wtorek 23 wrzesień 2008 | Anna Pawłowska-Pojawa

Wiele miejsc, jedna firma, jedna sieć

Gdy firma nie mieści się w jednej siedzibie, ma kilka rozproszonych placówek: biur, magazynów, punktów obsługi klienta – niezbędne staje się zbudowanie sieci, łączącej wszystkie lokalizacje. Nie mniej, a może nawet bardziej, istotne jest zabezpieczenie bezpieczeństwa działania takiej sieci – utrzymanie stałej transmisji, unikanie przeciążeń, zabezpieczenie przesyłanych informacji.

Dla pary - łącze dzierżawione

Najprostszą sposobem połączenia dwóch niezbyt odległych placówek firmy jest łącze dzierżawione. Gwarantuje stałość parametrów przekazu dopasowywanych do potrzeb usługobiorcy. To dość wygodne połączenie, pod jednym wszakże warunkiem: że firma nie zamierza się rozbudowywać o nowe punkty. Wtedy dla każdej pary lokalizacji trzeba by dzierżawić oddzielne łącze.

DSL tp – wygodniej i taniej

Jeżeli firma dynamicznie się rozwija i nie zamierza poprzestać na dwóch lokalizacjach, o wiele wygodniej (i taniej) jest wybrać technologię DSL. Wszystkie oddziały firmy zostają wtedy połączone w ramach wirtualnej sieci prywatnej VPN (Virtual Private Network), korzystając ze standardowych łączy telefonicznych. Sercem sieci jest centrala zawierająca bazy danych, aplikacje obsługujące dostęp do Internetu i zarządzające tym ruchem oraz jego bezpieczeństwem. Odpowiednio chroniona centrala czuwa nad stabilnością transferu pomiędzy placówkami, tworząc na ogólnodostępnych łączach wyizolowane kanały, dedykowane dla transferu danych wewnątrz firmy.

Szybko i bezpiecznie - IP VPN tp

Usługa IP VPN tp to kolejny krok w kierunku zwiększenia stopnia bezpieczeństwa i szybkości transmisji oraz elastyczności i opcji dynamicznego rozwoju sieci. W tej usłudze wirtualna sieć firmowa budowana jest nie na ogólnodostępnej, a na wydzielonej sieci Polpak. Sieć jest monitorowana 24 godziny na dobę, dzięki czemu awarie są wychwytywane i usuwane na bieżąco. MPLS (Multi Protocol Label Switching) zapewnia bezpieczną i sprawną transmisję, integrując różne rodzaje łączy, z których mogą korzystać poszczególne placówki firmy.

Intranet, oparty na usłudze IP VPN można swobodnie poszerzyć do Extranetu, włączając do sieci również stałych klientów, dostawców i kooperantów. Współpracę biznesową można przy tym usprawniać w oparciu o dostęp do zintegrowanych aplikacji biznesowych: ERP, CRM, SCM, czy mniej skomplikowanych programów finansowo-księgowych lub magazynowych.

W razie awarii łączy IP VPN tp automatycznie przełącza nas na jedno z trzech łączy zapasowych - Frame Relay/ATM, które jest dołączone do innego routera niż łącze podstawowe i najlepiej się sprawdza w komunikacji pomiędzy strategicznymi placówkami lub między ważnymi placówkami i centralą lub back-up ISDN oraz NAS back-up ISDN, które są wystarczające dla komunikacji pomiędzy mniejszymi oddziałami firmy. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko związane z awariami sieci.