Strona główna / Chmura / Nie tylko koszty decydują o wirtualizacji w MSP
wtorek 15 maj 2012 | Cezary Tchorek-Helm/VMware
Nie tylko koszty decydują o wirtualizacji w MSP
Z badań przeprowadzonych przez firmę Canalys wśród 350 resellerów obsługujących firmy MSP w regionie EMEA wynika, że spośród tych, które wdrożyły wirtualizację, 48 proc. zwirtualizowało podstawową infrastrukturę IT. Jednak w ciągu następnych dwóch lat 75 proc. firm MSP ma rozszerzyć programy wirtualizacji na aplikacje krytyczne i nie tylko. W rzeczywistości partnerzy przewidują, że 37 proc. spośród tych firm zwirtualizuje swoją działalność w ponad 80 proc., stopniowo przechodząc na model „IT jako usługa”, w porównaniu z 20 proc. dziś.

 

Wg VMware resellerzy rozwiązań z regionu EMEA obserwują znaczne inwestycje małych i średnich firm (MSP) w wirtualizację, która pozostaje priorytetowym wydatkiem IT. Jak pokazują nowe badania, wskutek szybko rosnącej popularności wirtualizacji, do 2014 r. dwukrotnie więcej firm z sektora MSP zwirtualizuje swoje systemy w ponad 80 proc. w celu zwiększenia wydajności i przejścia na przetwarzanie danych w chmurze. Powody wirtualizacji środowisk informatycznych nie sprowadzają się tylko do oszczędności. Redukcja kosztów jest oczywiście siłą napędową wirtualizacji (uznaną za najważniejszą lub drugą w kolejności przez 71 proc. respondentów). Natomiast tuż za nią plasuje się chęć zapewnienia ciągłości biznesowej oraz zwiększenia stopnia wykorzystania sprzętu.

W kategoriach ogólnych priorytetów biznesowych firm MSP, wykraczających poza technologię, w pierwszej trójce znalazło się:

  • ograniczenie kosztów – uznane za bardzo ważne lub ważne przez 83 proc. respondentów,
  • ciągłość biznesowa – 79 proc.,
  • elastyczność biznesowa – 75 proc.

Oznacza to zbieżność między bezpośrednimi czynnikami skłaniającymi do wprowadzania wirtualizacji a celami długofalowymi. Ponadto większość respondentów (86 proc.) zgadza się, że wirtualizacja i przetwarzane w chmurze są powiązane. Zdaniem partnerów zaopatrujących rynek MSP do głównych barier dalszego rozwoju należą koszty wstępne oraz niezaliczanie wirtualizacji do priorytetów krótkoterminowych. Trzecim decydującym czynnikiem jest brak zrozumienia, co sugeruje, że producenci i partnerzy powinni lepiej uświadamiać klientom, co dokładnie może zaoferować im wirtualizacja. 

„Zwiększyliśmy zaangażowanie w sektor MSP w ramach kampanii  Real World Advantage i oferujemy produkty oraz pakiety dostosowane do specyficznych potrzeb małych i średnich firm. Resellerzy mają obecnie doskonałą okazję, aby we współpracy z VMware edukować firmy MSP i wspierać je na drodze do wirtualizacji oraz przetwarzania danych w chmurze” — powiedział Andrzej Kontkiewicz, VMware Regional Presales Manager Eastern Europe.

W ramach badań firma Canalys przeprowadziła też szczegółowe wywiady z 12 partnerami z regionu EMEA, aby ustalić trendy w wirtualizacji małych i średnich firm. Opinie partnerów potwierdziły ustalenia badań, ale zasygnalizowały też potrzebę większego wsparcia w zakresie edukacji użytkowników, m.in. wspólnych działań marketingowych (zarówno kampanii, jak i spotkań z klientami), intensywniejszych szkoleń i certyfikacji oraz lepiej dostosowanych pakietów finansowych i zestawów rozwiązań.

Badanie

Firma Canalys przeprowadziła badania ilościowe i jakościowe wśród osób podejmujących decyzje w ponad 360 firmach dystrybucyjnych, które sprzedają rozwiązania wirtualizacyjne w wielu krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Badania miały na celu pozyskanie opinii dystrybutorów na temat rynku MSP w regionie EMEA oraz zrozumienie czynników napędzających i hamujących postępy wirtualizacji w małych i średnich firmach. Wysoki odsetek dyrektorów firm dystrybucyjnych, którzy odpowiedzieli na ankietę, potwierdza wiarygodność wyników, które dobrze reprezentują aktualne trendy w całym regionie EMEA.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej