Strona główna / Chmura / Projekt unijny? Chmura będzie jak znalazł!
poniedziałek 23 listopad 2015 | Robert Kamiński
Projekt unijny? Chmura będzie jak znalazł!
Zamiast kupować oprogramowanie i sprzęt IT, można skorzystać z usług w chmurze. Tak jest prościej, szybciej, bez dużych wydatków, a całość da się rozliczyć z funduszy unijnych.

Usługi udostępniane w chmurze, czyli utrzymywane na serwerach wyspecjalizowanego dostawcy i aktywowane na życzenie klienta pozwalają na łatwy start projektu bez dużych kosztów stałych. Nie musisz znać się na IT ani zatrudniać specjalistów żeby uruchomić konta email, stronę WWW, sklep internetowy, system do pracy wspólnej czy pakiet biurowy online, których potrzebuje twój zespół. Nie musisz też planować rozbudowy ani podejmować zobowiązań finansowych na lata. Kolejne konta i usługi dokupujesz kilkoma kliknięciami albo jednym telefonem, a jeśli przestaniesz ich potrzebować, po prostu rezygnujesz - i płacisz mniej.

Realizując projekty z dofinansowaniem unijnym docenisz brak konieczności ponoszenia dużych wydatków z góry. Nikt nie chce miesiącami czekać na zwrot dziesiątek czy setek tysięcy złotych - a IT potrafi kosztować naprawdę dużo.

Wbrew popularnemu przekonaniu, opłaty za korzystanie z usług w chmurze mogą być finansowane z funduszy europejskich. Można spotkać się z przeciwnym poglądem, ale nie jest on prawdziwy. Trudno powiedzieć, ile w tym niewiedzy, a ile dmuchania na zimne. Jeszcze w 2008 roku PARP kwestionowała kwalifikowalność wydatków w co drugim sprawdzanym wniosku. Jeśli dodać do tego problem opóźnionych płatności i częste zmiany zasad kwalifikowalności wydatków (na przykład w programie operacyjnym Kapitał Ludzki obowiązuje obecnie dziesiąta wersja wytycznych), nie można dziwić się ostrożności beneficjentów.

Fakty są jednak inne. Aktualne wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w najpopularniejszych funduszach - Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszu Społecznym oraz Funduszu Spójności mówią wprost:

"Niżej wymienione kategorie wydatków kwalifikują się do współfinansowania z funduszy strukturalnych oraz FS […]: l) wydatki poniesione z tytułu korzystania z infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej"[1]

Cytowany dokument, przyjęty przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, stanowi podstawę, na której opracowywane są wytyczne dla poszczególnych programów operacyjnych. Przy czym, wytyczne programowe nie mogą być sprzeczne z tą podstawą. Często zdarza się więc, że instytucja zarządzająca danym programem wprost kopiuje zapisy ze wspomnianych wytycznych. Nawet jeśli tego nie zrobi, obowiązują nas wytyczne ogólne, przyjęte przez ministerstwo.

Oczywiście, wytyczne nie są ustalane raz na zawsze. Co do zasady, powinny być zmieniane nie częściej niż raz na rok. W szczególnych okolicznościach mogą jednak zostać zaktualizowane wcześniej. Należy pamiętać, że obowiązujące dla beneficjenta są wytyczne z momentu, w którym miał miejsce wydatek - nie z daty złożenia wniosku. Warto więc śledzić zmiany w wytycznych, zwłaszcza na przełomie roku kalendarzowego.

Nic nie wskazuje jednak na to, by chmura miała wypaść z kategorii podlegających finansowaniu. To w końcu wyjątkowo praktyczny sposób kupowania usług informatycznych - zwłaszcza w przypadku projektów finansowanych ze środków unijnych.[1] pkt. 6.11, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/ 

 

Podobne artykuły
Komentarze
comments powered by Disqus
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej