czwartek 14 październik 2010 | Mariola Czapkiewicz/VMware

IT jako usługa w chmurze

Na konferencji VMworld Europe 2010 firma VMware przedstawiła swoją wizję przyszłości rozwiązań dla użytkowników końcowych (End User Computing). Nowe produkty i sojusze partnerskie ułatwią organizacjom przejście z dotychczasowego środowiska desktopów na nowoczesny i ukierunkowany na użytkownika model udostępniania aplikacji i danych.

Model IT as a Service, zaprezentowany na konferencji VMworld 2010 w San Francisco, polega na transformacji informatyki bardziej w kierunku biznesowym i skupia się na wynikach takich jak efektywność operacyjna, konkurencyjność i szybkość reakcji. Oznacza to, że nastąpi przejście od wyłącznego wytwarzania usług informatycznych w stronę optymalizacji procesu wytwarzania oraz korzystania z tych usług w sposób zgodny z wymaganiami biznesowymi. Tym samym nastąpi zmiana roli działu IT, który zamiast miejsca powstawania kosztów stanie się ośrodkiem o znaczeniu strategicznym.

Ewolucyjne podejście do środowisk typu End User Computing

Strategia VMware w obszarze End User Computing obejmuje rozwiązania dla przedsiębiorstw umożliwiające przekształcenie tradycyjnych środowisk opartych o urządzenia PC w nowocześniejszą architekturę, która dzięki przetwarzaniu w chmurze pozwala dostarczać użytkownikom aplikacje idane w wymaganym przez nich miejscu i czasie. Zaprezentowane w sierpniu 2010 na konferencji VMworld w San Francisco produkty VMware View 4.5, VMware ThinApp 4.6, VMware vShield Endpoint, Zimbra Appliance i VMware Desktop Infrastructure Service umożliwiają rozwiązanie w nowy sposób dwóch podstawowych problemów w przetwarzaniu klienckim — bezpiecznego dostępu do danych dla coraz bardziej mobilnych pracowników oraz zarządzania coraz bardziej zróżnicowanymi danymi, aplikacjami i urządzeniami klienckimi potrzebnymi do funkcjonowania firmy. 

  • Siemens udostęni hosting wirtualnego pulpitu w oparciu o VMware View 4.

Firmy Siemens IT Solutions and Services i VMware poinformowały o zawarciu umowy dotyczącej wspólnego opracowywania, marketingu i wdrażania nowych, udostępnianych na zasadzie hostingu usług wirtualnego pulpitu opartych na VMware View 4.5. VMware View 4.5 to kompleksowe rozwiązanie wirtualnego pulpitu, które umożliwia przedsiębiorstwom poprawę bezpieczeństwa, obniżenie kosztów operacyjnych oraz uproszczenie administrowania i zarządzania pulpitami przez wprowadzenie nowoczesnej architektury obliczeniowej ukierunkowanej na użytkownika. Jest ona zarządzana centralnie i udostępniana użytkownikom w ramach hostingu wraz z szeroką gamą usług. Siemens, jeden ze światowych liderów wśród dostawców zarządzanych infrastruktur klienckich, wykorzysta VMware View 4.5 do utworzenia oferowanego na bazie hostingu środowiska pulpitu. To rozwiązanie umożliwi jego klientom korporacyjnym dostęp w czasie rzeczywistym do desktopów z dowolnego urządzenia oraz znacznie obniży koszty bieżące zarządzania tymi komputerami.

  • VMware View 4.5 obniża ceny oferując pierwsze pulpity w cenie poniżej 300 USD

Koncepcja rozwiązania została przedstawiona w publikacji Reference Architecture Brief zaprezentowanej na konferencji VMworld 2010 w San Francisco. VMware stale obniża koszty wdrażania infrastruktury wirtualnych desktopów (VDI) dzięki warstwowym rozszerzeniom pamięci masowej w VMware View 4.5 oraz współpracy z wieloma partnerami w dziedzinie infrastruktury. Koszty nabycia są często uważane za przeszkodę w upowszechnieniu wirtualnych pulpitów. Dostępna obecnie pełna architektura referencyjna zawiera szczegółową specyfikację wdrożenia 1000 pulpitów.

  • Zimbra Desktop 2.0 dla użytkowników z dostępem offline

Jest już dostępna aplikacja Zimbra Desktop 2.0, dzięki której zostały rozszerzone możliwości współpracy opartej na oprogramowaniu jako usłudze (Software as a Service — SaaS) oferując użytkownikom znakomite funkcje działające na wielu różnych platformach. Zimbra Desktop 2.0 daje użytkownikom pakietu Zimbra Collaboration Suite dostosowalny dostęp do poczty elektronicznej, kontaktów, kalendarza i funkcji zarządzania dokumentami w jednym centralnym miejscu. Ponadto, aplikacja ta działa jednakowo na wszystkich platformach (Windows, Mac i Linux). Stanowi więc jednolite rozwiązanie dla firm, w których użytkownicy korzystają z wielu systemów operacyjnych.Oprócz tego Desktop 2.0 oferuje nowy poziom zarządzalności i integracji w środowisku aplikacji opartym na modelu SaaS, umożliwiając użytkownikom i administratorom pobieranie Zimletów bezpośrednio na swoje komputery klienckie. Zimlety bezproblemowo integrują funkcje współpracy aplikacji Zimbra z zewnętrznymi źródłami danych w ramach modelu SaaS, co pozwala na tworzenie nowych, kombinowanych interfejsów użytkownika w środowisku poczty elektronicznej i współpracy. Nowy Social Zimlet (Zimlet społecznościowy) w aplikacji Desktop 2.0 integruje uaktualnienia z Twittera, Facebooka, Digg i innych sieci społecznościowych. Dzięki ponad 100 Zimletom dostępnym do pobrania można łatwo dodawać na komputerze-kliencie takie funkcje, jak tłumaczenie, CRM oraz zarządzanie zdjęciami, mapami i spotkaniami on-line.

Ceny i dostępność

Zimbra Desktop 2.0 jest już dostępna jako bezpłatna aplikacja w 12 językach, w tym duńskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, szwedzkim, tureckim i włoskim.