Strona główna / Biznes / Szczupłe IT czyli Kaizen w informatyce
czwartek 30 kwiecień 2009 | eRKa
Szczupłe IT czyli Kaizen w informatyce
Podstawy metody "lean management", powstały w firmie Toyota w Japonii. Podstawowym, choć nie jedynym elementem wdrażania szczupłego zarządzania do organizacji jest metoda Kaizen – czyli ciągłe wprowadzanie zmian i usprawnień. Kolejną odsłoną jest koncepcja „lean IT” - przenoszona właśnie na obszar technologii.

W przypadku firm produkcyjnych chodziło o to żeby jak najmniej np. metalu czy

skrawków zostało z tego co zostało zamówione do produkcji. W informatyce jest podobnie z tym ze tu jako zasoby - jest traktowany dział IT - tradycyjny wewnętrzny poddostawca.

Koncepcja Lean IT pozwala dyrektorom ds. informatycznych skoncentrować się na maksymalizacji korzyści dla wewnętrznych i zewnętrznych klientów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Tą drogą stara się podążać firma CA oferując firmom ścieżkę do jej realizacji poprzez niezwykle kompleksową ofertę produktów EITM, które wspomagają zarządzanie środowiskami informatycznymi.

"Współczesne wymagające przedsiębiorstwa chcą, aby ich systemy informatyczne zapewniały maksymalne korzyści przy minimalnych kosztach" - mówi Stanisław Buzała, Country Manager CA w Polsce.

Aby pomóc organizacjom w pełni wykorzystać zalety koncepcji Lean IT, przedsiębiorstwo CA we współpracy z firmami analitycznymi Gartner i Forrester rozpoczyna w maju na całym świecie półdniowe seminaria pod hasłem "Pragmatyczne podejście do koncepcji Lean IT". W Warszawie seminarium odbędzie się 27 maja 2009 roku.

Dopełnieniem nowych i rozszerzonych rozwiązań EITM firmy CA są usługi, które pomagają w ich szybkim i efektywnym wdrożeniu. Nowe produkty umożliwiające realizację koncepcji Lean IT to:

 Zarządzanie wydajnością aplikacji - transakcje o pełnej przejrzystości

Rozszerzenia rozwiązania CA Wily Application Performance Management (APM) pozwalają podwyższyć wartość środowiska informatycznego, podnosząc jakość obsługi klienta i obniżając koszty poprzez eliminację przestojów w działaniu aplikacji o znaczeniu krytycznym. Nowa wersja monitoruje stan aplikacji w czasie rzeczywistym i pokazuje, jak jakość obsługi klienta wpływa na wyniki finansowe. Większa przejrzystość transakcji w całym środowisku - obejmującym zarówno starsze systemy, jak i architekturę SOA - pozwala uniknąć wielu trudności, przyspiesza określanie priorytetów i rozwiązywanie problemów, podwyższa też wydajność operacyjną.

Zarządzanie usługami - organizacja ich dostarczania i obsługi

  • Nowe możliwości narzędzia CA Service Catalog podwyższają wartość infrastruktury informatycznej poprzez polepszenie jakości usług i obniżenie ryzyka przestojów w pracy przedsiębiorstwa. Automatyczne funkcje umożliwiają też obniżenie kosztów. Nowa wersja produktu usprawnia wprowadzanie zmian w procesach i przyspiesza realizację usług, redukując zarazem wpływ zmian na usługi biznesowe.
  • Planowane rozszerzenia rozwiązania CA Service Desk mają za zadanie podwyższyć wartość środowiska informatycznego poprzez polepszenie jakości usług i obniżenie ryzyka przestojów w pracy przedsiębiorstwa. Automatyczne funkcje i integracja umożliwiają też obniżenie kosztów. Nowa wersja udostępnia ujednolicony przegląd planowanych i wykrytych zmian w całym przedsiębiorstwie, co pozwala zidentyfikować i zapobiec konfliktom, które mogłyby spowodować przestoje w realizacji usług.
  • Planowane funkcje narzędzia CA IT Client Manager podwyższają wartość infrastruktury informatycznej poprzez integrację i optymalizację wykorzystania zasobów. Automatyzacja przyczynia się też do obniżenia kosztów. Nowa wersja będzie obejmować rozszerzone funkcje inwentaryzacji zasobów i zaprezentowany wcześniej moduł Federal Desktop Core Configuration Scanner.

Zarządzanie projektami i portfelami projektów (PPM) - optymalizacja i usprawnienie działania przedsiębiorstwa

Rozszerzenia rozwiązania CA Clarity™ PPM On Demand podnoszą wartość środowiska informatycznego, zapewniając łatwą w implementacji funkcjonalność PPM i obniżając koszty dzięki szybkiemu wdrożeniu. Nowa wersja produktu oferuje dostosowaną do indywidualnych potrzeb funkcjonalność, która wspomaga procesy związane z ładem korporacyjnym i wprowadzaniem nowych produktów na rynek. Ułatwia też zapewnienie zgodności z amerykańskimi regulacjami rządowymi dotyczącymi np. zarządzania wartością wypracowaną w projekcie (Earned Value Management - EVM).

Zarządzanie infrastrukturą - pewność i automatyzacja dostosowana do potrzeb biznesowych

  • Rozszerzenia rozwiązania CA Workload Automation (znanego dawniej jako CA dSeries Workload Automation) pomagają podwyższyć wartość infrastruktury informatycznej, podnosząc jakość usług i obniżając koszty ich realizacji. Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu obciążeniem wszystkich platform i aplikacji w przedsiębiorstwie możliwa jest lepsza obsługa dynamicznych zdarzeń biznesowych w czasie rzeczywistym. Najnowsza wersja usprawnia dostarczanie usług do klientów, automatyzując przetwarzanie zadań w momencie wystąpienia danego zdarzenia.
  • Planowane rozszerzenia narzędzi CA Spectrum® Infrastructure Manager i CA eHealth® Performance Manager podwyższają wartość środowiska informatycznego, podnosząc jakość usług i obniżając ryzyko przestojów w działaniu firmy. Umożliwiają też niższe koszty, ponieważ redukują narzędzia niezbędne do kompleksowego zarządzania infrastrukturą. Planowane rozszerzenia pomogą przedsiębiorstwom, instytucjom sektora publicznego i usługodawcom uzyskać pełną integrację i dostępność usług. Pozwalają też zarządzać wydajnością zarówno systemów fizycznych, jak i wirtualnych, a także sieci, ujednoliconych systemów komunikacji i baz danych. To wszechstronne rozwiązanie będzie oferować również nową funkcjonalność dla operatorów z branży telekomunikacyjnej, dzięki której będą oni w stanie zarządzać swoimi kluczowymi, dochodowymi sieciami MPLS i prewencyjnie monitorować wydajność infrastruktury klasy operatorskiej firmy Alcatel-Lucent. Rozwiązanie umożliwia także prewencyjne zarządzanie wydajnością systemów telefonii IP i aplikacji firm Cisco i Siemens.

Zarządzanie odtwarzaniem danych - skuteczne i przystępne cenowo rozwiązania

Rozszerzone wersje rozwiązań CA ARCserve® Backup i CA XOsoft™ dostępne u partnerów handlowych pozwalają podwyższyć wartość środowiska informatycznego poprzez lepszą ochronę danych w środowiskach wirtualnych i fizycznych. Umożliwiają też obniżenie kosztów za pomocą wbudowanych funkcji automatycznych. Nowe wersje rozszerzają funkcjonalność do zarządzania odtwarzaniem danych. Obejmują ulepszone możliwości wirtualizacji, wbudowane funkcje deduplikacji, zarządzanie zasobami pamięci masowej oraz testowanie zasobów danych. Rozszerzone funkcje podwyższają też możliwości odtwarzania informacji biznesowych o znaczeniu krytycznymi i obniżają koszty przechowywania, ochrony i odtwarzania danych.

Zarządzanie zabezpieczeniami - ciągła ochrona

Podczas konferencji RSA, która odbyła się 20 kwietnia 2009 r., firma CA zaprezentowała trzy produkty rozszerzające jej dotychczasowe produkty do zarządzania zabezpieczeniami:

  • Nowe narzędzie CA Enterprise Log Manager podnosi wartość infrastruktury informatycznej poprzez kompleksowe zarządzanie danymi z logów systemowych. Zapewnia w ten sposób lepszą ochronę i zgodność wszystkich systemów, pozwala też obniżyć koszty dzięki automatyzacji i podwyższeniu wydajności. Rozwiązanie gromadzi, zarządza i archiwizuje dane z różnego rodzaju systemów, takich jak zapory, systemy operacyjne i aplikacje. Wspomaga dzięki temu działanie narzędzia Security Information Management (SIM) i pomaga zapewnić zgodność z przepisami i przeprowadzić niezbędne analizy zabezpieczeń.
  • Rozwiązanie CA Data Loss Prevention (DLP) opiera się na produkcie firmy Orchestria, przejętej przez przedsiębiorstwo CA w styczniu 2009 r. Pomaga podwyższyć wartość infrastruktury informatycznej poprzez lepszą ochronę danych. Obniża też koszty i poprawia efektywność, wykorzystując stosowane dotąd systemy zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) oraz funkcje szyfrowania i zarządzania dziennikami.
  • Planowane rozszerzenia narzędzia CA Role & Compliance Manager bazują na rozwiązaniach firmy Eurekify, przejętej przez przedsiębiorstwo CA w listopadzie 2008 r. Mają za zadanie podwyższenie wartości środowiska informatycznego, ulepszając zarządzanie cyklem życia tożsamości i minimalizując koszty poprzez automatyczne funkcje.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej