Strona główna / Bezpieczeństwo / Europejczycy świadomi potrzeby ochrony danych osobowych
wtorek 08 luty 2011 | Robert Kamiński / NSN
Europejczycy świadomi potrzeby ochrony danych osobowych
Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Nokia Siemens Networks, w ostatnim roku znacznie wzrosła świadomość Europejczyków w kwestii ochrony danych osobowych. Za instytucje, które najlepiej chronią informacje o swoich klientach uznane zostały banki i operatorzy usług telekomunikacyjnych.

Z badania, które zostało przeprowadzone w pięciu państwach europejskich o różnym poziomie rozwoju gospodarczego wynika, że już dla 85% Europejczyków ochrona danych osobowych stała się sprawą ważną.

Europejczycy o ochronie danych osobowych

Największą obawę wśród badanych budzi możliwość zdobycia i wykorzystania kluczowych o nich informacji przez osoby do tego nieuprawnione. W ubiegłym roku 85% respondentów poprosiło o dodatkowe zabezpieczenia, kiedy ochrona ich danych została naruszona.

Z badania wynika, że mimo istniejących zabezpieczeń, ponad 60% Europejczyków uważa, że nie jest w stanie kontrolować przepływu swoich danych osobowych. Badani największą wagę przywiązują do ochrony danych na swojej karcie kredytowej, adresu zamieszkania i zdjęcia. 40% Europejczyków jest gotowych udostępnić wszystkie konieczne dane osobowe, jeśli firma zaproponuje im lepiej dobraną ofertę.

Wśród instytucji, które w opinii Europejczyków najlepiej chronią poufne informacje, znalazły się banki i operatorzy usług telekomunikacyjnych.

„Przeprowadzone badanie pokazuje, że Europejczycy coraz większą wagę przywiązują do ochrony danych osobowych. Mimo to, są gotowi zgodzić się na ich przetwarzanie, jeśli uzyskają korzystniejszą ofertę. Jest to jeden z powodów, dla którego firmy  będą inwestować w rozwój usług spersonalizowanych” – mówi dr Radomir Grucza, prezes Nokia Siemens Networks w Polsce.

Jednym z rozwiązań Nokia Siemens Networks pozwalającym operatorom w sposób szczególny chronić tożsamość abonentów, a zarazem oferować im dostosowane do wymagań klienta usługi spersonalizowane, jest „Identity Management”. Umożliwia ona logowanie się do wszelkich serwisów telekomunikacyjnych i Internetowych za pomocą pojedynczego hasła (Single sign-on). Nokia Siemens Networks dostarcza usługi z zakresu bezpieczeństwa danych oraz Identity Management, wspomagających operatorów w zapewnieniu odpowiedniej ochrony danych

Podsumowanie badania:

  • 85% respondentów uznało kwestię ochrony danych za bardzo ważną;
  • 75% badanych obawia się niewłaściwego wykorzystania danych przez osoby trzecie;
  • 66% respondentów uważa, że nie jest w stanie kontrolować przepływu swoich danych osobowych;
  • 80% Europejczyków boi się, że ich dane osobowe mogą zostać sprzedane osobom trzecim, a 85% osób nie wahało się poprosić o dodatkowe zabezpieczenie, w momencie kiedy ochrona ich danych została naruszona;
  • Wśród danych osobowych, które według badanych zasługują na szczególną ochronę, znalazły się: dane z karty kredytowej wskazane przez 92% respondentów. Kolejne miejsca zajęły adres zamieszkania i zdjęcie, które ponad 80% populacji uważa za godne najlepszej ochrony;
  • 40% respondentów zgodzi się na przetwarzanie swoich danych, jeśli dzięki temu otrzymają lepiej dobraną dla nich ofertę;

Wśród instytucji, którym Europejczycy nie obawiają się powierzać swoich danych osobowych, wymienione zostały banki i operatorzy usług telekomunikacyjnych;

Badanie dotyczące ochrony danych osobowych jest częścią projektu Nokia Siemens Networks analizującego zachowania konsumenckie w 2010 roku. Celem projektu jest zrozumienie postrzegania usług telekomunikacyjnych przez klientów końcowych.  Badanie zostało przeprowadzone od października do grudnia 2010 roku w 18 państwach na całym świecie. W Europie badanie zostało wykonane we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Rumunii na reprezentatywnej grupie ponad 5 tysięcy osób, w wieku od 14 do 64 roku życia.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej