sobota 27 sierpień 2011 | Cezary Tchorek-Helm/HP

Narzędzia do komunikacji biznesowej

Starzejące się rozwiązania oraz mało elastyczne infrastruktury telekomunikacyjne stawiają przed firmami coraz większe wyzwania. Gartner przewiduje, że do końca 2015 r. 60% przedsiębiorstw będzie oferować swoim pracownikom, co najmniej cztery równoległe, nakładające się opcje komunikacji głosowej/telefonicznej. Nowe narzędzia do rowzwiązywania podobnych problemów oferuje HP.


Oferowane przez HP nowe rozwiązania do przekształcania systemów transmisji głosu, wirtualne środowiska pracy, usługi gotowości sieciowej, pomagają rozwiązać problemy występujące podczas integrowania telefonii z aplikacjami do komunikacji, takimi jak wideo czy komunikatory.

„W ramach współpracy z HP klienci mogą korzystać z naszych metod i testów obejmujących rozwiązania do ujednoliconej komunikacji wielu producentów. Dzięki temu mogą stworzyć własne, niepowtarzalne środowisko ujednoliconej komunikacji i przekształcić firmową infrastrukturę komunikacyjną tak, by spełniała ich potrzeby zarówno dziś, jak i w przyszłości” — powiedział Rich Skoba, dyrektor ds. globalnej oferty rozwiązań do ujednoliconej komunikacji w dziale doradztwa technologicznego HP (HP Technology Consulting).

HP Voice Transformation

Dzięki rozwiązaniom HP Voice Transformation firmy mogą zbudować podstawę niezbędną do stworzenia wydajnego, elastycznego środowiska pracy, które przyspieszy reagowanie na potrzeby klientów. Korzyści płynące z tych rozwiązań to m.in.:

  • uproszczona współpraca dzięki scentralizowanym systemom Voice over IP (VoIP) i platformom telefonii tradycyjnej, rozszerzonym za pomocą protokołu IP i tworzącym jeden kanał do transmisji głosu, danych i wideo;
  • elastyczne, modułowe podejście oparte na indywidualnym planie przekształcenia systemu transmisji głosu umożliwia klientom rozwój infrastruktury komunikacyjnej w miarę potrzeb, zgodnie z ich własnym harmonogramem i bez zakłócania działalności biznesowej;
  • możliwość wymiany informacji przez konsolidację przesyłania wiadomości głosowych i telekonferencji w jednym interfejsie, co zwiększa wydajność i obniża koszty operacyjne.

HP Virtual Workplace

Dzięki udoskonaleniu przepływu informacji i komunikacji między firmą, jej dostawcami i partnerami za pomocą rozwiązań HP Virtual Workplace pracownicy mogą działać wydajniej i są w stanie szybciej reagować. Zaletami HP Virtual Workplace są:

  • jedna, spójna platforma, która łączy ujednolicony system przesyłania wiadomości, Internet, wideo i transmisję danych, chroni własność intelektualną klientów oraz przyspieszareagowanie i podejmowanie decyzji;
  • architektura wirtualnego środowiska pracy udostępniająca właściwe rozwiązania do ujednoliconej komunikacji na wybranym przez pracownika urządzeniu w zależności od jego potrzeb w zakresie mocy obliczeniowej i dostępności;
  • zarządzanie zmianami i szkolenia użytkowników przyspieszają przechodzenie firm na nowe, wirtualne modele środowisk pracy i eliminują błędy.

Usługi HP Network Readiness dla rozwiązań UC

Usługi HP Network Readiness dla rozwiązań UC koordynują gotowość sieciową w oparciu o plany ujednoliconej komunikacji danej firmy. Eliminują też bariery sieciowe, umożliwiając przedsiębiorstwom realizację ich celów w zakresie komunikacji.

HP współpracuje z czołowymi firmami z branży — takimi jak Microsoft, Avaya, Polycom i Alcatel-Lucent, co umożliwia powiązanie ze sobą szerokiej oferty komponentów technologicznych stosowanych w ramach trzech powyższych rozwiązań. Oferuje też pełną gamę usług doradztwa i pomocy technicznej w zakresie platform partnerów.

Ceny i dostępność

Rozwiązania HP Voice Transformation, Virtual Workplace i usługi Network Readiness dla rozwiązań UC są udostępniane na całym świecie przez dział doradztwa technologicznego HP (HP Technology Consulting). Ceny zależą od lokalizacji i projektu wdrożeniowego.

Wienna/Wien HP DISCOVER

O tym, jak rozpocząć wdrażanie koncepcji Instant-on-Enterprise w swoich firmach, będzie można dowiedzieć się podczas HP Discover: konferencji dla klientów HP, która odbędzie się w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2011 r. w Wiedniu.