niedziela 15 marzec 2009 | Cezary Tchorek-Helm

Przełomowa inicjatywa dostawców VoIP?

Oferta telefonii opartej na technologii IP ma szansę poszerzyć się o telefonię w pełni cyfrową. Dostawcy VoIP pracując na wspólna platformą mają umożliwić cyfryzację usług w oparciu o własne numery oraz połączenie wszystkich zainteresowanych dostawców VoIP w jedną sieć. Taka sieć oznacza darmowe połączenia pomiędzy wszystkimi operatorami.

Twórcy Otwartej Platformy Cyfrowej (OPC) - wspólnej inicjatywy Crowley Data Poland, Datera SA i PLIX Sp. z o.o. OPC planują wystartować w kwietniu 2009. Jak jednak będą wyglądały szczegóły?

OPC – dla dużych dostawców Internetu

Szef Datera SA ujawnił, że OPC ma być skierowana przede wszystkim do dużych dostawców Internetu, którzy dzięki niej - bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych - będą mogli zaoferować usługę telefonii cyfrowej. OPC umożliwi świadczenie usług telefonicznych w oparciu o własną numerację oraz własny numer RN (dla usługi przenoszenia numeracji od innych operatorów).

Dodatkowo OPC ma być jedyną w Polsce platformą otwartą, która da gwarancję jakości (QoS) i umożliwi darmową wymianę ruchu VoIP pomiędzy wszystkimi ISP, operatorami tradycyjnymi oraz operatorami VoIP podłączonymi do platformy. OPC będzie również pierwszą platformą, do której rozwoju dedykowany zostanie na stałe zespół R&D, współpracujący na bieżąco z ISP i wspierający ich w zakresie integracji OPC z ich systemami informatycznymi.

Komplet usług oraz specjalne ceny na sprzęt

Dzięki OPC, ISP w jednym miejscu otrzymają wszystko, co jest potrzebne do zaoferowania swoim użytkownikom telefonii cyfrowej, czyli: transmisję głosu, platformę do zarządzania numerami telefonów (własnymi i przeniesionymi od innych operatorów), usługami dodanymi, relacjami z klientem. Dla partnerów dostępna też będzie specjalna oferta na urządzenia VoIP, pomoc formalno-prawna (związana z rozpoczęciem świadczenia usług telefonicznych), a także możliwość zintegrowania platformy np. z własnymi systemami do fakturowania klientów (dzięki udostępnionemu API).

Jakość i niska cena na pierwszym miejscu

OPC zapewni również najwyższą i gwarantowaną jakość ruchu telefonicznego, gdyż będzie wpięta bezpośrednio w infrastrukturę PLIX z wydzielonym, priorytetowym VLAN. Założeniem pomysłodawców OPC jest też zaoferowanie atrakcyjnych stawek za połączenia do sieci PSTN oraz budowa punktu interkonektowego do darmowej wymiany ruchu VoIP pomiędzy dowolnymi podmiotami. Dodatkowo podmioty te będą mogły zaoferować swoim użytkownikom – tak indywidualnym, jak i biznesowym – wysoko-marżowe usługi dodane. Również ISP, którzy posiadają już w ofercie usługę VoIP, będą mogli zmienić dotychczasową platformę telekomunikacyjną na OPC, podnosząc tym samym jakość świadczonych usług oraz obniżając koszty jej utrzymania.

Innowacyjność OPC

Otwarta Platforma Cyfrowa pod wieloma względami będzie się wyróżniać na tle podobnych, działających już platform telekomunikacyjnych na rynku. Duże podmioty, które zdecydują się na współpracę z OPC, będą miały swobodę przy prowadzeniu swojej działalności. Ponieważ korzystają najczęściej z własnej numeracji i własnego numeru RN do przenoszenia numerów, bez problemu i w każdym momencie będą mogli przenieść się na inną platformę (w tym także na własną).

Kolejnym wyróżnikiem OPC jest najszersza na rynku oferta usług dodanych, a także ich najwyższa jakość: realne wsparcie dla usług faksowych (T38) oraz priorytet dla ruchu VoIP.

VoIP wygra?

OPC zapewni również darmowe połączenia nie tylko pomiędzy współpracującymi z nią ISP i operatorami VoIP, ale pozwoli też na nieograniczony i bezpłatny ruch z innymi platformami. Docelowo OPC ma stać się punktem wymiany ruchu VoIP na zasadach analogicznych, na jakich PLIX jest punktem wymiany ruchu IP. Dostawcy Internetu (ISP) będą mogli podłączyć zarówno klienta końcowego, jak też i własną centralę z numeracją DDI, która – w odróżnieniu od innych platform – samodzielnie steruje prezentacją numeru. ISP będą mogli także podłączyć własne systemy SIP. OPC nie będzie też pośrednikiem przy zakupie ruchu telefonicznego – takie umowy ISP będą mogli zawierać bezpośrednio z operatorami, z których pierwszym będzie Crowley Data Poland. Docelowo Otwarta Platforma Cyfrowa ma skupiać wielu operatorów hurtowych (na taki ruch nie może sobie pozwolić żadna z istniejących platform telekomunikacyjnych).

Pomysł cyfrowej platformy telekomunikacyjnej OPC, dzięki międzynarodowym kontaktom PLIX, ma też z czasem zostać przeniesiony na inne państwa Europy i świata, w których twórcy inicjatywy OPC widzą potencjał dla stworzenia podobnych rozwiązań, a w szczególności możliwości wymiany ruchu telefonicznego VoIP.

Internet zabije telewizję