Strona główna / Biznes / Inteligentne rozwiązania w zarządzaniu energią
Inteligentne rozwiązania w zarządzaniu energią
Na całym świecie inteligentne rozwiązania w zarządzaniu energią zyskują coraz więcej zwolenników. Dzięki nim zarówno odbiorcy jak i operatorzy otrzymują możliwość efektywnego gospodarowania zasobami.

 Podnosząc jakość świadczonych usług, spełniając oczekiwania klientów, czy wreszcie ograniczając własne koszty, firmy sektora energetycznego zwiększają swoją konkurencyjność, istotnie przyczyniając się też do ochrony środowiska naturalnego. W szybko reagującej na zmiany gospodarce, cele biznesowe przedsiębiorstw ulegają ciągłej transformacji. Sytuacja sektora energetycznego jest tego najlepszym przykładem. Borykając się ze stale zmieniającymi się regulacjami prawnymi, oczekiwaniami ze strony klientów oraz społeczną i polityczną presją związaną z ochroną środowiska naturalnego, firmy energetyczne inwestują w innowacyjne rozwiązania, stale zwiększając swoją przewagę konkurencyjną. Z tej perspektywy, wraz z zaostrzaniem się standardów emisji CO2, jednym z kluczowych dla dystrybutorów zagadnień staje się poprawa efektywności przesyłu energii i optymalizacja wydajności.

Inteligentna energia

I tak oferowane w oparciu o nie usługi tzw. inteligentnej energii (smart energy services) pozwalają zarówno odbiorcom, jak i dystrybutorom, efektywnie zarządzać przepływami energii elektrycznej, czego końcowym efektem jest wzrost wydajności oraz redukcja kosztów. Usługi te świadczone są miedzy innymi w oparciu o inteligentne mierniki (smart metering). Inteligentny miernik energii to urządzenie pozwalające nie tylko na pomiar energii,  ale także na analizę jej przepływu - między dostawcą i odbiorcą. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych pozwala dostawcy na stały monitoring ilości wykorzystanej energii, a także podejmowanie odpowiednich działań w odpowiedzi na przeprowadzane analizy. Zdalny monitoring systemu pozwala także dystrybutorom błyskawicznie reagować na zdarzenia zaobserwowane w sieci elektrycznej. Pobierając dane z inteligentnych mierników w sposób automatyczny, dystrybutorzy uzyskują możliwość zdalnego monitorowania statusu poboru energii, zdalnego włączania i rozłączania sieci u odbiorców czy wysyłania alarmów, monitów, a także ostrzeżeń. Ponadto wykorzystując tego rodzaju rozwiązania przedsiębiorstwa usprawniają własne procesy i działania a to wiąże się także z rozwojem korzystnych relacji z klientami.

Każdego dnia, zgodnie z ustalonym scenariuszem generowany jest raport z odczytów miernika, który jest wysyłany do centrum obsługi klienta. W przypadku stwierdzenia odstępstwa od normy zużycia energii (oszacowanej oddzielnie dla danego gospodarstwa domowego), dostawca może podjąć kroki związane z wyjaśnieniem przyczyny zaistniałej sytuacji, a także zdalnie rozwiązywać zidentyfikowane problemy odbiorców. Inteligentne mierniki przynoszą korzyści nie tylko dystrybutorom. Korzystając z nich także gospodarstwa domowe otrzymując szczegółowe raporty zużycia energii. Praktyczne i funkcjonalne rozwiązania zastosowane w inteligentnych sieciach energetycznych pozwalają efektywnie zarządzać kosztami zużycia energii.

Wśród kluczowych funkcjonalności inteligentnych mierników wymienić należy system zarządzania danymi, który pozwala gromadzić informacje o przepływach energii zarówno do jak i z gospodarstwa domowego. Cykliczne aktualizacje, które w określonych odstępach czasu agregują najważniejsze dane z sieci oraz przesyłają je do centrum obsługi klienta, pozwalają dostawcy na skuteczne budowanie pozytywnych relacji z klientem. Zdalny monitoring sieci umożliwia operatorowi monitorowanie aktywności klientów w zależności od ilości wykorzystywanej przez nich energii i odpowiednio szybkie reagowanie na potencjalne problemy. Zdalne przyłączenie i odłączenie sieci pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty zarówno operatorom jak i użytkownikom. Wysyłane do klientów alarmy i ostrzeżenia decydują o szybkości reakcji w przypadku wystąpienia takich zjawisk, jak na przykład kradzieże energii. Z kolei funkcja efektywnego zarządzania poborem w czasie pozwala odbiorcom planować energochłonne przedsięwzięcia i realizować je w czasie tańszych dostaw. Wspólnym mianownikiem wykorzystania inteligentnych mierników jest redukcja kosztów zarówno po stronie operatora, jak i odbiorcy.

Potencjał opisywanych rozwiązań jest bardzo duży, jednak dla jego pełnego wykorzystania wymaga określonych adaptacji sieci oraz wprowadzenia niezbędnych zmian technologicznych. Jednak kluczowym elementem, koniecznym do zbudowania w pełni efektywnej, inteligentnej sieci energetycznej wciąż pozostaje inteligentny miernik energii.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej