piątek 03 czerwiec 2011 | Wojciech Gołębiowski, Riverbed Technology

5 powodów, dla których warto optymalizować sieć WAN w chmurze

Cloud computing przypomina poprzednie technologie i marketingowe fenomeny, takie jak: komputery sieciowe, infrastruktura dostępowa na żądanie (utility computing), rozproszone środowisko obliczeniowe (distributed computing) oraz wirtualizacja.

Cloud computing odróżnia od poprzedników fakt, że przechowywanie danych czy tworzenie kopii zapasowych ma charakter usługi. Oznacza to, że są one dostępne na żądanie, a użytkownik może korzystać z nieograniczonych i nieskomplikowanych zasobów. Tak naprawdę, złożoność samego procesu nie zniknęła – ukryła się po prostu w chmurze usług sieciowych. Dzięki temu o mechanizmy wykorzystywane w aplikacjach nie musimy się martwić bardziej niż o działanie routera czy serwera obsługującego pocztę.

Innymi słowy, przetwarzanie w chmurze dostarcza iluzji łatwości, a skomplikowane operacje sprawiają wrażenie zaskakująco prostych.  Gdy dział IT wykorzystuje zasoby chmury na własne cele lub udostępnia usługi w chmurze wszystkim pracownikom, oczekuje się, że dostawca tych usług zapewni przejrzysty interfejs, nie wtajemniczając użytkowników w technologiczne szczegóły.

Jednak nie łudźmy się. Dostęp do chmury niesie z sobą te same trudności co instalowanie aplikacji w firmowej sieci WAN. Co więcej, zapewnienie odpowiedniej jakości usług w chmurze jest trudniejsze w przypadku usług udostępnianych w sieci. Po pierwsze: przepustowość łącza jest ograniczona, pod drugie: sygnał jest opóźniony, gdyż musi być przekazywany na duże odległości.

Wiele przedsiębiorstw konstruuje prywatne chmury. Są to wirtualizowane obszary do magazynowania i przetwarzania danych oraz zasoby dostępne na żądanie, w obrębie firewalla, które naśladują architekturę publicznych chmur. W momencie, gdy coraz więcej użytkowników ma dostęp do zasobów chmury przez internet, więcej pracowników zatrudnionych w oddziałach łączy się z prywatną chmurą poprzez sieć WAN.

Na szczęście, problemy z wydajnością chmury mogą być rozwiązywane poprzez stosowanie tych samych strategii, które organizacje wprowadzały by dostarczyć aplikacje i usługi sieciowe dla swoich oddziałów oraz pracowników zdalnych i mobilnych. Technologie optymalizacji sieci WAN są nieustannie dostosowywane tak, aby radzić sobie z wyzwaniami związanymi z pracą zdalną.

Oto pięć powodów wyjaśniających dlaczego optymalizacja sieci WAN będzie jeszcze ważniejsza w erze cloud computing.

  • 1. Architektura chmury ma wiele wspólnego z aplikacjami w korporacyjnej sieci WAN. Podstawowymi trudnościami związanymi z wydajnością sieci WAN są odległość oraz ograniczona przepustowość. Niektóre z ograniczeń wydajności są nie do przeskoczenia z tych samych powodów, dla których nie da się podróżować szybciej od światła. Jednak stosując urządzenia do optymalizacji sieci WAN oraz oprogramowanie, które kompresuje transmitowane dane i usuwa wąskie gardła podczas transferu danych można znacząco poprawić jej wydajność. W raporcie “Wzrost wydajności firm w chmurze wraz z optymalizacją sieci WAN” analitycy z Taneja Group przedstawiają dzisiejsze trendy zmierzające ku konsolidacji oraz mobilności. Rozpoczyna się “dekada chmury, w której wydajność IT będzie zależała bardziej niż kiedykolwiek od wydajności sieci”.
  • 2. Prywatne chmury kontynuują długoterminowy trend zapoczątkowany przez konsolidację serwerów oraz wirtualizację. W momencie gdy te inicjatywy wychodzą poza centralę, coraz więcej aplikacji, które wcześniej były dostarczane przez serwery ulokowane w każdym oddziale, są obecnie umieszczone w jednym centrum danych. Dostarczanie akceptowalnego poziomu wydajności do oddziałów będzie w dużej mierze zależało od optymalizacji sieci WAN.
  • 3. Usługi w publicznej chmurze działają w oparciu o internet, który funkcjonuje jak ich sieć WAN, w przeciwieństwie do bardziej kontrolowanych sieci bazujących na prywatnych połączeniach. To sprawia, że osiągnięcie wysokiej wydajności staje się jeszcze trudniejsze. Organizacje muszą konkurować o przepustowość w sieci, gdzie potencjalne przeciążenia są nieprzewidywalne. Maksymalne wykorzystanie dostępnej w danym momencie przepustowości staje się podwójnie ważne.

Wraz z pojawieniem się usług publicznej chmury, użytkownicy z centrali są na tej samej pozycji co pracownicy odległych oddziałów, którzy tradycyjnie czerpali korzyści z optymalizacji sieci WAN. Innymi słowy, wszyscy pracownicy będą pracowali z dala od centrum danych, które będzie zarządzane przez zewnętrzną firmę. Dzięki temu, informacje o poziomie wydajności sieci będą widoczne zarówno dla zarządu jak i pracowników najniższego szczebla z oddziałów.

Usługi dostarczane w publicznej chmurze często są zabezpieczane szyfrowaniem SSL, które dodatkowo obciąża sieć. Urządzenia do optymalizacji sieci WAN potrafią omijać tę barierę wykorzystując specjalne procesory do szyfrowania i odszyfrowywania danych. W ten sposób bezpieczeństwo zostaje zachowane bez strat na wydajności.

Niektórzy dostawcy usług w publicznej chmurze chcą się wyróżnić na tle konkurencji oferując technologie optymalizujące sieć WAN jako standard lub jako opcję. By w pełni wykorzystać te narzędzia, klienci potrzebują kompatybilnej technologii optymalizującej zainstalowanej w ich własnej sieci. Co więcej, będą poszukiwać takiego dostawcy usług w chmurze, który zaoferuje technologię optymalizującą spójną z ich istniejącą struktura sieciową.

Nawet jeśli dostawca oraz sprzedawca usług optymalizujących sieć WAN nie mają porozumienia dotyczącego korzystania z urządzeń do optymalizacji wysoką wydajność można uzyskać w inny sposób. Technologia optymalizująca może być dostarczona w postaci oprogramowania, a działającą w wirtualnym miejscu w chmurze aplikacja zapewni akcelerację sieci. Fizyczne urządzenie ma oczywiście przewagę w postaci np. procesorów przyspieszających szyfrowanie, ale podstawowa funkcjonalność może być dostarczana jako oprogramowanie.

  • 4. Optymalizacja sieci WAN może przyspieszyć zarówno prywatną jak i publiczną część hybrydowej chmury. Modele hybrydowe, które są połączeniem zasobów publicznych i prywatnych są najbardziej atrakcyjne dla wielu przedsiębiorstw. Niektóre dane i aplikacje są przechowywane wewnątrz firewalla –  z uwagi na wymogi bezpieczeństwa i kontroli –  podczas gdy inne są wysyłane do publicznej chmury w celu redukcji kosztów. Usługi chmury publicznej mogą być również używane by zapewnić dodatkową pojemność lub umożliwiać działania Disaster Recovery.

Nawet jeśli usługi dostępne w chmurze stosowane są do funkcji działających w tle, takich jak zapisywanie kopii zapasowych, optymalizacja sieci WAN będzie konieczna do minimalizowania rywalizacji o transfer pomiędzy aplikacjami. Wiadomo, że w przypadku odzyskiwania danych, najbardziej liczy się czas.

  • 5. Korzyści ekonomiczne i strukturalne chmury powinny być zrównoważone z jej użytecznością. Wszystkie interaktywne aplikacje, które działają w chmurze muszą spełniać wymagania użytkowników odnośnie niezawodności i wydajności. Te oczekiwania po części wynikają z doświadczeń z aplikacjami opartymi na sieci LAN (od których operacje w chmurze nie powinny być zauważalnie wolniejsze) oraz aplikacjami oferowanymi przez Google czy Amazon.com, które sporo inwestują, aby zmaksymalizować wydajność swoich usług.

W raporcie przygotowanym przez Enterprise Strategy Group, analityk Jon Oltsik stwierdza, że wysoka wydajność będzie głównym czynnikiem świadczącym o sukcesie. “Zwrot z inwestycji w przypadku zastosowania rozwiązań dostępnych w prywatnej czy publicznej chmurze nie będzie miał znaczenia jeśli użytkownicy są mniej produktywni z powodu długiego czasu oczekiwania na dostęp do plików, aplikacji czy wirtualnych desktopów” – pisze.

Optymalizacja sieci WAN pozwala przedsiębiorstwu zmaksymalizować potencjalne korzyści z rozwiązań w chmurze oraz wyeliminować wiążące się nimi kompromisy – obawy o spadek wydajności w przypadku korzystania z aplikacji na odległość. W obliczu braku jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii, organizacje nie są pewne, czy warto zaufać obietnicom dostawców chmury. Ostatecznie mogą się zdecydować na korzystnie z usług w chmurze, lecz istnieje duże ryzyko porażki jeśli nie będą w stanie zapewnić wystarczającej wydajności.

Tak czy inaczej, przejście na chmurę bez jednoczesnej optymalizacji WAN jest błędem. Jedynie zapewnienie wysokiej wydajności jako podstawy cloud computingu może przynieść przedsiębiorstwu zarówno rewolucyjne, jak i ewolucyjne korzyści związane z wdrożeniem tej technologii.