Strona główna / Bezpieczeństwo / Międzynarodowe badanie cyberprzestępczości
sobota 04 sierpień 2012 | Jan Petersen
Międzynarodowe badanie cyberprzestępczości
Projekt 2020, obejmuje badania prowadzone przez Międzynarodowy Sojusz ds. Cyberbezpieczeństwa (International Cyber Security Protection Alliance – ICSPA) pod kierownictwem Europolu.

Celem tych badań jest analiza aktualnych trendów w cyberprzestępczości oraz ich prognozowanie na najbliższych osiem lat i dalszą przyszłość.

„Cybeprzestępczość rozwija się równie szybko, jak technologia. Rozwój technologii postępuje w takim tempie, że do powszechnego użytku wchodzą dziś urządzenia, których niedawno nawet sobie nie wyobrażaliśmy.  Ponadto przestępcy wciąż nas zaskakują i szybko przemieszczają po całym świecie.  Udało się nam jednak skupić przy jednym stole siły, które mogą to zmienić” – mówi dr Baines z Europolu, która będzie dyrektorem Projektu 2020. 

Zagrożenia

Od dwóch lat mamy do czynienia z uprzemysłowieniem cyberprzestępczości. Powstały całe infrastruktury wspierające dostawców usług przestępczych – od hostingu stron internetowych po generowanie danych weryfikacyjnych kart kredytowych. W związku z tym, że w sieci znajduje się obecnie ogromna ilość informacji o nas wszystkich, znacznie wzrosła również liczba ukierunkowanych ataków mających na celu wyłudzenie danych poufnych.

Europol oczekuje, że scenariusze zagrożeń będą się szybko rozwijać. Użytkownicy usług w chmurze nie zawsze wiedzą, komu powierzają swoje dane. Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) może natomiast spowodować nasilenie się ataków na urządzenia medyczne i najważniejsze komponenty infrastruktury.

Projekt 2020

Projekt 2020 to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest gromadzenie i analizowanie danych dotyczących rozwoju cyberprzestępczości.  Opracowane w jej ramach informacje i zalecenia zwiększą świadomość rządów, firm i obywateli oraz ułatwią im obronę przed zagrożeniami. Projekt przewiduje również publikację rekomendacji i artykułów przeglądowych na temat nowych scenariuszy zagrożeń oraz stworzenie mechanizmu monitorowania, który pomoże organizacjom walczącym z cyberprzestępczością.

Komisja Europejska powierzyła niedawno Europolowi funkcję swojego węzła informacyjnego w dziedzinie cyberprzestępczości i zleciła mu utworzenie Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (European Cybercrime Centre – EC3).  W badaniach weźmie również udział policja londyńskiego City oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency – ENISA).

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej