Strona główna / Biznes / HP przyspiesza rozwój chmur obliczeniowych
niedziela 30 październik 2011 | Robert Kamiński
HP przyspiesza rozwój chmur obliczeniowych
HP wprowadza nowe usługi i rozwiązania, które pozwolą usługodawcom i firmom szybko udostępniać usługi za pośrednictwem chmur obliczeniowych, wykorzystać przy tym posiadaną już infrastrukturę, zminimalizować ryzyko i obniżyć koszty.

Wywierana na firmy presja na udostępnianie zasobów informatycznych na żądanie jest coraz silniejsza. Ma to im pozwolić uzyskać elastyczność, zwiększyć przewagę nad konkurencją i spełnić oczekiwania klientów. Starsze centra przetwarzania danych, mało elastyczne architektury informatyczne i niekontrolowane rozrastanie się technologii to główne przeszkody we wdrażaniu nowych modeli udostępniania usług, takich jak infrastruktura IT w formie usługi czy przetwarzanie w chmurze. Wdrożenie odpowiedniej strategii chmury dla konkretnej firmy ma kluczowe znaczenie dla jej sukcesu.

Nowa oferta HP obejmuje:.

 •  Usługi doradztwa technologicznego HP w zakresie strategii, działania i ciągłości pracy centrów przetwarzania danych przyspieszają planowanie, projektowanie i budowę opartych na chmurze ośrodków obliczeniowych nawet o 40%. Jednocześnie zwiększają one koordynację między infrastrukturą informatyczną, działaniem ośrodka i aspektami biznesowymi(1).
 • Rozszerzona oferta HP CloudSystem obejmuje rozwiązania finansowe, usługi, zasoby programistyczne i 100 nowych ośrodków HP Cloud Center of Excellence na całym świecie — w tym 50 w regionie Dalekiego Wschodu. Centra te umożliwiają klientom korzystanie z rozwiązania HP CloudSystem, najbardziej kompletnej, zintegrowanej i otwartej platformy do tworzenia i kontrolowania usług udostępnianych w chmurze w ramach środowisk prywatnych, publicznych i hybrydowych.
 • HP VirtualSystem for Microsoft® i HP VirtualSystem for Superdome 2/HP-UX to dwa nowe, gotowe do instalacji rozwiązania obejmujące sprzęt i oprogramowanie, które pozwalają szybko wdrażać zoptymalizowane, w pełni przetestowane środowiska aplikacji wirtualnych. HP oferuje też usługi doradztwa i pomocy technicznej dostosowane do potrzeb klientów, dzięki czemu mogą oni wdrażać standardowe zestawy aplikacji dla tysięcy użytkowników w ciągu kilku godzin, a nie miesięcy(2).

Dostosowanie centrum przetwarzania danych do epoki chmur obliczeniowych

Aby przygotować starsze centra przetwarzania danych do obsługi chmur obliczeniowych, niezbędna jest zdecydowana transformacja. Ośrodki trzeba skonstruować w oparciu o krótsze cykle planowania, aby umożliwiały one natychmiastowe udostępnianie usług, a zarazem optymalizowały ich działanie i zwiększały niezawodność. Wymaga to lepszej koordynacji, komunikacji i planowania w całej firmie.

Oferowane przez HP usługi są ukierunkowane na strategie, działanie i ciągłość pracy centrów przetwarzania danych. Udostępniają one klientom doświadczenie, wskazówki i sprawdzone metody, które pozwolą im odnieść sukces.

 • Usługi dotyczące strategii dla centrum przetwarzania danych skracają czas transformacji o 40%, umożliwiając równoczesny przebieg procesów planowania, projektowania i budowy(1). Dzięki temu klienci mogą przyspieszyć procesy podejmowania decyzji i opracowywania strategii inwestycyjnych, a także włączyć kadrę kierowniczą w program komunikacji.
 • Usługi związane z działaniem centrów przetwarzania danych obniżają koszty powstające w cyklu życia ośrodka nawet o 37%. To efekt optymalizacji projektowania i budowy pod kątem integracji infrastruktury oraz planowania ośrodka z myślą o podniesieniu jego sprawności operacyjnej(2).
 • Usługi ukierunkowane na ciągłość pracy centrum przetwarzania danych pozwalają usługodawcom bez trudu przewidywać awarie ośrodka i infrastruktury informatycznej jeszcze przed ich wystąpieniem. Dzięki modułowej ofercie usług klienci mają kilka programów do wyboru. Program stałej optymalizacji (HP Continuous Improvement Program) pozwala wyeliminować przerwy w dostępności i zredukować nieplanowane przestoje. Program zapewniania niezawodności (HP Reliability Assurance Program) umożliwia zwiększenie ciągłości pracy, natomiast program oceny gotowości do odtwarzania po awarii (HP Disaster Recovery Readiness) pozwala wskazać luki w planowaniu.

Rozszerzenie platformy HP CloudSystem

HP CloudSystem to rozwiązanie dla firm i usługodawców, którzy chcą udostępniać swoją ofertę w chmurach prywatnych i publicznych — od usług obliczeniowych po oprogramowanie oferowane w formie usługi. Dzięki rozwiązaniu HP CloudSystem klienci mogą wdrażać nowe usługi w chmurze obliczeniowej w ciągu minut lub godzin, a nie w ciągu tygodni lub miesięcy, jak to jest w przypadku metod ręcznej konfiguracji. Wartość systemu jeszcze bardziej podnoszą nowe rozwiązania finansowe, usługi i zasoby programistyczne.

 • Oferta HP CloudSystem Financing(3) to część programu HP, w ramach którego na projekty w zakresie chmur obliczeniowych przeznaczone zostaną nawet 2 mld USD. Uczestniczący w programie klienci mają do dyspozycji proste opcje, które umożliwiają im wdrożenie chmury obliczeniowej w ekonomiczny sposób. Najpierw mogą wybrać plan płatności, który pozwoli im zbudować środowisko chmury obliczeniowej bez dużych nakładów inwestycyjnych. Ma to kluczowe znaczenie dla dyrektorów finansowych i dyrektorów działów IT, którym zależy na przewidywalności kosztów prowadzonych inwestycji informatycznych. Dodatkowo w programie HP CloudAgile wybrani usługodawcy mogą skorzystać z planu płatności stopniowych, w ramach którego opłaty rozpoczynają się od mniejszych kwot i rosną w ciągu kolejnych 6–12 miesięcy. Dzięki temu usługodawcy mogą rozwinąć swoją działalność i lepiej dostosować wydatki do wzrostu przychodów.
 • Usługi HP CloudSystem Enablement to zdefiniowana wstępnie oferta doradcza i integracyjna, która pozwala klientom szybciej stworzyć pierwszy zestaw usług udostępnianych w chmurze. Nowe centrum zasobów HP AllianceONE dla rozwiązań CloudSystem zapewnia niezależnym producentom oprogramowania, integratorom systemów i usługodawcom pakiet narzędzi szybkiego startu, który obejmuje przykłady kodu, prezentacje wideo i wskazówki ekspertów.
 • W nowych ośrodkach HP Cloud Center of Excellence klienci mają szybki, wygodny dostęp do prezentacji rozwiązań HP opartych na chmurze. Te bazujące na rozwiązaniu HP CloudSystem demonstracje są przeprowadzane na żywo przez najważniejszych partnerów handlowych HP. W ten sposób klienci mogą łatwiej ocenić, przetestować i wdrożyć rozwiązania oparte na chmurze, a zarazem wyznaczyć optymalną ścieżkę wdrożenia tej technologii.

Optymalizacja wdrażania usług w zakresie aplikacji i zarządzania nimi

Wirtualizacja stanowi często podstawę budowy infrastruktury chmury obliczeniowej. Dzięki rozwiązaniom HP VirtualSystem firmy i usługodawcy mogą szybko wdrażać zestawy aplikacji i moc obliczeniową do obsługi tysięcy użytkowników. Korzystanie z najważniejszych aplikacji w środowisku wirtualnym podnosi elastyczność, zwiększa wydajność i obniża koszty.

 •  Rozwiązanie HP VirtualSystem for Microsoft przyspiesza wirtualizację i udostępnianie różnorodnych aplikacji o znaczeniu krytycznym, takich jak Microsoft SharePoint, Exchange i SQL Server. Za pomocą prostej konsoli klienci mogą monitorować usługi w zakresie aplikacji i wykrywać oraz rozwiązywać problemy bez przestojów w całej infrastrukturze sprzętowej, systemie operacyjnym, hiperwizorze i aplikacjach firmy Microsoft.
 •  Rozwiązanie HP Virtual System for Superdome 2/HP-UX przyspiesza wirtualizację kluczowych aplikacji, w tym systemów do zarządzania kontaktami z klientami (CRM), rozwiązań do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) i kluczowych aplikacji finansowych w systemach HP Integrity. Połączenie systemu HP-UX 11i v3 z serwerami HP Integrity Superdome 2 dostosowano do aplikacji o znaczeniu krytycznym, co zapewnia najwyższy poziom odporności na awarie, skalowalności i wydajności wirtualizacji.

W świecie stałej łączności infrastruktura konwergentna HP to kluczowy element umożliwiający wdrożenie koncepcji Instant-On Enterprise. Przedsiębiorstwa realizujące koncepcję Instant-On Enterprise wykorzystują technologie we wszystkich obszarach swojej działalności. Dzięki temu mogą natychmiast udostępniać wszelkie informacje, jakich potrzebują ich klienci, pracownicy, partnerzy czy obywatele.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej