Strona główna / Biznes / VMware wprowadza na rynek usługę Horizon App Manager
niedziela 22 maj 2011 | Robert Kamiński
VMware wprowadza na rynek usługę Horizon App Manager
VMware rozbudowuje strategię rozwoju rozwiązań dla użytkowników końcowych (End-User Computing), wprowadzając na rynek pierwszą wersję swojej otwartej, ukierunkowanej na użytkownika usługi zarządzania zapewniającej dostęp do aplikacji udostępnianych w chmurze.

Usługa VMware Horizon App Manager stanowi pierwszy element opracowanej przez firmę strategii „Projekt Horizon” zaprezentowanej wstępnie na konferencji VMworld 2010. Przyszłe wersje platformy VMware Horizon będą pośredniczyć w dostępie użytkowników do różnych typów aplikacji, wirtualnych komputerów z systemem Windows oraz źródeł danych, zapewniając jednocześnie wymagane przez firmy bezpieczeństwo i kontrolę. Platforma zapewnia użytkownikom łatwy, bezproblemowy dostęp do zasobów niezbędnych do wykonywania pracy, udostępnianych w chmurze prywatnej lub publicznej, z poziomu dowolnego urządzenia wybranego przez użytkownika.

Usługa VMware Horizon App Manager

VMware Horizon App Manager stanowi komponent centralny oferujący zarządzanie tożsamością jako usługę, który bezpiecznie rozszerza zarządzanie tożsamością użytkowników w Microsoft Active Directory lub innych usługach katalogowych, na udostępniane w chmurze publicznej aplikacje  różnych producentów, takich jak Box.net, BroadVision, Google, Salesforce.com, WebEx i Workday. Pozwala to radykalnie uprościć zarządzanie wieloma prawami dostępu, co stało się koniecznością z uwagi na wzrost liczby aplikacji udostępnianych chmurze, z których korzystają typowe przedsiębiorstwa. Uproszczenie to zapewni korzyści zarówno działowi informatyki, jak i użytkownikom, w wyniku połączenia oddzielnych mechanizmów zarządzania tożsamością w jeden zintegrowany, korporacyjny system zarządzania tożsamością, który może zapewnić bezpieczny dostęp użytkowników do chmur prywatnych i publicznych. Ponadto usługa VMware Horizon App Manager oferuje otwartą, ukierunkowaną na użytkownika platformę dostępu do aplikacji udostępnianych w chmurze z poziomu jednego portalu aplikacji dostępnego z szerokiej gamy urządzeń użytkowników.

Zapewnia to następujące korzyści:

 • Użytkownicy uzyskują łatwy, wymagający tylko jednokrotnego logowania dostęp do swoich aplikacji udostępnianych w chmurze z poziomu portalu aplikacji. Portal Horizon oferuje spójny interfejs użytkownika, za pomocą którego użytkownik może uzyskać dostęp do swoich aplikacji używanych w pracy i osobistych, z poziomu szerokiej gamy urządzeń. Ponadto portal użytkownika zapewnia samoobsługowe udostępnianie aplikacji.
 • Administratorom infrastruktury informatycznej usługa VMware Horizon App Manager oferuje prosty sposób kontroli uprawnień i dostępu do niemal wszystkich aplikacji udostępnianych w chmurze poprzez scentralizowany katalog aplikacji. Dział informatyki może kontrolować dostęp użytkowników
  z wykorzystaniem zaawansowanego mechanizmu zarządzania regułami, który dostarcza w czasie rzeczywistym dane na temat wykorzystania aplikacji w celu zapewnienia lepszego wglądu operacyjnego i zarządzania licencjami.
 • Usługa VMware Horizon App Manager rozszerza i  integruje istniejącą w przedsiębiorstwie infrastrukturę do zarządzania tożsamością i ― w przeciwieństwie do innych rozwiązań ― nie wymaga od przedsiębiorstwa czy też instytucji publicznej dodatkowych nakładów inwestycyjnych w złożony i kosztowny sprzęt.
 • Przyszłe wersje platformy VMware Horizon połączą zarządzanie istniejącymi aplikacjami pracującymi pod kontrolą systemu Windows z zarządzaniem aplikacjami opartymi na chmurze poprzez zastosowanie wirtualizacji aplikacji i technologii publikowania oferowanych przez firmy takie jak Citrix, Microsoft i VMware.

Ponadto usługa VMware Horizon App Manager oferuje następujące funkcje:

 • Obsługa wielu platform/wielu urządzeń ― VMware Horizon App Manager obsługuje szeroką gamę urządzeń przenośnych i platform obliczeniowych, zapewniając użytkownikom dostęp do aplikacji
  z poziomu niemal wszystkich liczących się przeglądarek internetowych, w tym przeglądarek Internet Explorer 7 i nowszych, Firefox 3.5 i nowszych oraz Safari 5.
 • Moduł do scentralizowanego zarządzania zintegrowaną usługą katalogową przedsiębiorstwa/tożsamością w chmurze ― rozwiązanie VMware Horizon App Manager Enterprise Connector to zajmujące niewiele pamięci narzędzie do synchronizacji  usług katalogowych w firmie
  i do bezpiecznego uwierzytelniania, które rozszerza usługę katalogową Microsoft AD oraz inne usługi katalogowe  do postaci rozwiązania Horizon Cloud Identity Hub. Moduł Cloud Identity Hub, wchodzący w skład usługi VMware Horizon App Manager, zarządza dostępem do wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo aplikacji w chmurze, opracowanych przez innych producentów, bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania lub bramek sieciowych. Oprócz obniżenia całkowitych kosztów związanych z zarządzaniem odrębnymi mechanizmami do zarządzania tożsamością oraz wyeliminowania konieczności posiadania odrębnych danych uwierzytelniających do każdej aplikacji, narzędzie Enterprise Connector pozwala przedsiębiorstwom przechowywać hasła usługi katalogowej AD bezpiecznie chronione przez zaporę korporacyjną.
 • Oparte na standardach, bezpieczne uwierzytelnianie ― w ramach usługi VMware Horizon App Manager zastosowano uwierzytelnianie oparte na standardach, a w szczególności na protokołach Security Assertion Markup Language (SAML) i Open Authentication (Oauth). Jest to uwierzytelnianie wieloskładnikowe, obejmujące między innymi rozwiązania firmy RSA. Na potrzeby uwierzytelniania  dla przypadku aplikacji internetowych starszego typu usługa Horizon App Manager umożliwia przechowywanie tożsamości z podzielonym kluczem w bezpiecznej składnicy tożsamości platformy VMware Horizon.
 • Udostępnianie aplikacji ― usługa VMware Horizon App Manager pozwala administratorom infrastruktury informatycznej udzielać uprawnień i automatycznie udostępniać konta na potrzeby obsługi rosnącej liczby aplikacji opartych na chmurze, wyposażonych w gotowe do obsługi udostępniania interfejsy programowania API firm takich, jak Box.net, Google, Salesforce.com, SlideRocket, VMware Zimbra, WebEx i inne.
 • Dostęp i raportowanie oparte na rolach ― administratorzy mogą szybko zapewnić dostęp do aplikacji z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych użytkowników, grup i/lub ról oraz mogą określić, które podmioty w przedsiębiorstwie sprawują kontrolę nad poszczególnymi aplikacjami. Usługa VMware Horizon App Manager upraszcza zabezpieczenia związane z dostępem do aplikacji, natomiast zaawansowany mechanizm do zarządzania regułami udostępnia możliwość generowania rozmaitych raportów na temat aktywności użytkowników.

Nowy sposób pracy w chmurze

Przedsiębiorstwa muszą obecnie sprostać dwóm szczególnie poważnym wyzwaniom związanym z obsługą oprogramowania klienckiego ― jednym z nich jest zapewnianie bezpiecznego dostępu do zasobów swoim coraz bardziej mobilnym pracownikom, a drugi dotyczy zarządzania coraz bardziej zróżnicowanymi danymi, aplikacjami i urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia działalności biznesowej. Wyzwania te są efektem transformacyjnej specyfiki przetwarzania w chmurze oraz wykroczenia infrastruktury poza ramy tradycyjnych komputerów PC.

W takim środowisku konieczny jest nowy sposób pracy. Oferowana przez firmę VMware coraz bogatsza oferta rozwiązań dla użytkowników końcowych (End-USER Computing) stanowi wyraz chęci uwolnienia użytkowników i działów informatyki od obowiązującego już od ponad 20 lat, złożonego modelu przetwarzania koncentrującego się na urządzeniach. VMWare chce udostępnić przedsiębiorstwom oparty na chmurze model konsumencki, zorientowany bardziej na potrzeby użytkowników. Takie podejście do przetwarzania osobistego pozwala przedsiębiorstwom wykorzystywać zasoby chmury publicznej, rozszerzając jednocześnie istniejące modele zabezpieczeń i zapewniając dostęp do aplikacji i danych z poziomu dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, w zależności od potrzeb użytkownika.

Wdrożenie nowego modelu przetwarzania zorientowanego na użytkownika stanowi podstawowy element opracowanej przez VMware wizji udostępniania infrastruktury informatycznej jako usługi ― wizja ta zakłada przekształcenie działu informatyki w środowisko ukierunkowane bardziej na działalność biznesową, skoncentrowane na wynikach, takich jak wydajność operacyjna, samoobsługa, konkurencyjność i szybkie reagowanie. Oznacza to przejście działu informatyki z wykonywania usług informatycznych w kierunku optymalizacji wykonywania i korzystania z tych usług metodami zgodnymi z wymaganiami biznesowymi firmy. Powoduje to zmianę roli działu informatyki z centrum kosztów na centrum wartości strategicznych.

Ceny i dostępność

Usługa VMware Horizon App Manager jest obecnie dostępna dla wybranych klientów zainteresowanych wdrażaniem nowatorskich technologii z regionu Ameryki Północnej i Dalekiego Wschodu. Jest także testowana w innych regionach. Jej cena to 30 USD na użytkownika/na rok.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej