Strona główna / Bezpieczeństwo / Nowa wersja oprogramowania NeatSuite dla firm
poniedziałek 31 marzec 2008 | Redakcja
Nowa wersja oprogramowania NeatSuite dla firm
Firma Trend Micro wprowadziła udoskonalenia do konsoli Trend Micro Control Manager umożliwiającej centralne zarządzanie za pośrednictwem WWW. Udoskonalenia te jeszcze bardziej zwiększają efektywność oprogramowania zabezpieczającego Trend Micro NeatSuite w zakresie ochrony wielowarstwowej przed wieloma zagrożeniami ze strony „cybergangów” i atakami internetowymi. Udoskonalenia te zostały wprowadzone do programu Trend Micro Control Manager 5.0.

Wersja 5.0 zapewnia klientom, zarówno korzystającym z zestawu NeatSuite Standard (dla średnich firm), jak i z zestawu NeatSuite Advanced (dla dużych przedsiębiorstw), prostsze administrowanie, lepszą ochronę oraz skalowalność, a także umożliwia zmniejszenie liczby wizyt informatyków przy komputerach użytkowników. Trend Micro Control Manager zapewnia:

uproszczenie administrowania dzięki sprawdzonej konsoli opartej na WWW i zintegrowanemu agentowi (model zarządzania bez agenta eliminuje potrzebę aktualizacji agentów, a tym samym pozwala zmniejszyć liczbę wizyt personelu informatycznego przy komputerach użytkowników);

lepszą ochronę dzięki kontroli dostępu użytkowników w oparciu o role, z jednokrotnym logowaniem oraz automatycznym zarządzaniem licencjami w obrębie wszystkich produktów zabezpieczających;

lepszą skalowalność dzięki wielowarstwowemu modelowi zarządzania, który pozwala na zdecentralizowanie kontroli do poziomu regionalnego przy umożliwieniu scentralizowanego zarządzania z poziomu głównej siedziby;

tworzenie lepszych raportów i dzienników dzięki udoskonalonym funkcjom raportowania, takim jak nowe zapytania ad hoc umożliwiające wyświetlanie danych o produktach i zdarzeniach oraz możliwość tworzenia dostosowanych szablonów.

„Trend Micro Control Manager zawsze umożliwiał łatwe przekazywanie wyników kierownictwu. Konsola ta stanowi znakomite uzupełnienie naszego zestawu NeatSuite Advanced” — powiedział Michael Draeger, przedstawiciel ds. pomocy informatycznej w terenie w firmie Silgan Containers Inc. „Najnowsza wersja udostępnia dodatkowo niestandardowe szablony raportów oraz wykresy i grafy tworzone w czasie rzeczywistym. Funkcje te nie tylko usprawniają raportowanie, lecz także umożliwiają dokonywanie na bieżąco i w intuicyjny sposób szczegółowego wglądu w stan bezpieczeństwa. Krótko mówiąc, Control Manager minimalizuje czas niezbędny do zarządzania bezpieczeństwem, a to z kolei pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania IT w naszej firmie”.

Stały wzrost zagrożeń sieci WWW

Jak wynika z najnowszego opracowania Threat Report & Forecast (raport i prognoza na temat zagrożeń) firmy Trend Micro, liczba zagrożeń w sieci WWW zwiększyła się gwałtownie o prawie 1 600% w okresie od 2005 do 2007 r. Gazety i czasopisma opisują cyberprzestępców, którzy w trudno wykrywalny sposób rozpowszechniają spam i wirusy, przechwytują poufne dane oraz przeprowadzają ataki innego rodzaju. Zagrożenia te dotyczą zarówno użytkowników prywatnych, jak i szkół, przedsiębiorstw każdej wielkości oraz innych instytucji. W ubiegłym roku w serwisie internetowym uniwersytetu i okręgu Kalifornia hakerzy umieścili kod, który przekierowywał na strony pornograficzne lub powodował pobranie innego szkodliwego oprogramowania. Użytkownicy jednego z czołowych serwisów pośrednictwa pracy zostali narażeni na ryzyko, gdy hakerzy przejęli kontrolę nad listami oferowanych stanowisk, co spowodowało straty czasu i pieniędzy oraz utratę reputacji firmy.

„Cyberprzestępcy osiągają wielkie zyski kosztem przedsiębiorstw, dla których dane, sieci, produktywność pracowników i zaufanie klientów są czynnikami niezbędnymi do funkcjonowania. Widzieliśmy sytuacje, w których przedsiębiorstwa traciły miliony numerów kart kredytowych swoich klientów. Jest to katastrofa finansowa, która ponadto oznacza utratę reputacji, czego nie da się przeliczyć na pieniądze” — powiedział Tom Miller, wiceprezes i dyrektor działu rozwiązań korporacyjnych w firmie Trend Micro. „NeatSuite Standard i NeatSuite Advanced udostępniają w pełni zintegrowane, centralnie zarządzane rozwiązania zabezpieczające obejmujące całą sieć przedsiębiorstwa od bramy po punkty końcowe, które dają przedsiębiorstwu do dyspozycji broń w walce ze współczesnymi zagrożeniami internetowymi. Zestawy te zawierają program Trend Micro Control Manager 5.0, dzięki czemu nasi klienci mogą także korzystać z najłatwiejszego i najbardziej efektywnego sposobu zarządzania ochroną zapewnianą przez produkty Trend Micro”.

Informacje o produkcie Trend Micro Control Manager 5.0

Trend Micro Control Manager jest to prosta, skalowalna konsola zarządzania, która pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania IT w przedsiębiorstwie oraz daje się bezproblemowo zintegrować ze wszystkimi składnikami pakietów NeatSuite Standard i NeatSuite Advanced. Zarządzanie infrastrukturą bezpieczeństwa odbywa się w sposób scentralizowany. Wszystkie operacje, takie jak aktualizacje ochrony, instalowanie poprawek, wdrażanie reguł zabezpieczenia przed infekcją i skoordynowane reagowanie są realizowane z centralnego „stanowiska dowodzenia”. Wielowarstwowa, oparta na WWW struktura zarządzania umożliwia łatwe konsolidowanie, wdrażanie i zarządzanie.

Informacje o pakietach NeatSuite Standard i NeatSuite Advanced

Zestaw NeatSuite Standard, przeznaczony dla średnich firm, pozwala na zmniejszenie kosztów administracyjnych dzięki centralnemu zarządzaniu, uproszczonemu wdrażaniu oraz możliwości tworzenia reguł ochrony. Rozwiązanie jest oparte na koncepcji bramy zabezpieczającej Trend Micro InterScan™ VirusWall™, która integruje w sobie wszystkie funkcje. Zestaw NeatSuite Advanced, przeznaczony dla wielkich przedsiębiorstw, zapewnia skalowalność i wydajność klasy korporacyjnej. W jego skład wchodzi oprogramowanie do zabezpieczania wiadomości — InterScan Messaging Security Suite oraz oprogramowanie do zabezpieczenia dostępu do sieci — InterScan™ Web Security Suite. Oba pakiety udostępniają te same funkcje scentralizowanego zarządzania i raportowania w obrębie całego przedsiębiorstwa realizowane przez Trend Micro Control Manager. Umożliwia to efektywne zarządzanie dużymi sieciami o wielu lokalizacjach oraz ich zabezpieczenie. Ponadto zestaw NeatSuite Advanced udostępnia rozbudowane opcje konfiguracji zapewniające elastyczne i szczegółowe kontrolowanie ustawień reguł bezpieczeństwa.

Ceny i dostępność

Produkty NeatSuite Standard i NeatSuite Advanced, zawierające Trend Micro Control Manager 5.0, są już dostępne. Cena przypadająca na jednego użytkownika jest zmienna, gdyż maleje przy wzroście liczby użytkowników.

Trend Micro koncentruje się na zapewnianiu przedsiębiorstwom i użytkownikom indywidualnym bezpieczeństwa wymiany informacji. Pionierska, stojąca na czele branży firma Trend Micro zmierza w kierunku zintegrowanej technologii zarządzania zagrożeniami, aby chronić ciągłość operacyjną, dane osobiste i własność przed szkodliwym oprogramowaniem, spamem, wyciekami danych i najnowszymi zagrożeniami sieciowymi. Elastyczne rozwiązania firmy, dostępne w różnorodnych postaciach, są objęte całodobową obsługą specjalistów z całego świata w zakresie inteligentnych narzędzi do rozpoznawania zagrożeń.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej