Strona główna / Biznes / Wideokonferencje obniżają koszty
czwartek 21 październik 2010 | E2H
Wideokonferencje obniżają koszty
Cisco opublikowało wyniki badania, które wykazało iż zalety technologii telepresence i wideokonferencji wykraczają znacznie poza podkreślane zwykle korzyści w postaci niższych kosztów i mniejszej częstotliwości odbywanych podróży służbowych. Badanie Ankietowani wymieniali także  budowanie zaufania, lepszą współpracę w grupie i większą przewagę nad konkurencją jako niemal równie ważne czynniki, które dotychczas były rzadziej brane pod uwagę. Jak wynika z badania,  90%  użytkowników często korzystających z systemów wideokonferencji i rozwiązań telepresence uważa, że technologie te pozwalają im zaoszczędzić co najmniej dwie godziny pracy w ciągu tygodnia.

Co trzeci ankietowany, który często korzysta z rozwiązań tego typu, szacuje, że zaoszczędził w ten sposób prawie cały dzień, tzn. co najmniej siedem godzin tygodniowo. Łącznie daje to nawet ponad dwa miesiące, jakie pojedynczy pracownik może zaoszczędzić w ciągu roku.  

Najważniejsze wnioski z badania      

  • Badanie wykazało, że zalety technologii wideokonferencyjnych dostrzegają zarówno ich użytkownicy, jak i osoby, które nie korzystają z tych rozwiązań (jest to odpowiednio 76% i 60%). Pracownicy, którzy często stosują te rozwiązania, dużo wyżej oceniają jednak pewne korzyści jakościowe niż osoby spoza grupy ich użytkowników. Korzyści te to np. zwiększanie przewagi nad konkurencją (wymieniane przez 73% osób często korzystających z technologii wideokonferencyjnych i 42% osób spoza grupy ich użytkowników), ściślejsza współpraca między ludźmi (odpowiednio: 71% i 40%) oraz lepsze zachowanie równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym (odpowiednio: 70% i 37%).
  • Wszyscy respondenci zgadzają się, że rozwiązania wideokonferencyjne poprawiają  komunikację, gdy pracują w domu (68%), pomagają utrzymać działanie firmy również w trakcie zakłóceń w pracy (67%), poprawiają współpracę w grupie (67%), zmniejszają ilość nieporozumień (67%) i pozwalają firmie zyskać opinię nowoczesnej (64%). 
  • W skali globalnej największą procentowo grupę pracowników przekonanych, że dzięki technologiom wideokonferencyjnym mogą uzyskać oszczędności czasowe na poziomie co najmniej siedmiu godzin tygodniowo, stanowią Chińczycy (46%). Co piąty ankietowany z Rosji stwierdził natomiast, że dzięki wykorzystaniu wideokonferencji i rozwiązań telepresence jest w stanie zaoszczędzić ponad siedem godzin na tydzień.
  • Z technologii wideokonferencyjnych korzysta ponad połowa respondentów w Chinach (56%) -  to ponad dwa razy więcej niż w jakimkolwiek innym kraju.
  • Ponad dwie trzecie (68%) wszystkich ankietowanych dostrzega korzyści, jakie  technologie wideokonferencyjne zapewniają środowisku naturalnemu;. Respondenci uwzględniają przy tym zarówno większą świadomość w dziedzinie zagadnień ekologicznych, jak i zalety mniejszej częstotliwości podróży służbowych. Na wszystkich 12 rynkach co najmniej połowa pracowników była w stanie wskazać pewne korzyści dla środowiska naturalnego związane z rozwiązaniami tego typu.
  • Co trzeci ankietowany, który nie korzysta obecnie z rozwiązań wideokonferencyjnych, stwierdził, że chętnie by z nich skorzystał, jeśli miałby do nich dostęp. Udział procentowy pracowników, którzy mają dostęp do tych technologii, ale z nich nie korzystają, jest znacznie większy we Francji (54%) niż na innych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone (21%), Szwecja (13%), Niemcy (13%) i Hiszpania (13%). 

Badanie, próbka

Internetowa ankieta przeprowadzona przez firmę Ipsos Mori w maju i czerwcu 2010 r. objęła 500 pracowników z każdego spośród 12 ważnych rynków, takich jak Stany Zjednoczone, Australia, Chiny, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Szwecja i Dania.  Respondenci mieli co najmniej 18 lat, byli zatrudnieni na pełen etat lub w niepełnym wymiarze godzin, uczestniczyli w co najmniej jednym służbowym spotkaniu tygodniowo i pracowali w firmie zatrudniającej na całym świecie co najmniej 250 pracowników.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej