Strona główna / Biznes / Firmy wciąż pod cyber-atakami
wtorek 13 wrzesień 2011 | Cezary Tchorek-Helm/HP
Firmy wciąż pod cyber-atakami
Najnowszy raport HP wskazuje, co jest największym wyzwaniem przedsiębiorstw. Jednoznacznie wynika z niego, iż firmy powinny skupić się na prawidłowym zarządzaniu ryzykami. W przypadku cyberataku średni czas rozwiązania problemu wynosi 18 dni, zaś średni koszt ponoszony w związku z tym to prawie 416 000 USD. Oznacza to wzrost o prawie 70% w porównaniu z badaniem z ubiegłego roku, w którym szacunkowy koszt wynosił 250 000 USD przy 14-dniowym czasie rozwiązania.

 

Zgodnie z raportem Second Annual Cost of Cyber Crime Study (drugi doroczny raport z badań nt. kosztów cyberprzestępczości:

  • średnie koszty cyberprzestępczości wynoszą obecnie 5,9 mln USD rocznie, co oznacza wzrost o 56% względem średnich kosztów odnotowanych w raporcie z badań z ubiegłego roku. Ponadto więcej niż 90% wszystkich kosztów cyberprzestępczości było związanych z atakami takimi jak szkodliwy kod, odmowa usługi, kradzież urządzeń oraz ataki z Internetu.
  • w okresie czterech tygodni w badanych przedsiębiorstwach i instytucjach miały miejsce średnio 72 udane ataki tygodniowo, co oznacza wzrost o prawie 45% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
  • luki w zabezpieczeniach sieci, aplikacji i urządzeń.

Bezpieczeństwo IT najważniejsze

Ponad połowa respondentów stwierdziła, że w 2012 r. głównym priorytetem będzie dla nich zapewnienie bezpieczeństwa systemu IT, natomiast 48% uważa, że w następnym cyklu budżetowym ich budżet na zabezpieczenia będzie większy. Rośnie zarówno liczba, jak i złożoność ryzyk biznesowych, powodując zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa mające znaczny wpływ na działalność operacyjną i sukces przedsiębiorstw. Odwrócenie tych tendencji wymaga kompleksowego podejścia do zabezpieczeń, które zmniejszy ryzyko strat finansowych, utraty dobrej opinii, a także kontroli i kar związanych z brakiem zgodności z przepisami.

  • Rozwiązania HP Enterprise Security oferują warstwowy system ochrony, wspierając przedsiębiorstwa w ocenie, przekształcaniu i optymalizacji ich inwestycji w zabezpieczenia oraz w zarządzaniu tymi inwestycjami w obliczu szybkich zmian w specyfice zagrożeń.

Metodyka

Ankieta Coleman Parkes została przeprowadzona przez firmę Coleman Parkes Research na zlecenie HP. W ramach badań przeprowadzono 550 wywiadów z dyrektorami przedsiębiorstw ds. biznesowych i technicznych. Ankietą objęto duże przedsiębiorstwa (ponad 1000 pracowników) oraz firmy średniej wielkości (500–1000 pracowników). Wywiady były przeprowadzane przez telefon, w lipcu i sierpniu 2011 r.

Badaniami objęto następujące regiony: Ameryka Północna (Stany Zjednoczone i Kanada), Europa i Bliski Wschód (Dania, Francja, Niemcy, Rosja, Czechy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania), Daleki Wschód (Australia, Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa) oraz Ameryka Łacińska (Brazylia, Meksyk).

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej