wtorek 30 listopad 2010 | Notatka prasowa/E2H

Bezpieczna kopia danych w chmurze

Właśnie zaprezentowano urządzenie Riverbed Whitewater - akcelerator dostępu do danych przechowywanych w chmurze. Riverbed udostępnia organizacjom szybki, bezpieczny i efektywny kosztowo sposób na płynne zintegrowanie systemu przechowywania danych w chmurze z już istniejącą infrastrukturą tworzenia backupów i strategii Disaster Recovery (DR), nie narażając ich bezpieczeństwa.  

Dzisiejsze przedsiębiorstwa posiadają ciągle rosnące zasoby danych, dlatego posiadanie niezawodnej infrastruktury tworzenia kopii bezpieczeństwa i strategii usuwania skutków awarii jest niezwykle ważne. Obecne działania zazwyczaj łączą backup dysku lokalnego z innymi nośnikami długookresowego przechowywania, takimi jak VTL czy taśma. Takie podejście jest co prawda wartościowe, ale złożone, skomplikowane w zarządzaniu i wymagające wysokich nakładów finansowych. Przedsiębiorstwa dążą do rozszerzenia swoich strategii ochrony danych o przechowywanie w chmurze. Dzięki temu, będą mogły bezpiecznie przenieść dane z siedziby firmy, bez konieczności inwestowania w dodatkowe centra danych, przyspieszyć czas ich odzyskiwania, zmniejszyć koszty backupu oraz płacić za przechowywanie tylko wtedy, kiedy tego potrzebują. Urządzenie Whitewater zapewnia prosty i efektywny sposób na przeniesienie danych z siedziby firmy do środowiska przechowywania w chmurze.

Akceleracja Cloud Storage

Firmy testujące urządzenie Whitewater, podczas przeprowadzania pełnych cotygodniowych backupów, zauważyły krótsze o 35-40 procent przerwy w tworzeniu kopii, w porównaniu z działaniem istniejącej infrastruktury do backupu na dysku.  W testach wydajności Whitewater przeprowadzonych przez firmę analityczną Enterprise Strategy Group, przywracanie z chmury odbyło się dla mocno skompresowanych plików ZIP przy średniej prędkości 13 MB/sek., natomiast dla przyjaznych deduplikacji plików vmdk, przy prędkości 47 MB/sek.

Deduplikacja i Optymalizcja Cloud Storage

Deduplikacja Riverbed, która została wdrożona w ponad 8,700 organizacjach, poprawiła efektywność replikacji, poprzez zmniejszenie ilości danych przesyłanych między centrami. Teraz urządzenie Whitewater rozciągnie te możliwości na cloud storage, ograniczając koszty tworzenia kopii zapasowych oraz Disaster Recovery, dzięki zmniejszeniu kosztów wykorzystania przestrzeni oraz wymagań szerokości pasma do przenoszenia danych zapasowych między chmurą a jednostkami.

Bezpieczne dane w środowisku Cloud Storage

Aby umożliwić organizacjom spełnienie wymogów ochrony danych, urządzenie Whitewater wykorzystuje innowacyjny system zarządzania kluczami, pozwalający przedsiębiorstwom dokładnie zarządzać bezpieczeństwem danych, jednocześnie zapewniając elastyczność w wyborze lokalizacji przywracania. Szyfrując dane w siedzibie, w trakcie ich przepływu oraz w chmurze, przy użyciu szyfrowania 256-bit AES i SSL v3, Whitewater dostarcza podwójny poziom szyfrowania, dający pewność, że bezpieczeństwo danych zarządzanych w systemie cloud storage nie zostanie naruszone.

Prostota i bezpieczeństwo Cloud Storage

Whitewater oferuje przedsiębiorstwom bezpieczne, przyspieszone DR w chmurze, bez konieczności modyfikacji używanych przez nich systemów przechowywania danych. Wiele programów do backupu musiałoby zostać przepisanych, aby skorzystać teraz z cloud storage. Natomiast Whitewater w prosty sposób współpracuje z obecnym w organizacji oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych, nie wymagając drogiej integracji czy skomplikowanej konfiguracji. Klienci po zainstalowaniu urządzenia Whitewater mogą rozpocząć przenoszenie danych do chmury w przeciągu kilku godzin, podczas gdy uruchamianie infrastruktury taśmowej może zająć wiele dni.Dodatkowo, urządzenie Whitewater płynnie integruje się z istniejącym oprogramowaniem do backupu, umożliwiając przedsiębiorstwom korzystanie z cloud storage, bez konieczności dostosowywania swoich programów i procesów.

Eliminacja uzależnienia od dostawcy

Bez względu na systemy używane przez organizację do strategii backupu, urządzenie Whitewater płynnie integruje się ze środowiskiem przechowywania w chmurze zasilanym przez EMC Atmos, AT&T Synaptic Storage as a Service oraz Amazon S3, co zapewnia elastyczność w wyborze między wieloma dostawcami cloud storage. Wspierając różnorodnych sprzedawców, Whitewater umożliwia swobodę wyboru odpowiedniego dla danego przedsiębiorstwa rozwiązania cloud storage, pod względem oferowanego DR, uzgodnień na poziomie usług oraz kosztów. Wbudowane do urządzenia Whitewater możliwości szyfrowania zapewniają klientom bezpieczeństwo w przypadku zmiany dostawcy usług chmury, jeżeli taka potrzeba pojawi się w przyszłości.

Zmniejszenie kosztów ochrony danych

Whitewater umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z modelu pay-as-you-go sprzedawców chmur, zamiast ponoszenia wydatków z góry, jak to jest w przypadku inwestowania w centra danych. Ten model zapewnia firmom większą elastyczność w zwiększaniu lub zmniejszaniu ilości przechowywanych danych w zależności od potrzeb, bez ponoszenia niepotrzebnych kosztów. Ponadto, dzięki temu organizacje mogą dostosować skalę działania do popytu oraz inwestować w więcej projektów jednocześnie, bez konieczności planowania możliwości, inwestycji czy siły roboczej. Urządzenie Whitewater sprawia, że backup do chmury staje się prosty i niedrogi, dzięki optymalizacji przenoszenia i przechowywania danych, za pomocą łatwego we wdrożeniu, opartego na sprawdzonej technologii urządzenia, przy przewidywalnym modelu kosztowym.

“Urządzenie Whitewater umożliwi organizacjom skorzystanie ze środowisk cloud storage zasilanych przez EMC Atmos, AT&T Synaptic Storage as a Service i Amazon S3, poprzez wprowadzenie naszych kluczowym możliwości akceleracyjnych i deduplikacyjnych w efektywny kosztowo, bezpieczny oraz elastyczny sposób. Organizacje będą w stanie czerpać korzyści z cloud storage w takim wymiarze, jaki wcześniej nie był możliwy” -  powiedział Apurva Davé wicedyrektor marketingu produktu w Riverbed.