Strona główna / Chmura / Firmy w Polsce doceniają chmurę publiczną
środa 21 sierpień 2019 | Robert Kamiński
Firmy w Polsce doceniają chmurę publiczną
Oszczędności oraz płatność tylko za wykorzystane zasoby to najważniejsze korzyści biznesowe z migracji do chmury, zdaniem niemal co drugiej firmy w Polsce (42 proc.). Największe korzyści technologiczne to możliwość szybszego udostępniania nowych zasobów (54 proc.), skalowalność (50 proc.), wysoka dostępność oraz większe bezpieczeństwo systemów i danych (47 proc.).
Tagi: chmura, msp,

Do końca tego roku wartość polskiego rynku usług związanych z cloud computingiem ma wynieść 800,45 mln USD[1]. W porównaniu do 689,32 mln USD w 2017 roku[2], jest to wzrost aż o 16 procent. Skąd taki skok popularności chmury obliczeniowej?

Zdaniem firm będących w procesie transformacji cyfrowej, z wdrożenia infrastruktury chmurowej płyną trzy istotne kategorie korzyści: biznesowe, technologiczne oraz związane z bezpieczeństwem. Tak wynika z drugiej części badania IDG i Oktawave „Chmura Publiczna w Polsce 2019 – wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju”, przeprowadzonego wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które już korzystają z rozwiązań chmurowych lub mają to w planach.

 Zwinność biznesowa

Jeśli chodzi o największą korzyść biznesową z migracji do chmury, to zdania firm są podzielone. Aż 42 proc. z nich uważa, że jest nią obniżenie całkowitego kosztu posiadania infrastruktury IT (TCO). Tyle samo wskazuje na możliwość alokowania i rozliczania zasobów zgodnie z rzeczywistym zużyciem. Nieco mniej firm (41 proc.) docenia możliwość większej elastyczności w reagowaniu na zmiany w środowisku biznesowym, a 33 proc. zauważa zalety szybszego „time to market”, związanego
z dostarczaniem produktów lub usług.

Badanie pokazuje, że dojrzałe technologicznie biznesy, których zapotrzebowanie na moc obliczeniową, przepustowość czy magazynowanie stale rośnie, nie chcą ponosić kosztów związanych z rozbudową własnych centrów danych. Nasze dotychczasowe realizacje wskazują, że przejście do chmury w dłuższej perspektywie oznacza redukcję TCO o ok. 20-30 procent. Dzieje się tak dzięki eliminacji wydatków inwestycyjnych i operacyjnych – komentuje Maciej Kuźniar, COO Oktawave. Dla 23 proc. biznesów chmura jest kluczowym elementem transformacji cyfrowej, czyli zmiany sposobu pracy, procesów i wykorzystania danych, w celu budowania przewagi konkurencyjnej. Zdaniem co piątej firmy, migracja do chmury pomaga w redukcji długu technologicznego, rozumianego na wielu płaszczyznach, np. jako pozbycie się przestarzałych systemów, możliwość korzystania z najnowszych zdobyczy technologii, po optymalizację kosztów utrzymania infrastruktury IT w organizacji.

Rozwijające się technologicznie firmy odchodzą od budowania własnej infrastruktury, aby uniknąć kosztów. Wolą korzystać z chmury publicznej i płacić za realne zużycie, a także upraszczać i przyspieszać swoje procesy biznesowe dzięki tej technologii. To z kolei w długoterminowej perspektywie wpływa na znaczące obniżenie TCO i redukcję długu technologicznego. Na dodatek czas oraz koszt wejścia i ewentualnego wyjścia z inwestycji jest znacznie mniejszy, a to z kolei zwiększa zwinność biznesową – zauważa Piotr Skórzyński, Head of Cloud Solutions w ABC Data S.A.

Przewagi technologiczne

Firmy w Polsce zwracają też uwagę na korzyści technologiczne płynące z wykorzystywania chmury obliczeniowej. Ponad połowa (54 proc.) twierdzi, że dzięki niej może szybciej udostępniać nowe zasoby i rozwiązania, podczas gdy równo połowa docenia nieograniczoną elastyczność i skalowalność zasobów. Z kolei 43 proc. biznesów docenia możliwość przeniesienia na dostawcę zadań związanych z wdrożeniem i utrzymaniem infrastruktury IT w chmurze.

Elastyczność i skalowalność chmury można porównać do lotu w klasie ekonomicznej, podczas którego podróżny mógłby przesiąść się do biznesowej na czas posiłku, dopłacając do biletu kwotę proporcjonalną do tego, ile minut w niej spędził. Oczywiście, na pokładzie samolotu linii lotniczych jest to niemożliwe, tak samo jak w tradycyjnej infrastrukturze informatycznej. Tymczasem chmura umożliwia dostosowanie ilości wykorzystywanych zasobów do aktualnych potrzeb biznesowych – podsumowuje Michał Paschalis-Jakubowicz, CEO Oktawave.

Zdaniem co piątej firmy, migracja do chmury pozwala zmodernizować posiadaną architekturę IT i uzyskać dostępu do najnowszych technologii. Ważna jest także lokalizacja i dostępność infrastruktury na terenie Polski (18 proc.), co ułatwia  kontrolę nad danymi i minimalizuje ryzyko biznesowe. Z kolei 13 proc. biznesów docenia łatwość wdrażania mechanizmów geolokalizacyjnych dzięki chmurze.

Bezpieczeństwo systemów i zatrudnienia

Niemal co druga firma (47 proc.) docenia chmurę publiczną za wysoką dostępność oraz większe bezpieczeństwo systemów i danych. Z kolei 22 proc. firm nie dostrzega istotnych różnic ani problemów związanych z przenoszeniem swoich aplikacji i danych na zewnątrz.

Co ciekawe, prawie co drugie badane przedsiębiorstwo uznało za bezpieczne powierzanie danych tym dostawcom usług chmurowych, którzy legitymują się odpowiednimi certyfikatami – dodaje Paweł Gruszecki, Radca Prawny, Partner, Szef Praktyki: TMT i Ochrona Własności Intelektualnej, Ochrona Danych Osobowych i Bezpieczeństwo, Kancelaria Zięba & Partners.

Jeśli chodzi o stabilność zatrudnienia, to przeniesienie systemów IT do chmury nie jest postrzegane jako powód do zmniejszenia liczby etatów. Zaledwie jedna dziesiąta dużych firm lub korporacji postrzega redukcję zatrudnienia w działach IT, jako wynik realizacji strategii przejścia do chmury. Aż 58 proc. dużych i 52 proc. średnich firm wdrażając rozwiązania chmurowe, przekierowuje pracowników działów IT do innych zadań.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej