Strona główna / Biznes / Polscy dyrektorzy IT chcą wirtualizacji
czwartek 29 wrzesień 2011 | Cezary Tchorek-Helm/IBM
Polscy dyrektorzy IT chcą wirtualizacji
Jak wynika z raportu CIO Study 2011, większość polskich dyrektorów działów IT odgrywa rolę inicjatorów rozwoju w swoich firmach. Ich priorytetami są: wirtualizacja, analityka biznesowa oraz rozwiązania mobilne. W ciągu najbliższych 3-5 lat niemal połowa z nich planuje wprowadzić rozwiązania oparte o cloud computing. IBM przeprowadził wywiady z ponad 3 tys. dyrektorów działów IT firm z całego świata, w tym z Polski. Ich wyniki i wnioski zostały opublikowane w formie raportu CIO Study 2011.

 

Priorytety CIO

Jak wynika z badania, w realizacji swoich zadań polscy CIO stawiają sobie konkretne priorytety. Ponad 4/5 respondentów (81 proc.) twierdzi, że w ciągu najbliższych 3-5 lat inwestować będzie wirtualizację. Wynika to z postrzegania ich roli w firmie – jako inicjatorzy rozwoju mają za zadanie wsparcie dla zwiększenia efektywności procesów w organizacji. Wirtualizacja, która pozwala na tworzenie środowisk w architekturze zorientowanej na usługi (Service Oriented Architecture - SOA), daje możliwość na bardziej elastyczne zarządzanie zasobami informatycznymi w firmie. Co ciekawe, jest to priorytetem dla 68 proc. ich kolegów z zagranicy. To oznacza, że w ciągu dwóch lat od poprzedniego badania, ich ilość zmniejszyła się (z 75 proc.). W Polsce zainteresowanie wirtualizacją wciąż jest na wysokim poziomie.


Priorytety Polaków i CIO z innych krajów zbiegają się w przypadku Business Intelligence i analityki oraz rozwiązań mobilnych. Co ciekawe, Polacy (76 proc.) chętniej niż ich zagraniczni koledzy (74 proc.) są gotowi inwestować w rozwiązania mobilne. To oznacza, że wiedzą jak przygotować się do dynamicznych zmian na rynku.

  • Polscy dyrektorzy działów IT na ostatnim miejscu stawiają pracę zespołową i inwestycje w sieci społecznościowe (37 proc.), czym znacznie różnią się od kolegów z zagranicy.
  • Za to bardziej są skłonni rozwijać zarządzanie procesami biznesowymi (70 proc. wobec 60 proc.), portale samoobsługowe (63 proc. wobec 57 proc.) oraz zarządzanie ryzykiem (59 proc.).
  • Niespełna połowa polskich CIO (49 proc.) postawi na cloud computing. W porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat cloud computing zanotował największy wzrost zainteresowania wśród dyrektorów IT na świecie.
  • Badanie wykazało, że dyrektorzy działów IT odgrywają w polskich firmach kluczowe role, choć zmieniają się one wraz ze zmianą celów i potrzeb przedsiębiorstwa, które zachodzą wskutek działania sił gospodarczych, rynkowych czy technologicznych. Im większego znaczenia dla przedsiębiorstw nabiera generowanie, gromadzenie i analiza danych, tym bardziej zmienia się rola CIO.

Zmieniająca się rola CIO i ich sposób myślenia o organizacji zbliża ich coraz bardziej do profilu prezentowanego przez dyrektorów generalnych. CIO poproszeni o wskazanie najbardziej znaczących czynników wpływających na ich organizacje dokonali bardzo podobnych wyborów do tych, które podjęli CEO w badaniu przeprowadzonym w 2010 r. Najważniejsze są dla nich czynniki rynkowe, regulacje prawne oraz czynniki technologiczne. Wskazania polskich dyrektorów działów IT nie różnią się niczym od wskazań ich zagranicznych kolegów.

Cztery mandaty CIO

W badaniu zidentyfikowano cztery role, jakie w organizacji wypełniają CIO: sprawnego organizatora, inicjatora rozwoju, lidera transformacji oraz pioniera innowacji.

Najbardziej interesującym wnioskiem płynącym z badania IBM Global CIO Study 2011 zapewne nie są podobieństwa pomiędzy dyrektorami IT, ale wyraźne różnice. Nasze badanie pokazało, że - poza wykonywaniem swoich podstawowych obowiązków - CIO spełniają cztery odrębne role. Wynikają one z odmiennych podejść do kierowania IT oraz specyficznych potrzeb organizacyjnych” – powiedział Dariusz Śliwowski, CIO Study 2011 Leader w IBM Polska.

Dyrektorzy działów IT są najczęściej inicjatorami rozwoju, w Polsce jest ich ponad 54 proc., czyli nieco więcej niż wynosi średnia światowa (50 proc.). Inicjator rozwoju zaspokaja zrównoważony zestaw oczekiwań – od fundamentalnych usług po tworzenie wizji i strategii. CIO tacy skupiają się na doskonaleniu procesów biznesowych i wzmacnianiu współpracy wewnątrz firmy. CIO odpowiadający modelowi sprawnego organizatora (13 proc. w Polsce i 14 proc. na świecie) usprawniają operacje i zwiększają efektywność działania poprzez szybsze dostarczanie kadrze zarządzającej dokładnych informacji. Dla liderów transformacji (19 proc. w Polsce i 23 proc. na świecie) najważniejsze jest upraszczanie procesów biznesowych oraz dostarczanie rozwiązań branżowych wspierających biznes. Z kolei pionierzy innowacji (14 proc. w Polsce i 13 proc. na świecie) koncentrują się na zmienianiu produktów, modeli biznesowych i sposobu prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Badanie IBM wskazuje pewne kluczowe działania, których podjęcie może być ważne dla dyrektorów IT, zależnie od pełnionej roli. Jedno jest pewne - stopniowe udoskonalanie bieżących operacji powoli staje się niewystarczające. Ważny jest rozwój przedsiębiorstwa, którego motorem staje się coraz częściej IT” – dodał Dariusz Śliwowski, CIO Study 2011 Leader w IBM Polska.

O badaniu CIO Study 2011

Badanie CIO Study 2011 jest częścią programu IBM C-Suite Study Series. Raporty te publikowane przez IBM Institute for Business Value, zawierają pogłębione informacje na temat roli w przedsiębiorstwie dyrektorów generalnych, dyrektorów finansowych, dyrektorów HR oraz dyrektorów ds. łańcucha dostaw. Badanie CIO Study oparte jest na ponad 3000 wywiadów osobistych, przeprowadzonych w ciągu czterech miesięcy od października 2010 roku do stycznia 2011 roku.

Raport w PDF:www.ibm.com/services/pl/cio/ciostudy

 

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej