Strona główna / Biznes / Rachunek wyników a Business Intelligence
środa 30 wrzesień 2020 | Michał Nurzyński
Rachunek wyników a Business Intelligence
Jednym z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa jest 'Rachunek Zysków i Strat" - nie wymaga częstych zmian, ale nie jest też pozbawiony uciążliwości. Aby uzyskać lepszy wgląd w finanse firmy, warto skorzystać z Business Intelligence.

RZiS informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa, a dzięki temu, że jest obowiązkowy, jest powszechnie wykorzystywany przez managerów. W różnych układach, wersjach, z pozycjami sprawozdania zależnymi od specyfiki firmy jest podstawowym narzędziem pozwalającym na ocenę wyniku firmy.

Wartości na rachunku wyników często są analizowane w wielu wymiarach

  • cała jednostka lub wybrane MPK
  • w porównaniu z różnymi wersjami budżetów czy prognoz,
  • w porównaniu z poprzednim miesiącem,
  • w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego,
  • wieloma innymi, często w zależności od zmieniających się potrzeb.

Sprawozdania RZIS z systemów F-K lub kontrolingowych.

Rachunek wyników jest dostępny w każdym systemie finansowo-księgowym i w systemach kontrolingowych.  Jego postać została często wypracowana przed wielu laty, użytkownicy są do niej przyzwyczajeni i świetnie potrafią się nią posługiwać. Ma zwykle stabilny format, niewymagający częstych zmian. Dlatego mimo uciążliwych ograniczeń, wymuszających użycia kilku różnych raportów dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji, nie szukają lepszych sposobów pracy. Z tego powodu sprawozdania finansowe często nie są modernizowane, nawet jeśli firma inwestuje w nowoczesne narzędzia analityczne, jak Qlik.

Business Intelligence

A szkoda, bo wykorzystanie Qlika pozwala łatwo uzyskać sposób pracy niemożliwy dla systemów raportowania systemów finansowo-księgowych.  Mimo, że sam format RZIS jest stały, pytania które stawiają analizujący go managerowie są bardzo różne i mogą wymagać:

  • połączenia danych z dowolnego systemu finansowo-księgowego czy kontrolingowego z danymi z systemów budżetowania lub arkuszy budżetowych,
  • łatwej zmiany wersji i układów sprawozdania,
  • dostępu z poziomu rachunku do dowolnego poziomu szczegółów np. do zapisów księgowych, dokumentów źródłowych, także z dowolnych okresów,
  • dostępu do sprawozdań w różnych wersjach językowych, także z urządzeń mobilnych.

Rachunek wyników w Qlik

Wszystkie te potrzeby są z łatwością zaspokajane przez Qlika a do uruchomienia sprawozdań wystarczy zwykle dwutygodniowe wdrożenie i krótkie szkolenie dla użytkowników.

Qlik pobiera dane z budżetów, zapisy z kont systemu F-K i wszystkie dodatkowe dane konieczne przy analizie wyniku, łączy je  i przygotowuje do analizy. Dzięki temu zespół finansowy może skupić się na analizie danych, nie na ich przygotowaniu.

Automatycznie aktualizowane sprawozdania dostępne są wyłącznie na serwerze firmy, w jednej, zawsze poprawnej wersji, dostępnej dla uprawnionych użytkowników.

Przykład pokazuje zmianę zawartości demonstracyjnego sprawdzania, po użyciu przełącznika  YTD/LM, zmieniającego układ sprawozdania z rocznego

               

w miesięczne

Inne przełączniki zmieniają widok w analizę odchyleń od budżetu czy wersję w polskojęzyczną.

Modernizacja sprawozdań finansowych

Rachunek wyników jest przykładem sprawozdania używanego wciąż często w formie tradycyjnej, nie wykorzystującej możliwości najnowszych osiągnięć Business Intelligence.

Warto wiedzieć, że użycie Qlika do udostępniania w firmie rachunku wyników, może ułatwić jego cykliczne przygotowywanie i zdecydowanie poprawić analizę zawartych w nim wyników.

Hogart

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej