Strona główna / Bezpieczeństwo / Przeciwko wyciekom danych
wtorek 18 grudzień 2007 | Elżbieta Kot
Przeciwko wyciekom danych
Firma Trend Micro - producent sieciowego oprogramowania antywirusowego i narzędzi do ochrony treści internetowych - poinformowała o wprowadzeniu rozwiązania Trend Micro LeakProof 3.0: produktu do zapobiegania wyciekom danych.

Czynnik ryzyka: pracownik

Większość wycieków danych wynika z zaniedbań lub celowych działań użytkowników, którzy mają dostęp do danych w ramach sieci przedsiębiorstwa. Najważniejsze zasoby firmy — jej pracownicy — mogą również stwarzać najwięcej zagrożeń. Narzędzie Trend Micro LeakProof 3.0 oferuje nowe interaktywne alerty dotyczące urządzeń końcowych. Pozwalają one kierownikom IT definiować okna dialogowe, które pojawiają się bezpośrednio na ekranie komputera pracownika w przypadku pracy z danymi poufnymi. Okna te uczą pracowników zasad postępowania z informacjami poufnymi, zwiększają świadomość problemów związanych z bezpieczeństwem i pozwalają firmie uzyskać wsparcie pracowników w walce z wyciekami danych.

„Firmy muszą dysponować ofensywną strategią ochrony przed zagrożeniami i wyciekiem danych. Same zabezpieczenia są skuteczne, jednak muszą być uzupełniane czynnym zaangażowaniem pracowników w codzienne działania ochronne” — powiedział Glen Kosaka, dyrektor ds. marketingu w jednostce zajmującej się produktami do zapobiegania wyciekom danych w firmie Trend Micro.

„Użytkownicy powinni wiedzieć, że pewne czynności, jak na przykład przenoszenie plików na dysk USB w celu wyniesienia ich poza biuro, mogą narażać dane przedsiębiorstwa. Dzięki oprogramowaniu LeakProof 3.0 firma może sprawić, że bezpieczeństwo danych stanie się częścią kultury przedsiębiorstwa, a także zapewnić sobie wsparcie pracowników w walce o bezpieczeństwo poufnych danych”- dodał Kosaka.

Administrator zażąda zgody na operację z danymi poufnymi

Administratorzy mogą odpowiednio dostosowywać okna dialogowe alertów, które są wyświetlane na ekranie komputera pracownika w przypadku nieprawidłowości. Wyjaśniają one użytkownikowi, jakie działanie zostało podjęte i dlaczego, a także odsyłają go do strony internetowej, na której można uzyskać szczegółowe informacje. Oprócz tego rozwiązanie LeakProof 3.0 pozwala administratorom ustawić wymóg szyfrowania danych (przed udostępnieniem ich w sieci) przy użyciu mechanizmów szyfrujących LeakProof.

Administratorzy mogą także zażądać od pracowników uzasadniania działań w celu uzyskania zgody na przeprowadzenie konkretnych działań dotyczących poufnych danych. Tego typu funkcja challenge/response („wezwanie/reakcja”) gwarantuje większą wiedzę pracowników na temat właściwego obchodzenia się z poufnymi informacjami. Daje również możliwość anulowania takich działań, jeśli nie były one zamierzone.

LeakProof 3.0 Trend Micro to:

Ulepszone działanie konsoli administracyjnej — nowa konsola podsumowuje zdarzenia o znaczeniu krytycznym w czasie rzeczywistym i zapewnia natychmiastowy wgląd w działania wykonywane w całym przedsiębiorstwie

Zoptymalizowana obsługę klasyfikacji danych, zarządzania zasadami, kontroli i generowania raportów

Skanowanie archiwizowanych danych nowa wersja narzędzia LeakProof Anti-Leak Agent pozwala firmom szybko skanować urządzenia końcowe, w tym serwery, pod kątem informacji poufnych. Umożliwia również ocenę ryzyka wycieku informacji przed wdrożeniem kompletnego systemu egzekwowania zasad użytkowania i przenoszenia danych w czasie rzeczywistym.

Obsługa dodatkowych platform i aplikacji — pełna obsługa systemu Windows Vista™, pakietu Office 2007 i komunikatora Yahoo™ Messenger, pozwalająca na ochronę poufnych treści i zapewniająca filtrowanie w obrębie tych systemów i aplikacji.

Ulepszone zasady offline — bardziej elastyczne i drobiazgowe zasady pozwalają na podjęcie różnych działań w przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas pracy w trybie offline w systemach mobilnych lub niepołączonych z siecią.

Blokowanie klawisza Print Screen (PrtSc) — zapobiega przechwytywaniu i rozpowszechnianiu nieautoryzowanych zrzutów ekranu zawierających poufne wykresy i dane.

Filtrowanie danych w komputerze i sieci lokalnej — obecnie możliwe jest zdefiniowanie bardziej restrykcyjnych zasad filtrowania danych poufnych na urządzeniach końcowych, co pozwala filtrować wszelkie dane opuszczające komputer, a nie tylko sieć lokalną.

Dostępność

Rozwiązanie LeakProof 3.0 Trend Micro będzie dostępne przez wybrane globalne kanały sprzedaży przedsiębiorstwa od pierwszego kwartału 2008 r.

LeakProof Trend Micro

Rozwiązanie klasy korporacyjnej LeakProof Trend Micro zapobiega wyciekom danych szybko i niezauważalnie. Nie blokuje przy tym uzasadnionej komunikacji dzięki doskonałemu, dynamicznemu egzekwowaniu precyzyjnych zasad bezpieczeństwa.

Pakiet produktów LeakProof łączy opatentowaną technologię sprawdzania odcisków palców DataDNA™ z inteligentnym oprogramowaniem klienckim. Pomaga to przedsiębiorstwom chronić własność intelektualną i poufne informacje oraz zachować zgodność z przepisami. Pozwala to przedsiębiorstwom wykryć obecność poufnych, niezaszyfrowanych danych w firmowych laptopach i komputerach stacjonarnych.

Inne rozwiązania oferują ograniczoną ochronę końcowych punktów sieci poprzez prostą kontrolę dysków USB i innych nośników wymiennych. W przeciwieństwie do tych produktów oprogramowanie LeakProof w inteligentny sposób blokuje transfer danych poufnych przez dowolną sieć lub porty wejścia-wyjścia, w tym USB, internetowe aplikacje do obsługi poczty elektronicznej, komunikatory i protokół FTP. Pozwala to chronić komputery stacjonarne, laptopy i palmtopy nawet podczas pracy w trybie offline.

Trend Micro Incorporated

Trend Micro jest pionierem w dziedzinie bezpiecznego zarządzania treścią i zagrożeniami. Założona w 1988 r. firma udostępnia użytkownikom indywidualnym i przedsiębiorstwom różnej wielkości wielokrotnie wyróżniane oprogramowanie, sprzęt i usługi związane z ochroną. Firma Trend Micro ma siedzibę w Tokio i prowadzi działalność w ponad 30 krajach.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej