zwiększenie zasięgu, niezawodności i przepustowości sieci WLAN. Mimo to, wielu administratorów IT ma trudności z ustaleniem, jaki wpływ będzie miał ten standard na nowe, a także funkcjonujące już sieci. Dlatego każda firma, która chce w pełni wykorzystać możliwości standardu 802.11n powinna przede wszystkim przeprowadzić symulację wpływu nowego standardu na środowisko. Z kolei po wdrożeniu 802.11n zarządzanie wydajnością i bezpieczeństwem staje się kluczem do zapewnienia efektywności działania sieci. Z pomocą administratorom IT w rozwiązaniu tych kwestii przychodzą nowe narzędzia AirMagnet.           

Łatwe wdrożenie i skuteczne zarządzanie

AirMagnet Laptop Analyzer PRO 8.0 i AirMagnet Survey PRO 6.0 to najnowsze wersje mobilnych narzędzi do projektowania sieci WLAN 802.11n i rozwiązywania związanych z nimi problemów. Oba mają umożliwić administratorom uzyskanie faktycznej, a nie tylko teoretycznej wydajności 802.11n, a także dostosowanie standardu n do istniejącej sieci WLAN bez konieczności skomplikowanej i kosztownej modernizacji.  AirMagnet Laptop Analyzer PRO 8.0 (narzędzie do monitorowania i rozwiązywania problemów) oraz AirMagnet Survey PRO 6.0 (narzędzie do planowania i projektowania sieci WLAN) zostały wyposażone w funkcje, które informują użytkowników o możliwościach standardu 802.11n, pozwalają dokonać symulacji scenariuszy instalacji, optymalizują istniejące zabezpieczenia i pozwalają zarządzać wydajnością sieci.

Sprawdź przepustowość

Mechanizm ekspercki AirWISE® wyjaśnia i pomaga rozwiązać najczęstsze problemy, na jakie mogą się natknąć użytkownicy sieci 802.11n. Może także pomóc w odpowiedzi na pytania „Jak zmieni się przepustowość, jeżeli zastosuję nowe punkty dostępowe lub stacje klienckie w mojej sieci?” lub „Jakie są koszty obsługi urządzeń?”

Nowe funkcje

Wśród nowych funkcji dostępnych w produktach AirMagnet warto zwrócić uwagę na narzędzie WLAN Throughput Simulator, które odczytuje aktualne dane na temat obecnej infrastruktury i oblicza przepustowość sieci oraz koszty dla określonych warunków. Umożliwia także przeprowadzanie symulacji nowych punktów dostępowych lub stacji o określonej wydajności i prezentację ich wpływu na wydajność.  Podkreślić należy, że wraz z wprowadzeniem standardu 802.11n całkowicie zmienił się sposób, w jaki przeprowadzane są pomiary - siła sygnału nie jest już odpowiednim wskaźnikiem wydajności sieci.

Iperf

AirMagnet Survey jest jedynym na rynku rozwiązaniem, które umożliwia przeprowadzanie pomiarów aktywnych oraz typu Iperf, co pozwala uwzględnić wielościeżkowość w każdej lokalizacji. Dzięki temu użytkownicy mogą uzyskać rzeczywiste informacje na temat szybkości transmisji nadawczej i odbiorczej (zmiennej w zależności od możliwości nadawcy i odbiorcy), ponownie przesyłanych pakietów oraz pakietów utraconych.

Sprawdzenie na etapie projektu

Korzystając z nowych narzędzi, administratorzy mogą sprawdzać, czy sieć 802.11n spełnia cele założone na etapie projektowania, a także uzyskiwać informacje na temat problemów, które mogą powstać w przypadku, gdy określone wymagania nie zostaną spełnione. Użytkownicy mogą również zweryfikować własną gotowość na wprowadzenie trybu Greenfield lub mieszanego (mixed-mode), MCS Index urządzenia i wykorzystania kanału 20/40 MHz. Osobom, które słabiej orientują się w specyfice standardu 802.11n z pewnością przyda się Learning Assistant. W przystępny sposób przekazuje on szczegółowe informacje na temat kluczowych, kryjących się pod protokołem, technologii 802.11n, a także pomaga użytkownikom lepiej zrozumieć technologiczne wymagania niezbędne do wdrażania i optymalizacji infrastruktury 802.11n.                              

Dostępność, ceny

AirMagnet Laptop Analyzer PRO 8.0 oraz AirMagnet Survey PRO 6.0 dostępne są u wyłącznego przedstawiciela AirMagnet w Polsce – firmie Passus sp. z o.o. Ceny nowych rozwiązań to:

AirMagnet Laptop Analyzer PRO 8.0 - 5100 USD netto, AirMagnet Survey PRO 6.0 - 4 717 USD netto.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej