Strona główna / Biznes / Czy Polska skorzysta z kompetencji Huawei
poniedziałek 31 październik 2011 | Cezary Tchorek-Helm
Czy Polska skorzysta z kompetencji Huawei
Huawei posiada unikatowe doświadczenia związane z budową narodowych sieci szerokopasmowych nowej generacji (national broadband networks – NBN). Huawei uczestniczył w realizacji siedmiu z ośmiu wdrożonych lub aktualnie wdrażanych sieci NBN, działając w różnych rolach. Bardzo podobny zakres mają realizowane w Polsce programy budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych.

Według danych Banku Światowego, technologie szerokopasmowe mają większy udział we wzroście PKB niż inne usługi telekomunikacyjne (np. sieć naziemna, komórkowa i internet), a każde 10% wzrostu penetracji rynku przez szerokie pasmo przekłada się na 1,3% wzrostu gospodarczego. Uznając korzyści związane z NBN, ponad 50 państw na całym świecie przeznaczyło łącznie ok. 100 miliardów dolarów na budowę i wdrożenia sieci NBN.

Huawei wspiera rozwój innowacyjności i wdrażanie sieci szerokopasmowych i aktywnie poszukuje dróg współpracy z liderami różnych branż, zachęcając do wprowadzania praktyk i regulacji sprzyjających technologiom szerokopasmowym. Zależy nam, by ludzie na całym świecie mogli cieszyć się wynikającymi z nich korzyściami” – mówi Bill Lan, Senior Marketing Director rozwiązań NBN Huawei.

Innowacyjna Gospodarka

Polska jest w trakcie wdrażania Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Oznacza to, że w najbliższym czasie kolejne województwa realizować będą projekty budowy sieci szerokopasmowych, których celem jest zapewnienie dostępu do szybkiego internetu w regionach, w których dotychczas był on mocno utrudniony lub wręcz go nie było. Dysponując bogatym doświadczeniem i zaawansowanymi rozwiązaniami, Huawei jest liderem na rynku NBN. Od 2009 roku firma zrealizowała szereg zleceń na budowę narodowych sieci szerokopasmowych, wygrywając siedem z ośmiu przetargów na projekty NBN na całym świecie: BT (Wielka Brytania), Nucleus Connect (Singapur), TM (Malezja), Qtel (Katar), Camtel (Kamerun), TelBru (Brunei) i CMC (Benin).

Innowacje na polu ICT pozwalają różnym sektorom, w tym administracji publicznej, na szybką transformację oraz zwiększenie wydajności i elastyczności działania, a tym samym zwiększają poziom życia i stymulują wzrost gospodarczy. Huawei oferuje rozwiązania wspierające przejście na usługi ICT oparte na technologii szerokopasmowej” – mówi William Xu, prezes Huawei Enterprise.

Inteligentne miasto

Huawei zaprezentuje również szereg rozwiązań mających na celu wparcie sektora publicznego w tworzeniu inteligentnych miast. Rozwiązanie Huawei poświęcone bezpieczeństwu miast – „Broadband Safeguarded Cities” – może zwiększyć poziom bezpieczeństwa dzięki inteligentnemu systemowi nadzoru wideo wyposażonemu w funkcje rozpoznawania twarzy, wykrywania intruzów oraz porzuconych przedmiotów, umożliwiając władzom podejmowanie świadomych decyzji i odpowiedniej reakcji.

e-Edukacja

Rozwiązanie Huawei dla e-Edukacji – „Broadband Extended Education” – oferuje bogactwo narzędzi edukacyjnych i funkcji interaktywnych, pozwalających nauczycielom na zdalne udostępnianie materiałów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku osób mieszkających w odległych miejscowościach, a dodatkowo pomaga także redukować koszty projektów edukacyjnych o szerokim zasięgu.

  • Rozwiązanie G-cloud („government-cloud” – chmura dla sektora publicznego) stanowi zintegrowaną platformę wspierającą modernizację usług publicznych i ułatwiającą prowadzoną na dużą skalę współpracę pomiędzy organizacjami sektora publicznego i społecznościami lokalnymi.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej