Strona główna / Chmura / Więcej korzyści z kolokacji dzięki rozwiązaniom DCIM
piątek 14 kwiecień 2017 | Robert Kamiński
Więcej korzyści z kolokacji dzięki rozwiązaniom DCIM
Zmienia się sposób, w jaki klienci wybierają i nabywają usługi kolokacji. Oprócz samej usługi, dziś poszukują przede wszystkim określonych korzyści z jej wdrożenia.

Rozwiązania DCIM opracowane przez Schneider Electric we współpracy z dostawcami usług kolokacji, zapewniają lepsze wykorzystanie powierzchni i energii – a co za tym idzie – osiągnięcie dodatkowych korzyści.

Do niedawna wybór dostawcy usług kolokacji pozostawiano specjalistom ds. zakupów lub infrastruktury. Obecnie w proces decyzyjny często zaangażowane jest szersze grono. Usługi kolokacji odgrywają dziś w firmach dużą rolę, więc w podejmowaniu decyzji coraz częściej uczestniczy kadra kierownicza, np. kierownik lub dyrektor ds. IT, dyrektor ds. operacyjnych, dyrektor finansowy czy dyrektor ds. cyfryzacji. Zmiana osoby dokonującej zakupu zmienia charakter relacji pomiędzy klientem i dostawcą. Wymaga też lepszego zrozumienia celów biznesowych oraz wyższego poziomu przejrzystości. Istotną zaletą tej zmiany jest fakt, że relacja między dostawcą usług kolokacji a klientem może nabrać bardziej strategicznego znaczenia i stać się dla klienta cenniejsza.

Strategiczny charakter relacji wiąże się też z pewnym wyzwaniem, jakim jest nieprzerwane uwidacznianie klientowi płynących z niej korzyści biznesowych. Kluczowym krokiem w kierunku stworzenia relacji opartej na zaufaniu jest przejrzystość na linii dostawca i klient, dzięki której ten ostatni może określić, czy czerpie ze współpracy korzyści i czy nie płaci za dużo. W znalezieniu odpowiedzi na te istotne pytania pomaga oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą centrum przetwarzania danych (ang. Data Center Infrastructure Management – DCIM). Klienci chcą nie tylko wiedzieć, które dokładnie zasoby są dostępne do wykorzystania w danej chwili, ale coraz częściej oczekują, że będą mogli zarządzać wszystkimi obiektami, które są do ich dyspozycji, w tym outsourcingowymi i lokalnymi centrami przetwarzania danych.

Tu z pomocą przychodzi zaprojektowane przez Schneider Electric narzędzie Tenant Portal, który – jako część pakietu StruxureWare Data Center Operation – został opracowany wraz z dostawcami usług kolokacji. Za pomocą oprogramowania Tenant Portal dostawcy usług kolokacji mogą zapewnić swoim klientom wgląd w obciążenie środowiska informatycznego i umożliwić im wyszukiwanie szczegółowych informacji, aż po konkretne pomieszczenia, klatki i stelaże, zarezerwowaną pojemność, zużycie energii i temperaturę stelaża. Na potrzeby monitorowania i rozliczania rozwiązanie pozwala przypisywać obciążenie do konkretnych osób, projektów, działów lub aplikacji. Brak bezpośredniego dostępu do sieci lokalnej dostawcy i wbudowane zabezpieczenia dają klientom pewność, że nikt inny nie otrzyma wglądu do ich zasobów, podobnie jak oni sami nie będą mieli dostępu do zasobów innych firm.

Oprogramowanie DCIM pomaga uwidocznić korzyści, jakie dostawcy usług kolokacji oferują swoim klientom. Jednocześnie otwiera przed dostawcami dodatkowe możliwości świadczenia usług zarządzanych. Możliwości te mogą być bardzo zróżnicowane – od przygotowywania konsoli ze wskaźnikami KPI i analiz trendów przez zarządzanie dostępem i uprawnieniami, aż po udostępnianie specjalistów jako wirtualnego rozszerzenia działu informatycznego klienta w przypadku przenosin, rozszerzeń i modernizacji.

Rozwiązanie DCIM pomaga dostawcom usług kolokacji inaczej niż dotąd reagować na zmieniające się oczekiwania rynku, nie ograniczając się jedynie do zwykłego udostępniania powierzchni, zasilania i chłodzenia. Technologie wykorzystujące rozwiązania DCIM i Tenant Portal stanowią ważne czynniki wspomagające tworzenie innowacyjnych usług. Więcej informacji na temat wyzwań, jakie stoją przed branżą kolokacji, można znaleźć w bezpłatnym raporcie pt. „Szanse i zagrożenia stojące przed dostawcami usług kolokacji na całym świecie”, przygotowanym przez firmę Schneider Electric na podstawie ostatniej sesji rozmów przy otwartym stole z przedstawicielami tego sektora.

Podobne artykuły
  • OVH wkracza w chmury

    OVH – dynamicznie rozwijająca się firma o polskich korzeniach – przechodzi na kolejny e...
  • Jak wybrać data center

    Bezpieczeństwo i pewność. Te priorytety przekładają się w firmach informatycznych na pr...
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej