Strona główna / Chmura / Nadchodzi Internet Rzeczy: czy Twoja sieć jest na to gotowa?
czwartek 21 styczeń 2016 | Manish Sablok/CNE Europa
Nadchodzi Internet Rzeczy: czy Twoja sieć jest na to gotowa?
Internet rzeczy rozwija się niezwykle dynamicznie, a co szczególnie istotne w niedalekiej przyszłości może przynieść niebagatelne oszczędności.

Według danych Goldman Sachs Internet Rzeczy (ang. Internet of Things - IoT) osiągnie do 2020 r. wartość 7 bln USD i będzie mieć wpływ na wszystkie etapy produkcji i dystrybucji. Wikibon przewiduje, że same dane z maszyn mogą do 2020 r. umożliwić oszczędności w wysokości niemal 1,3 bln USD, generując jednocześnie wydatki na informatykę w wysokości 514 mld USD.

Manish Sablok, dyrektor ds. marketingu na obszar Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej  z ALE, analizuje cztery podstawowe wymagania, jakie musi spełnić sieć, aby przedsiębiorstwo mogło czerpać pełne korzyści ze zmian napędzanych przez IoT.

Szum medialny otaczający potencjał Internetu Rzeczy nadal się utrzymuje, a obecnie koncepcja ta przekształca się w rzeczywistość. Wszystko jest teraz inteligentne: inteligentne miasta z inteligentnymi sieciami energetycznymi, inteligentnymi systemami transportu i inteligentnymi samochodami. Ilustruje to korzyści płynące z komunikacji między maszynami (M2M).

Firma ALE już teraz jest zaangażowana w budowę zaplecza telekomunikacyjnego i sieciowego Gujarat International Finance Tec-City w Indiach — inteligentnej dzielnicy, której fundamentem jest Internet Rzeczy.

IoT można wdrożyć na wiele sposobów. Może on na przykład pomóc wydziałowi transportu, odpowiedzialnemu za sieć dróg miejskich, wykorzystać potencjał komunikacji M2M do stworzenia inteligentnego systemu transportu. Taki rodzaj Internetu Rzeczy może obejmować zbieranie danych z tysięcy czujników drogowych i urządzeń takich jak kamery przemysłowe, detektory pojazdów, stacje pogodowe, znaki, systemy regulujące ruch wjazdowy na autostrady, sygnały drogowe oraz inne urządzenia kilka razy w ciągu sekundy — a wszystko to wymaga łączności z Internetem.

Łączność ma ogromny wpływ na to, jak urządzenia te będą informować podróżnych o warunkach na drodze, zdarzeniach i wypadkach w celu zagwarantowania płynnego ruchu na drogach. A w zapewnieniu tej łączności kluczową rolę odgrywa odpowiednia infrastruktura sieciowa.

Infrastruktura gotowa na Internet Rzeczy

Technologia M2M zapewnia urządzeniom przewodowym i bezprzewodowym podstawę do interakcji i przekazywania danych do innych zintegrowanych urządzeń i ma rozmaite zastosowania — od zdalnego monitorowania gazociągów do gromadzenia danych telemetrycznych w służbie zdrowia. Szeroka, zintegrowana sieć inteligentnych urządzeń dostarcza przedsiębiorstwom ciągły strumień danych oraz ogromne bogactwo dużych zestawów danych.

Jednak bez odpowiedniej infrastruktury sieciowej czujniki i inteligentne urządzenia warte miliony dolarów mogą trafić na wąskie gardła i w efekcie stać się bezużyteczne na skutek nieodpowiedniego przepływu i dystrybucji informacji.

Przy tworzeniu inteligentnej sieci należy spełnić cztery kluczowe warunki:

1. Sięgnij aż do krańców sieci

Rozrastanie się Internetu Rzeczy  powoduje, że konieczne jest kompleksowe zarządzanie siecią urządzeń przewodowych i bezprzewodowych aż do samego końca, ponieważ urządzenia te — inteligentne lub nie — próbują uzyskać dostęp i przesyłać dane do głównych komponentów sieci. Dlatego przełączniki mają tutaj kluczowe znaczenie. Wszystkie podłączone urządzenia i czujniki przesyłają dane w sieci, ale przesyłanie danych z urządzeń bezpośrednio do centrum przetwarzania danych może być mało efektywne, powodować wąskie gardła i ograniczać wydajność.

Inteligentna sieć musi sięgać aż do samych krańców w celu umożliwienia analizy i przetwarzania danych po drodze do rdzenia sieci bądź od jednego urządzenia do drugiego. Aby umożliwić zarządzanie zwiększonym ruchem generowanym przez Internet Rzeczy, przełączniki na krańcach sieci muszą zapewniać większe bezpieczeństwo i zintegrowane funkcje analityczne. Można to osiągnąć za pomocą nowych technologii przełączników wyposażonych w technologię Deep Packet Inspection oraz funkcje identyfikacji i monitoringu aplikacji — udostępniają one bowiem administratorom kompleksowy widok aplikacji w sieci oraz informacje potrzebne do optymalizacji jej wydajności.

2. Jedna sieć, wiele aplikacji

Sieć, która była zainstalowana i modernizowana w sposób doraźny — często wykorzystująca oddzielne rozwiązania do obsługi urządzeń do transmisji głosu i danych oraz urządzeń przewodowych i bezprzewodowych — nie jest w stanie wykorzystać potencjału IoT. Wiele korporacyjnych systemów informatycznych po prostu nie nadaje się do tego celu.

Jedna, konwergentna sieć stanowi podstawę Internetu Rzeczy, gwarantującą wyższy poziom integracji oraz obsługi aplikacji i urządzeń wykorzystujących Internet przedmiotów.

Ujednolicone zarządzanie umożliwia większą centralną kontrolę oraz stosowanie inteligentnego rozwiązania do zarządzania siecią, które jest w stanie automatycznie nadawać priorytety ruchowi danych, aby komunikacja odbywała się w czasie rzeczywistym. W ten sposób krytyczne aplikacje biznesowe mają zapewnioną obsługę sieciową, jakiej potrzebują, a przedsiębiorstwo ma możliwość osiągania sporych oszczędności.

Ujednolicone zarządzanie to również podstawa do tworzenia przyszłych aplikacji w ramach Internetu Rzeczy.

3. Podejmuj inteligentniejsze decyzje

IoT przynosi ze sobą wielkie zbiory danych, a one z kolei wymagają zaawansowanych analiz, aby dostarczać istotnych informacji w czasie rzeczywistym.

Aby przedsiębiorstwa mogły podejmować proaktywne decyzje oparte na danych, potrzebują analiz predykcyjnych i funkcji raportowania.

Analiza wielkich zbiorów danych może również dostarczyć cennych informacji o funkcjonowaniu sieci. Narzędzia do predykcyjnej analizy sieci dołączane do systemów do zarządzania siecią to narzędzia do raportowania, które udostępniają szczegółowe wskaźniki wydajności sieci. Można je wykorzystać na przykład do określenia, czy nowa usługa lub aplikacja wdrażana przez przedsiębiorstwo nie przekroczy obecnej pojemności sieci lub czy w każdy czwartek po południu dział badań i rozwoju będzie potrzebować dodatkowej przepustowości do obsługi procesów intensywnie wykorzystujących dane.

Analizując takie dane, przedsiębiorstwa mogą osiągnąć większy zwrot z inwestycji w swoje aplikacje dzięki zidentyfikowaniu zbędnych lub mało popularnych funkcji oraz umożliwieniu programistom lepszego wykorzystania zasobów.

4. Niech inteligentna sieć edukuje głupie urządzenia

Nie każde urządzenie jest inteligentne. Źle zabezpieczone inteligentne urządzenia takie jak inteligentne zegarki i monitory aktywności fizycznej mogą istotnie zagrażać bezpieczeństwu sieci — podobnie jak tradycyjne, „głupie” urządzenia takie jak zamki w drzwiach. Standardowe monitorowanie i kontrolowanie przepływu pakietów do i z urządzeń korzystających z Internetu Rzeczy nie wystarcza do zagwarantowania bezpieczeństwa. Aby zapewnić analizę ruchu i regulować kontrolę nad autoryzowanym i nieautoryzowanym dostępem, potrzebny jest system zarządzania siecią — np. OmniVista® 2500 NMS. Zdalne lub centralne zarządzanie pozwala administratorom sieci skutecznie zarządzać urządzeniami oraz chronić integralność sieci i danych.

Za pomocą odpowiedniego zarządzania siecią oraz przełączników warto zadbać o to, aby wszystkie urządzenia aż do samych krańców sieci stały się bardziej inteligentne.

Konwergentna droga do Internetu Rzeczy

IoT umożliwia przedsiębiorstwom udostępnianie atrakcyjnych nowych aplikacji i obsługę wdrożeń obejmujących miliony punktów końcowych dzięki dostarczaniu informacji w czasie rzeczywistym, które pomagają firmom rejestrować i interpretować dane z urządzeń oraz lepiej je wykorzystywać. Niesie to jednak ze sobą również nowe wyzwania i wymagania.

Kluczem do zmierzenia się z nimi jest jedna konwergentna sieć wspierana przez nowoczesne przełączniki umożliwiające przedsiębiorstwu zdalne zarządzanie, monitorowanie i ochronę wszystkich urządzeń, programów i danych, tak aby działy informatyczne uzyskiwały szczegółowe informacje pomagające przedsiębiorstwu w podejmowaniu trafniejszych decyzji.

ALE

Podobne artykuły
Komentarze
comments powered by Disqus
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej