Strona główna / Bezpieczeństwo / Najbezpieczniejsza usługa  w chmurze
niedziela 18 grudzień 2011 | Jan Petersen/Microsoft
Najbezpieczniejsza usługa  w chmurze
Firma Microsoft podpisała dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów amerykańskich, określonych w regulacji  HIPAA oraz wspólnotowych, zawartych w tzw. klauzulach modelowych, które poświadczają zgodność z rygorystycznymi wytycznymi Komisji Europejskiej określonymi w Dyrektywie o Ochronie Danych.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, która działa na rzecz zmiany percepcji tych usług potwierdzając ich wysoki standard bezpieczeństwa i prywatności. To tym bardziej ważne w świetle wyników  przeprowadzonego niedawno przez Microsoft badania na temat adopcji rozwiązań w modelu chmury – „European SMB Adoption Cloud Research” – które pokazują, że aż 32% przedstawicieli sektora MŚP obawia się, że usługi chmurowe są niesprawdzone, a zatem ryzykowne.

  • Microsoft Office 365 to kompletne rozwiązanie biznesowe w formie usługi, działające w modelu chmury i dedykowane dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Jest pierwszą i jedyną platformą dostępną w modelu cloud computing zgodną z wiodącymi standardami, dotyczącymi prywatności informacji i bezpieczeństwa klientów z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

Office 365

W skład Office 365 wchodzi szereg rozwiązań niezbędnych do skutecznego prowadzenia biznesu i konkurowania na rynku. Platforma obejmuje narzędzia do komunikacji poprzez email i komunikator,  do zarządzania dokumentami i pracy grupowej oraz dodatkowo także serwer komunikacyjny Lync, dzięki któremu możliwe jest dodanie usług komunikacji głosowej. W skład platformy wchodzą również  aplikacje pakietu biurowego Microsoft Office.

  • W maju 2010 r. UE opracowała standardowe klauzule umowne, w celu legitymizacji przekazywania danych osobowych za pośrednictwem sieci międzynarodowych do miejsc poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Klauzule te zapewniają bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze w sytuacji, gdy centra danych zlokalizowane są poza terenem EOG. Na ich mocy europejskie organy mają możliwość zażądania od klientów zaprzestania korzystania z usług, które nie spełniają wymogów określonych w dokumentach.

Bezpieczniej

Firma Microsoft poszła jednak o krok dalej od innych dostawców rozwiązań chmurowych. Niektóre z 27 państw członkowskich niedawno określiły swoje własne zasady, które nakładają bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie ochrony danych, niż te obowiązujące w całej UE. Aby usprawnić korzystanie z usług typu cloud przez klientów z tych krajów, Microsoft stworzył szczegółowe porozumienie dotyczące przetwarzania danych, które może być dostosowane do specyficznych warunków, w jakich operują klienci w poszczególnych systemach prawnych państw członkowskich.Firma Microsoft rozwinęła swój pakiet usług online i centrów danych, aby zapewnić fizyczne, administracyjne i techniczne zabezpieczenia, które zapewniają pełną zgodność z wymogami HIPAA, zarówno w chmurze jak i w modelu on-premise. Dzięki tym staraniom, rozwiązania chmurowe Microsoft, jako pierwsze na świecie, uzyskały certyfikat ISO/IEC 27001 dotyczący bezpieczeństwa informacji.

Bezpieczny biznes

W ostatnich latach rozwiązania cloud computing coraz częściej wymieniane są wśród najbardziej korzystnych form przetwarzania danych i wsparcia informatycznego firm. Pozycję tę zapewnia im elastyczność, niskie koszty i wygoda, jaką oferują przedsiębiorcom. Dla biznesu zapewnienie efektywności przez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest w czasie gorszej kondycji gospodarczej ważniejsze niż kiedykolwiek, a rozwiązania oferowane przez chmurę odpowiadają dokładnie na to zapotrzebowanie. Jednak dostawcy usług chmurowych nie robią wystarczająco dużo, aby wyjaśnić, dlaczego firmy w Polsce powinny zaufać rozwiązaniom oferowanym w formie usług online, powszechnie nazywanych cloud computingiem.

  • Jest to zdanie aż 29 procent respondentów badania przeprowadzonego na zlecenie Microsoft - European SMB Adoption Cloud Research. Aż 32% przedstawicieli sektora MŚP obawia się, że usługi chmurowe są niesprawdzone, a zatem ryzykowne.
  • Co więcej, aż 28% sądzi, że dane przechowywane w chmurze nie są bezpieczne. Tymczasem paradoksalnie, wprowadzenie rozwiązań chmurowych oznacza dla firmy poprawę bezpieczeństwa informatycznego. Wyspecjalizowany dostawca rozwiązań w formie usług, który dzięki efektowi skali stosuje niejednokrotnie znacznie bardziej zaawansowane zabezpieczenia niż te stosowane u klienta, zapewnia najlepsze metody walki ze spamem oraz wykrywania zagrożeń związanych z wirusami i wyciekiem informacji.

Dalsze udogodnienia w chmurze

Microsoft ogłosił również dostępność dwóch dodatkowych funkcjonalności, zwiększających dostępność dokumentów Office dla osób z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową. Funkcja Subtitling Add-In for Microsoft PowerPoint (STAMP) umożliwia użytkownikom Microsoft PowerPoint 2010 dodawanie napisów do plików audio i wideo umieszczonych w prezentacjach, szczególnie przydatne dla osób niedosłyszących. Z kolei funkcja DAISY dla Microsoft Office 2010 pomaga użytkownikom programu Microsoft Word konwertować pliki Word Open XML do nowego formatu Digital Accessible Information System (DAISY), który obsługiwany jest przez cyfrowe książki audio
i oprogramowanie kompatybilne, a także czytniki Braille'a dla osób niedowidzących.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej