Strona główna / Chmura / Co jest najważniejsze w chmurze
środa 16 maj 2012 | Cezary Tchorek-Helm/VMware
Co jest najważniejsze w chmurze
VMware przedstawił wyniki najnowszych globalnych badań nad upowszechnianiem się rozwiązań chmurowych. Badanie przeprowadzono wśród osób podejmujących decyzje w zakresie IT zaś respondenci pochodzili z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Pytani wskazali, że w ciągu następnych 18 miesięcy zamierzają przeznaczyć niemal jedną trzecią rocznego budżetu IT na przetwarzanie w chmurze.

„Duże firmy i korporacje coraz częściej sięgają po usługi Cloud Computing w połączeniu z usługami sieci korporacyjnych WAN. Oznacza to również zmianę w definicji chmury prywatnej, która nie musi się już znajdować w lokalizacji klienta, aby gwarantować bezpieczeństwo. Okazuje się, że obecnie jednym z głównych czynników mających wpływ na wykorzystanie chmury obliczeniowej przez duże firmy, nie jest obawa o techniczne aspekty usługi, a zmiana w sposobie myślenia o tym gdzie znajdują się dane. Przełamanie w tym obszarze przyczyni się do znacznie większej adaptacji usług Cloud Computing, szczególnie wśród dużych firm” – powiedział Paweł Pytlakowski, CE Product Manager w GTS Central Europe świadczącej usługi chmurowe z wykorzystaniem rozwiązań VMware.

  • Z badań, w których przeanalizowano poglądy liderów IT zaangażowanych w proces nabywania rozwiązań chmurowych w siedmiu krajach EMEA, wynika, że organizacje przeznaczają 31 proc. budżetu IT na rozwiązania chmurowe (w porównaniu z 26 proc. w 2010 r.), dążąc do stworzenia bardziej elastycznego, produktywnego i połączonego siecią przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość (84 proc.) przedsiębiorstw w regionie EMEA uważa przewarzanie danych w chmurze za priorytetowe, a ponad połowa (56 proc.) nada mu krytyczny albo wysoki priorytet w ciągu następnych 18 miesięcy.
  • Jeśli chodzi o pracę w chmurze, większość odbywa się w chmurach prywatnych (54 proc.), 24 proc. w publicznych, a 22 proc. w hybrydowych (kiedy przedsiębiorstwa wykorzystują zarówno prywatne, jak i publiczne środowiska chmurowe). Wirtualizacja jest nadal postrzegana jako kluczowa technologia przez zwolenników chmury: respondenci, którzy wdrożyli chmurowe przetwarzanie danych w skali działu lub całego przedsiębiorstwa, są znacznie bardziej skłonni postrzegać wirtualizację jako siłę napędową rozwiązań chmurowych (81 proc. kontra 68 proc.).
  • Pomimo powszechnej opinii, że przetwarzanie danych w chmurze reprezentuje bardziej elastyczne podejście do IT, organizacje z regionu EMEA nadal pozostają w tyle, jeśli chodzi o wdrażanie rozwiązań do zarządzania chmurą. W porównaniu ze światową średnią różnica wynosi przynajmniej 10 proc., jak w przypadku zarządzania na poziomie usług (42 proc. w regionie EMEA i 51 proc. globalnie); widoczności kosztów i zarządzania finansowego (36 proc. i 47 proc.); oraz zautomatyzowanego przywracania po awarii (30 proc. i 42 proc.). Ponadto obawy budzi kontrola nad danymi i bezpieczeństwo: 52 proc. organizacji z regionu EMEA twierdzi, że bezpieczeństwo jest podstawową przeszkodą dla wdrożenia chmury.

6 najważniejszych dla przedsiębiorstw z regionu EMEA zalet przetwarzania w chmurze

1. Zwiększenie produktywności IT: 41%

2. Zwiększenie elastyczności biznesowej: 36%

3. Zwiększenie mocy obliczeniowej/dostępności (centrum danych, pamięć masowa itd.): 35%

4. Ograniczenie zasobów związanych z zarządzaniem i konserwacją środowisk IT: 34%

4. Zwiększenie kontroli IT (ex aequo na czwartym miejscu): 34%

5. Ograniczenie inwestycji w infrastrukturę IT: 33%

5 najważniejszych w regionie EMEA przeszkód dla przetwarzania w chmurze

1. Obawy o bezpieczeństwo: 52%

2. Utrata kontroli nad danymi: 41%

3. Obawy o wydajność/niezawodność: 25%

4. Niekompatybilne technologie: 23%

5. Brak kontroli nad obciążeniami roboczymi w chmurze zewnętrznej: 19%

Badania VMware Global Cloud

  • Badania VMware Global Cloud Adoption 2012 zostały przeprowadzone w imieniu VMware przez IDG Research Services.
  • Badania przeprowadzono na całym świecie wśród osób podejmujących decyzje IT w dużych przedsiębiorstwach (1000 lub więcej pracowników w Ameryce Północnej, 250 lub więcej pracowników w Ameryce Łacińskiej oraz regionach EMEA i APAC), aby lepiej zrozumieć upowszechnianie się chmurowego przetwarzania danych, praktyki wdrożeniowe, wyzwania i postrzegane korzyści. Podobne badania przeprowadzono w 2010 r. i tam, gdzie było to możliwe, porównano oba zbiory danych.
  • Respondenci musieli należeć do kadry kierowniczej i być zaangażowani w proces nabywania rozwiązań chmurowych w swoich organizacjach. Musieli być również zatrudnieni w firmach, które obecnie rozważają, planują, oceniają, wdrażają lub użytkują infrastrukturę obliczeniową lub aplikacje z wykorzystaniem chmury, i które wdrożyły lub planują wdrożyć inicjatywy chmurowe wykraczające poza model „oprogramowanie jako usługa” (np. Salesforce.com, Dropbox itd.).
  • Badania przeprowadzono online. Każdy respondent otrzymał zaproszenie przez e-mail z łączem URL do sondażu, które mógł kliknąć albo wkleić do przeglądarki. Wszystkie sondaże zostały zaprogramowane w językach odpowiednich krajów.
  • Badania zostały przeprowadzone w 12 krajach w lutym i marcu 2012 r. Uzyskano 1128 zakwalifikowanych odpowiedzi: 423 w Ameryce Północnej, 50 w Ameryce Łacińskiej, 455 w regionie EMEA (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia, Włochy, Szwecja i Rosja), 200 w regionie APAC (Chiny, Japonia i Australia).
  • Margines błędu w przypadku próbki liczącej 1128 respondentów wynosi +/- 2,9 punktu procentowego z 95-procentowym poziomem pewności.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej