Strona główna / Chmura / Trend: chmura i mobilność
sobota 16 maj 2015 | Cezary Tchorek-Helm
Trend: chmura i mobilność
Wg badania Ipsos Mori prawie dwie trzecie pracowników sektora MSP w Polsce uważa, że technologie mobilne wspomagają oszczędzanie czasu. Nie oznacza to wszakże, że mobilność jest standardem, zapewnianym przez pracodawcę chociaż wg wyników badania wykonanego dla firmy Microsoft Polska pracownicy twierdzą, że mogą pracować nawet w drodze do pracy.

Polskie firmy z sektora MŚP zaczynają być świadome korzyści biznesowych płynących z nowoczesnych technologii. Najlepiej obrazuje to lista wskazanych przez nich priorytetowych obszarów, które determinują sukces ich firm.

Obrazem priorytetów firm pozostaje klient i jego zlecenie przekładające się na pieniądze i zyski. Dlatego w wyniku badania na pierwszym miejscu znalazła się lepsza komunikacja z klientem (40%) dalej zaś wykorzystanie technologii do redukcji kosztów (34%), wykorzystanie technologii do stymulacji wzrostu (28%) i wreszcie umożliwienie pracy z dowolnego miejsca (20%).

Usprawnianie działania firm we wskazanych obszarach możliwe jest właśnie dzięki technologii, w szczególności usługom z chmury, które umożliwiają zarówno pracę z dowolnego miejsca i urządzenia, a tym samym lepszą komunikację z klientem, jak i redukcję kosztów i wzrost organizacji. Potwierdzają to zresztą sami respondenci, którzy zapytani o faktyczne korzyści, osiągnięte ze zrealizowanych już wcześniej wdrożeń wskazywali:

  • lepszą obsługę klientów (38%),
  • lepszą komunikację wewnętrzną i współpracę w grupach (37%),
  • wyższą produktywność (31%),
  • szybszy dostęp do krytycznych danych (27%).

Co ciekawe, zaledwie 16% wymieniało jako korzyść możliwość pracy o dowolnej porze z każdego miejsca. To sygnał, że wdrażane w firmach rozwiązania technologiczne nie zawsze idą w parze z mobilnością, powszechnie obecną w życiu prywatnym konsumentów.

Mobilność na pecetach?

Tę tezę zdaje się potwierdzać struktura urządzeń, na których pracują dziś pracownicy polskich MŚP. Wciąż dominują komputery stacjonarne, wskazywane jako główne narzędzie pracy przez 75% badanych, na kolejnym miejscu są laptopy (61%), a dalej smartfony (40%) i tablety (15%).

Polska firma lubi pracownika na miejscu

O ile komputery częściej należą do pracodawców to smartfony i tablety – do pracowników. I tylko 24% respondentów deklaruje, że nie musi być w biurze, aby sprawnie wykonywać swoją pracę i obowiązki służbowe. Taki trend to znaczące rozjechanie się tendencji Europy gdyż średnia dla krajów europejskich, ujętych w badaniu, wynosi 38 proc.

Pracownicy wizą korzyści pracy w drodze do pracy

Widać zatem, że nadal mobilność rozumiana jako możliwość sprawnej i bezpiecznej pracy zdalnej nie jest jeszcze standardem w polskich MŚP. Ograniczenia mogą tkwić w dostępnych urządzeniach i wdrożonych rozwiązaniach, a właściwie ich braku. Co jednak ciekawe, pracownicy MŚP dostrzegają korzyści, płynące z rozwiązań mobilnych. 64% z nich zgadza się ze stwierdzeniem, że technologie mobilne pomagają oszczędzać czas i wspierają produktywność, dając lepszą równowagę między pracą a domem.

Dodatkowo, 50% twierdzi, że urządzenia i usługi mobilne pomagają być bardziej efektywnym poza biurem i wykonywać swoje zadania służbowe np. w drodze do pracy. Jak można pracować w drodze do pracy tego badanie nie pokazuje.

Podobne artykuły
Komentarze
comments powered by Disqus
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej