Strona główna / Biznes / Nowa wizja Business Intelligence vs nowe realia w branży FMCG
poniedziałek 29 marzec 2021 | Robert Kamiński
Nowa wizja Business Intelligence vs nowe realia w branży FMCG
Współczesny rynek FMCG charakteryzuje się olbrzymią zmiennością cen surowców, wahaniami sprzedaży i niskimi marżami. W tej rzeczywistości niezwykle ważna jest możliwość podejmowania błyskawicznych decyzji w oparciu o dokładne i wiarygodne dane. Do tego niezbędne są narzędzia analityczne Business Intelligence, które zapewniają pogłębione analizy i wizualizację danych.

Na przestrzeni ostatnich lat podejście do analizy danych uległo istotnym zmianom.  Główne zadanie stawiane  systemom wspomagania decyzji - jak udostępnić biznesowi dane, tak aby można było poprawić stan konkurencyjności – pozostało niezmienne, jednak samo przeprowadzanie analiz i sporządzanie analiz przeszło rewolucję. W systemach pierwszej generacji jakiekolwiek zmiany, czy nowe raporty wymagały wsparcia programisty. Takie podejście okazało to się zbyt wolne w kontekście eksplozji źródeł informacji. Olbrzymi przyrost liczby danych zmusza do szybkiego stawiania pytań, co wcześniej nie było powiązane z równie szybkim formułowaniem odpowiedzi. Dostawcy oprogramowania zaczęli poszukiwać sposobu przekazania większej kontroli użytkownikowi. W efekcie techniczne warstwy systemów BI zostały wyposażone w zmienione interfejsy, dzięki czemu użytkownicy mogli samodzielnie analizować zebrane informacje, a nawet tworzyć nowe raporty. Z drugiej strony pełna swoboda w dodawaniu kolejnych źródeł spowodowała, że powstało zagrożenie w postaci niskiej jakości danych i spadało zaufanie do zebranych informacji.

Rozwiązaniem jest decentralizacja i demokratyzacja danych - wszystkie narzędzia są dostępne dla użytkowników, ale jednocześnie pojawiają się zabezpieczenia mające chronić ich jakość i wiarygodność. Co więcej systemy BI zapewniają wsparcie mające na celu rozwinięcie umiejętności analitycznych użytkowników, zaś rolą raczkującej sztucznej inteligencji jest wspomaganie analityka, a nie podejmowanie decyzji za niego. AI uczy się na podstawie dialogu z użytkownikiem i dzięki temu może formułować coraz precyzyjniejsze wnioski, choć sama nie jest w stanie podjąć decyzji. Cel pozostał niezmienny  - skrócenie czasu dotarcia do kluczowych informacji i zagwarantowanie ich wiarygodności.

Zeznania świadków – wdrożenia Business Intelligence

Wśród przedsiębiorstw, które zdecydowały się na wdrożenie systemu Business Intelligence znalazły się - grupa Maspex i SuperDrob. Firma działa na bardzo dynamicznym rynku, przy niskich marżach, gdzie zarówno ceny surowców jak i ceny zbytu zmieniają się praktycznie w każdym tygodniu. Dlatego  w realizacji celów biznesowych najważniejsza jest informacja. W firmie od kilkunastu lat dominowały analizy wykorzystujące arkusze kalkulacyjne. Jednakże Excel pomimo rozlicznych zalet ma swoje ograniczenia w przetwarzaniu dużych zbiorów danych i podatność na błędy ludzkie. Co najważniejsze excel jest statyczny, co oznacza że przygotowanie pogłębionej analizy wymaga zaangażowania analityka który przygotuje nowy raport. W praktyce pomiędzy informacją bazową, a wynikową zawsze jest analityk i nawet jeśli nie powstaną błędy,  informacje są w pewnym sensie „zablokowane”. Pogłębione analizy wymagają zaangażowania analityka, a to oznacza stratę czasu.

Dzięki wdrożeniu Qlik każdy użytkownik może obejrzeć grupę sprzedażową w danym segmencie rynku, ocenić jak kształtowały się zyski, bądź straty - można zrobić zestawienie po klientach, miesiącach czy dniach. Raport jest dostępny natychmiast i może być wielokrotnie generowany w ciągu dnia, bez angażowania analityka.

Excel choć jest niezwykle elastyczny przy dużej liczbie danych przestaje być efektywny. Firma  Maspex gromadzi nie tylko własne dane, lecz również te pochodzące od dystrybutorów i detalistów. W efekcie 7 różnych systemów wygenerowało ponad miliard rekordów - zarządzenia taką masą informacji nie jest możliwe w excelu. Jednocześnie obok danych sprzedażowych potężna dawka informacji pochodzi z obszaru zakupów i produkcji - nawet dane z zainstalowanych czujników maszyn.

Ponieważ firma chce być jak najbliżej konsumenta stara się pozyskiwać jak najwięcej informacji co oznacza że danych będzie coraz więcej. To sprawia, że zwykły system nie wystarcza.

Jednocześnie przedsiębiorstwo stawia na autonomię menedżerów, co oznacza że podejmując decyzje samodzielnie - muszą mieć szybki dostęp do wiarygodnych danych. Dzięki wdrożeniu Qlik powstają raporty zawierające KPI dla przedstawicieli handlowych, którzy wyposażeni w tablety mogą zapoznać się z nimi, ocenić w dowolnej chwili na jakim etapie realizacji planu się znajdują i podejmować właściwe decyzje.

SuperDrob korzystał wcześniej z narzędzi, które stały się przestarzałe i mało efektywne. Przetwarzanie danych trwało zbyt długo co powodowało że dane docierały z opóźnieniem. Poprzednie rozwiązanie stwarzało również problemy z dołączaniem kolejnych danych, zmianami przekrojów analitycznych, przez co rozwiązanie było zbyt statyczne w stosunku do szybko zmieniających się realiów rynkowych. Przy wyborze nowego oprogramowania BI zarząd SuperDrob postawił konkretny cel: łatwość obsługi, tak aby proces tworzenia analiz był w dużej mierze po stronie firmy i jej użytkowników.

Pomimo niekiedy pojawiających się oporów we wdrożeniu, które po części wynikały ze starych przyzwyczajeń - bardzo szybko okazało się, że zalety nowego rozwiązania wynikające z wielopoziomowego filtrowania, zawężania danych, pogłębiania analiz, dołączania dodatkowych źródeł znakomicie ułatwia codzienną pracę. To zapoczątkowało kolejny etap w którym dołączane są następne obszary działalności firmy.

Jak mówi Arkadiusz Jagodziński o wyborze firmy BPX która wdrażała rozwiązanie zadecydowały kompetencje i minimalny udział pracowników SuperDrob. Efekty były widoczne po tygodniu pracy eksperta BPX, który samodzielnie wskazał obszary zastosowań Qlik. Umowa została podpisana pod koniec czerwca, a już w sierpniu rozwiązanie zostało w pełni uruchomione.

SuperDrob nie musiał budować hurtowni danych, uruchamiać kolejnych maszyn i serwerów, ponieważ Qlik oferuje optymalne środowisko, które nie ma szczególnych wymagań sprzętowych.

Powstała swoista „giełda informacji”,  która umożliwia śledzenie procesów wykorzystując wiele strumieni danych, jednocześnie pozwalając na wizualizację w przystępny sposób informacji, zależności pomiędzy nimi, oraz przyczynowo skutkowość. Co niezwykle istotne użytkownik może samodzielnie analizować przyczyny konkretnych zdarzeń.

Korzyści są łatwe do zmierzenia

Qlik to łatwość działania szybkość i dostęp do informacji w sposób ciągły bez potrzeby angażowania analityków czy programistów. Użytkownik w tym wypadku staje się "samoobsługowy" nie potrzebując wsparcia.

Jak podkreśla Marcin Świąć, prezes SuperDrob – Qlik zmienił przede wszystkim szybkość podejmowania decyzji. Cotygodniowe spotkania zostały zastąpione decyzjami podejmowanymi praktycznie w ciągu każdego dnia. Co ciekawe uświadomił, które dane nie są jeszcze właściwie przygotowane do analizy - jak na przykład informacje te pochodzące z logistyki. Obecnie każde zmiany w strukturze firmy, produkcji będą uwzględniane pod kątem ich wykorzystania w Qlik

W przypadku firmy Maspex wdrożenie miało charakter postępujący. Firma skupiła się przede wszystkim na obszarze handlowym przygotowując raporty które wspomagają całą organizacje w podejmowaniu decyzji. Efekt to powszechna dostępność, kluczowe wskaźniki i demokratyzacja danych która zapewnia dostęp do informacji - wszystkim.

Robert Wawro – dyrektor operacyjny Grupy Maspex podaje twarde dane: 83% użytkowników aktywnie korzystających z systemu i 30000 wejść w system produkcyjny, zaś w ciągu pierwszych dwóch miesięcy od uruchomienia 600 użytkowników wygenerowało 618 tysięcy wyświetleń. Obecnie system przetwarza miliard rekordów z 7 systemów zmigrowanych do Qlik. Każdego dnia jest przetwarzane 257 milionów rekordów.

Wdrożenie Qlik to dostęp do aktualnych danych, do tego co jest rzeczywistością, a nie archaicznym zbiorem nieuporządkowanych informacji. A co najważniejsze – w obu firmach - nikt nie tęskni już za arkuszem kalkulacyjnym!

BPX

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej