Strona główna / Bezpieczeństwo / Kradzież tożsamości: wzrost poziomu świadomości i zagrożenia
wtorek 18 listopad 2008 | Kasia Żabczyńska
Kradzież tożsamości: wzrost poziomu świadomości i zagrożenia
W ciągu minionych 4 lat poziom świadomości Polaków w zakresie kradzieży tożsamości i ochrony danych osobowych wzrósł - obecnie jest jednym z najwyższych wśród krajów Unii Europejskiej. Niestety wzrosło również zagrożenie przestępstwami związanymi z nieuprawnionym wykorzystaniem danych osobowych.

W ciągu ostatnich czterech lat rosła świadomość społeczna, jednak wraz z nią wzrastało zagrożenie kradzieżą tożsamości. Cztery lata temu było to zagadnienie nieznane i niemal obce szerszej opinii społecznej, a obecnie już 7% Polaków deklaruje, że padło ofiarą kradzieży tożsamości. 40% społeczeństwa uważa zagrożenie tym przestępstwem za poważne. Widać wyraźnie, iż rozwój zagrożeń związany jest niemal bezpośrednio z  upowszechnianiem dostępu do Internetu w Polsce.

2004 vs. 2008

W 2004* roku prawie połowa (45%) respondentów w polskich firmach nie słyszała o problemie kradzieży tożsamości. Obecnie, jak wynika z badań TNS OBOP**, w blisko trzech czwartych badanych firm (72%) istnieją jasno określone procedury ochrony tożsamości, które wskazują pracownikom jak należy postępować w przypadku zagrożenia. W 2004 roku, firmy najczęściej (40%) niszczyło dokumenty w niszczarce biurowej. 1/5 zapytanych robiła to ręcznie, drąc je na pół. Obecnie urządzenia umożliwiające skuteczne niszczenie ważnych dokumentów znajdują się w 80% firm. Niszczarki są niemal standardowym urządzeniem w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników (92%).

"Ustawa o ochronie danych osobowych powstawała w czasie, kiedy nie było podpisu elektronicznego, bankowości elektronicznej, tworzenia profili behawioralnych czy łatwego dostępu do hot-spotów. Za każdym z tych obszarów kryją się sprawy wymagające odpowiedniego uregulowania. Postęp technologiczny powoduje kolejne, coraz bardziej wyrafinowane, zagrożenia dla ochrony danych osobowych i prywatności" - komentuje Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Definicja kradzieży tożsamości /Wikipedia/

Kradzież tożsamości, a ściślej fałszerstwo tożsamości, to celowe używanie danych personalnych innej osoby, adresu zameldowania, numeru PESEL, najczęściej
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kradzież tożsamości zwana jest także defraudacją tożsamości, gdyż chodzi o podszywanie się pod czyjeś dane, a nie usunięcie danych ofiary.

*Raport Bezpieczeństwo danych a zawartość śmietników przygotowany pod kierownictwem Anny Macyszyn z Uniwersytetu Wrocławskiego.

**Badanie TNS OBOP zostało przeprowadzone metodą ankiety telefonicznej w dniach 25 września – 3 października na reprezentatywnych grupach Polaków powyżej 18 roku życia (próba podstawowa) oraz Polaków powyżej 18 roku życia, którzy pracują w biurach lub mają kontakt z danymi osobowymi (próba dodatkowa)

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej