środa 07 kwiecień 2010 | Jan Petersen

Polskie firmy płacą za piractwo

Opublikowane najnowsze informacje Business Software Alliance wskazują, że w 2009 piractwo komputerowe kosztowało europejskich przedsiębiorców ponad 16 milionów dolarów. Koszty polskich firm wyniosły ponad 821 tysięcy złotych.

W 2009 roku BSA otrzymało prawie 4 tys. zawiadomień o przypadkach piractwa w firmach i przeprowadziło 2,256 działań prawnych w Europie, w wyniku których europejscy przedsiębiorcy narazili się na koszty w wysokości ponad 16 milionów USD.

  • W Polsce w 2009 roku BSA otrzymało 281 zgłoszeń o przypadkach piractwa komputerowego. W wyniku podjętych działań prawnych zawartych zostało 185 ugód. Największa opiewała na kwotę ponad 72 tys. złotych. Łącznie polscy przedsiębiorcy zapłacili ponad 821 tys. złotych, z czego około 747 tys. złotych to koszty odszkodowań, a 74 tys. złotych to koszty nabycia legalnego oprogramowania.
  • Korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania ma negatywny wpływ nie tylko na działalność pojedynczych przedsiębiorstw, ale także na całą gospodarkę. Według raportu IDC na temat korzyści ekonomicznych wynikających z ograniczenia piractwa oprogramowania komputerowego z 2008 roku (ang. Piracy Reduction Impact Study)  dziesięcioprocentowy spadek piractwa oprogramowania komputerowego w Polsce w ciągu czterech lat zapewniłby niemal 1900 nowych miejsc pracy, pozwoliłby zwiększyć przychody przemysłu lokalnego o 1,1 mld USD oraz zapewniłby rządowi 110 mln USD dodatkowych przychodów z tytułu podatków.
  • Więcej informacji i porad jak skutecznie zarządzać oprogramowaniem, a także darmowe narzędzia do samodzielnego audytu można znaleźć na stronie www.bsa.org. Za pośrednictwem serwisu internetowego BSA można również dokonać zgłoszenia przypadków piractwa.

Jak trwale zatrzeć wirtualne ślady