Strona główna / Chmura / Szkoła w chmurze
środa 16 maj 2012 | Jan Petersen
Szkoła w chmurze
Odbywająca się w siedzibie Microsoft Poland konferencja „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji. Model chmury obliczeniowej – szansą dla szkół?” była okazją do przedyskutowania wyzwań stojących przed oświatą w zakresie wykorzystywania nowych technologii i poszukania najlepszych możliwych rozwiązań.

„Z badań wynika, że ok. 96 proc. polskich dzieci w wieku szkolnym ma dostęp do Internetu i komputera. Bez wykorzystania nowych narzędzi w szkole atrakcyjność edukacji będzie coraz bardziej odstawała od tego, co dzieci mają na co dzień – podczas zabawy czy nauki w domu Konkurencyjność Polski w regionie i na świecie jest wyznaczana także przez innowacyjność sektora edukacji i dziś wspólnie z Polskim Towarzystwem Informatycznym zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz placówek oświaty, żeby wspólnie zastanowić się, jak zwiększyć szanse polskich szkół na szybki rozwój w tym kierunku” – powiedział Jacek Murawski, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft.

Program wpisuje się w kierunkowe założenia wyrażone w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Opiera się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  • Konferencja będąca ważnym dialogiem między administracją publiczną, przedstawicielami środowiska nauczycielskiego i biznesem, uzyskała Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, Patronat Parlamentarny Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ewy Kopacz oraz Patronat Sekretarza Generalnego International Telecommunication Union, Hamadouna I. Touré. Dodatkowo wydarzenie objęte jest patronatami instytucjonalnymi Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Ośrodka Informacji ONZ. 

Szkolna e-rzeczywistość w chmurze

Podczas konferencji rozmawiano na temat wielu zastosowań rozwiązań chmurowych, które są szansą dla szkół, ułatwiając w znaczny sposób zarządzanie placówkami, redukując koszty, umożliwiając większą efektywność i elastyczność w funkcjonowaniu. Cloud computing może stać się wsparciem dla wszystkich – dyrektorów w zarządzaniu szkołą, nauczycieli w prowadzeniu lekcji, czy też samych uczniów, którzy wykorzystują nowoczesne metody do przyswajania wiedzy. Usługi dostarczone w formie chmury obliczeniowej to między innymi dostęp do treści edukacyjnych, znajdujących się w centrum obliczeniowym dostawcy chmury. Nauczyciel, jako przewodnik po zdalnej nauce, wyznacza uczniom zakres dostępu do określonych materiałów – elektronicznych podręczników, ćwiczeń, testów, czy gier edukacyjnych. Logujący się do zasobów chmury uczeń korzysta z nich w dowolnym czasie i miejscu (w klasie, domu, bibliotece, czy parku).

„Jesteśmy na drodze do „Cyfrowej szkoły”. Najważniejsze decyzje już zapadły – program pilotażowy wystartował 3 kwietnia 2012 roku, a spośród 3500 szkół podstawowych została już wybrana grupa placówek oświatowych, które wezmą udział w programie i tym samym staną się szkołami inkubatorami. Głównym celem programu jest wzmacnianie procesów edukacyjnych technologiami informatycznymi i uzyskanie wytycznych co do wieloletniego programu cyfryzacji szkół – powiedziała Pani Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odpowiedzialna za Program „Cyfrowa szkoła”.

Korzyści wykorzystania nowoczesnych narzędzi

  • E-dyrektor, to taki dyrektor, który wprowadza zarządzanie strategiczne w szkołach przy wykorzystaniu nowych technologii. Jest to pracownik oświaty, który w swojej codziennej pracy kieruje się nową filozofią zarządzania szkołą, na kształt new public management - wprowadza elementy biznesowe do zarządzania organizacją. Pojęcie e-dyrektora jest już wykorzystywane w dyskusji politycznej z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, często w kontekście efektywności, jaką daje informatyzacja szkół.
  • E-nauczyciel to nauczyciel, który ma szansę certyfikacji i rozwoju metod nauczania, niezależnie od tego, czy uczy w małej placówce na wsi, czy w szkole w stolicy. E-nauczyciel posiada dostęp do platform wzmacniających budowę i rozwijanie kompetencji, które mają bezpośredni wpływ na przekazywanie wiedzy uczniom.
  • E-uczeń – uczeń, który myśli twórczo i projektowo, wykorzystując w nauce nowoczesne e-narzędzia.
  • E-podręcznik – multimedialne, nowoczesne narzędzie przeznaczone dla ucznia, którego celem jest zaprezentowanie wiedzy w sposób atrakcyjny i motywujący młodzież do myślenia projektowego.
  • E-szkoła – szkoła za e-dyrektorem, e-nauczycielami, e-uczniami i e-podręcznikami, wykorzystująca najnowsze narzędzia do nauki. Określenie e-szkoły oznacza model biznesowy dostarczenia usługi multimedialnej do szkół.

Partnerstwo na rzecz nowoczesnej edukacji

Już przeszło cztery miliony pedagogów ze 115 krajów uczestniczy w programie „Partners in Learning”, rozwijanym także Polsce od początku 2004 roku. Działania te zbiegają się z wdrażanym właśnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekt edukacyjny Cyfrowa Szkoła, który ma służyć rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii. Celem projektu jest też zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych, nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

„Podobnie jak Ministerstwu Edukacji i Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, także nam zależy na tym, by pomóc nauczycielom w przygotowywaniu uczniów do funkcjonowania za kilka lat na niełatwym rynku pracy. Jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Zadanie to musi być realizowane przez nauczycieli, którzy potrafią świadomie i umiejętnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. Dzięki takim pedagogom polskie szkoły nie tylko będą mogły dostosować się do nowych wymagań, ale same będą wyznaczały najnowsze kierunki światowego kształcenia.” – mówi Małgorzata Snarska, Szef Programu Microsoft Partners in Learning.

Jak wynika z badań IDC do roku 2015 znajomość narzędzi informatycznych będzie wymagana w 90% zawodów we wszystkich sektorach rynku w Europie. Pozyskanie tych kompetencji na poziomie edukacji staje się zatem kluczowe dla przyszłości każdego młodego człowieka w Polsce.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej